ก้าวพัฒนาในการใช้นโยบายให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

(VOVWORLD) - การดูแลและให้สิทธิพิเศษผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองคือนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐเวียดนามนับตั้งแต่ที่ประธานโฮจิมินห์ได้เลือกวันที่ 27 กรกฎาคมเป็นวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ ในตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ในระบบกฎหมายเวียดนาม นโยบายให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองได้ถูกบังคับใช้อย่างรอบด้าน ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ของพรรคและรัฐเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมต่อการรักษาสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ
ก้าวพัฒนาในการใช้นโยบายให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง - ảnh 1ให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง (Photo qdnd)

ควบคู่กับกิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติและครอบครัวผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในโอกาสวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ 27 กรกฎาคม ในเวลาที่ผ่านมา กฎหมายและนโยบายต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายนี้ได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีการขยายขอบเขตเพื่อค้ำประกันสิทธิและแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อส่วนอุทิศของพวกเขาในภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ

แนวทางที่เสนอต้นเสมอปลายของพรรคและรัฐเวียดนาม

นโยบายและกฎหมายที่ให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติไม่เพียงแต่เป็นนโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น หากยังเป็นนโยบายที่เปี่ยมไปด้วยมนุษยธรรมของพรรคและรัฐเวียดนาม สะท้อนเกียรติประวัติอันดีงามของประชาชาติเวียดนาม นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเผยว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีการออกมติและเอกสารทางกฎหมายกว่า 100 ฉบับเพื่อให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การวิจัยและปรับปรุงระบบกฎหมายในด้านนี้ให้มีความสมบูรณ์ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีกลุ่มเป้าหมาย 12 กลุ่มได้รับสิทธิพิเศษจากนโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ในทั่วประเทศ มีผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองกว่า 9 ล้านคน โดยเป็นครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติกว่า 1.2 ล้านคน คุณแม่วีรชนกว่า 127,000 คนและทหารทุพพลภาพกว่า 800,000 คน

ทั้งนี้ การปรับปรุงนโยบายและกฎหมายสำหรับกลุ่มเป้าหมายนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับประสิทธิภาพของกิจกรรมตอบแทนบุญคุณและตอบสนองเงื่อนไขและความปรารถนาของทั้งสังคม ทางกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมกำลังผลักดันการปรับปรุงกฤษฎีกาเกี่ยวกับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีข้อกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายนี้เพื่อไม่ให้รายชื่อของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองตกหล่นและระดมเงินทุนทุกแหล่งเพื่อสนับสนุนภารกิจนี้ นาย ด่าวหงอกเหลย อธิบดีกรมดู้แลผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเผยว่า            “ทางกระทรวงฯ ได้ปรับปรุงเอกสารให้มีความสมบูรณ์แล้วเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาลและกระทรวงฯ พร้อมทั้งรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชน ข้อใหม่ในกฤษฎีกาคือข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขรับรองเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในปีนี้ รัฐบาลยังประกาศมติปรับปรุงนโยบายให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อการปฏิวัติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมปี 2019 และมติที่ 46 ของรัฐบาลเกี่ยวกับการสนับสนุนที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองต่อไป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษของพรรคและรัฐเวียดนาม”

ค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเผยว่า จำเป็นต้องมีความพยายามมากขึ้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่และมาตรการแก้ไขเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพของการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและครอบครัวของพวกเขา ดังนั้น ทางกระทรวงฯ ได้ประกาศมติเกี่ยวกับการแก้ไขเอกสารที่ยังคั่งค้างอยู่ของผู้ที่ยื่นเรื่องขอรับรองเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง พร้อมทั้งประสานงานกับกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ เพื่อตรวจสอบเอกสารที่ยังคั่งค้างอยู่ให้ทำการรับรองทหารพลีชีพเพื่อชาติ ทหารทุพพลภาพและผู้ที่จะได้รับสิทธิพิเศษจากนโยบายเช่นเดียวกับทหารทุพพลภาพในระดับจังหวัด หลังการปฏิบัติเป็นเวลา 3 ปี สามารถแก้ไขเอกสารได้กว่า 6,000 ฉบับ รับรองทหารพลีชีพเพื่อชาติและทหารทุพพลภาพกว่า 4,600 คน และในโอกาสรำลึกวันทหารพลีชีพเพื่อชาติปีนี้ ทางกระทรวงฯได้ยื่นเสนอให้นายกรัฐมนตรีมอบหนังสือชมเชยระดับประเทศที่รับรองส่วนอุทิศของทหารพลีชีพเกือบ 500 นาย นายด่าวหงอกเหลิย เผยต่อไปว่า            “เรากำลังตรวจสอบเอกสารที่ยังคั่งค้างอยู่เหล่านี้ต่อไปตามคำชี้นำของรัฐมนตรี ซึ่งลำบากที่สุดคือเอกสารเหล่านี้มีความซับซ้อนมากเพราะเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลจากพยานมีไม่มากนัก ดังนั้น เราต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดกับท้องถิ่นต่างๆเพื่อสามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์”

นโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองเป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญที่สุดของพรรคและรัฐเวียดนาม หน่วยงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมเวียดนามจะพยายามตรวจสอบเอกสารเหล่านี้ให้แล้วเสร็จภายในปี 2020 และค้ำประกันให้ครอบครัวของผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองทุกครอบครัวมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานการดำรงชีวิตของชุมชน นี่ถือเป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมและมีความหมายของคนรุ่นหลังต่อการเสียสละเลือดเนื้อของทหารพลีชีพเพื่อชาติและทหารทุพพลภาพเพื่อช่วงชิงเอกราชและเสรีภาพมาให้แก่ประเทศเรา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด