กำหนดแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเวลาที่จะถึง

(VOVWORLD) -การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 6 รอบแรก ได้เสร็จสิ้นลง เมื่อวันที่ 10 ที่ผ่านมา โดยในระหว่างการประชุมตลอด 3 สัปดาห์  สภาแห่งชาติได้หารือและตัดสินใจหลายประเด็นสำคัญๆ ซึ่งถือเป็นการกำหนดแนวทางให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในเวลาที่จะถึง โดยที่น่าสนใจคือ ที่ประชุมได้เน้นถึงการปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบและตัดสินใจปัญหาสำคัญๆ ของประเทศ
กำหนดแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเวลาที่จะถึง - ảnh 1การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 6 สมัยที่ 15 (quochoi.vn)
ยกระดับประสิทธิภาพของอำนาจสูงสุดในการตรวจสอบ

นับตั้งแต่วันแรกของการประชุมครั้งนี้  จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบ สภาแห่งชาติได้จัดการลงคะแนนไว้วางใจต่อ 44 ตำแหน่งที่สภาแห่งชาติเลือกหรืออนุมัติเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหน้าที่นี้รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของระบบการบริหารของรัฐ นี่ยังเป็นกิจรรมที่ช่วยประเมินชื่อเสียง ผลการปฏิบัติหน้าที่และอำนาจที่ได้รับมอบหมายของผู้ที่ได้รับการลงคะแนนไว้วางใจ ช่วยให้พวกเขาได้รับทราบเกี่ยวกับจำนวนเสียงไว้วางใจที่ตนได้รับเพื่อพยายามยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น โดยเฉพาะในข้อกำหนดใหม่ในมติ 96 ของสภาแห่งชาติ ผลการลงคะแนนไว้วางใจก็ถือเป็นพื้นฐานช่วยให้สำนักงานที่รับผิดชอบพิจารณา วางแผนการฝึกอบรมและมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในระดับที่เหมาะสม

ไฮไลท์ในภารกิจการตรวจสอบของสภาแห่งชาติคือการตั้งและตอบกระทู้ถามกึ่งวาระ ซึ่งเป็นครั้งแรกในสมัยที่ 15 นี้ นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมตรีทุกท่าน รวมทั้งรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ อีก 21 ท่านได้ตอบกระทู้ถามผู้แทนสภาแห่งชาติในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องถึง 21 ด้านและ 10 มติของสภาแห่งชาติโดยจัดรวมเป็น4กลุ่มประเด็น ซึ่งผู้แทนหลายคนได้ย้ำว่า การที่สภาแห่งชาติได้ตั้งและตอบกระทู้ถามตามกลุ่มเนื้อหาแบบนี้เป็นทั้งการกดดันและแรงจูงใจให้ผู้บริหารทุกคนตระหนักได้ดีเกี่ยวกับการเพิ่มความรับผิดชอบและประสานงานเพื่อเน้นแก้ไขปัญหาที่ตนรับผิดชอบ

หลังการตั้งและตอบกระทู้ถามมาเป็นเวลา 2 วันครึ่ง มีผู้แทน 457 คนได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการตั้งกระทู้ถาม มี152 คนได้ตั้งกระทู้ถามและผู้แทน 39 คนได้ร่วมอภิปรายในการตอบกระทู้ถาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศที่คึกคัก ตรงไปตรงมา และไม่เลี่ยงการตั้งกระทู้ถามจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจน นาย หว่างวันเกื่อง ผู้แทนสภาแห่งชาติกรุงฮานอย กล่าวว่า

“ถ้าหากคำถามเกี่ยวข้องถึงกระทรวงและหน่วยงานหลายแห่ง นอกจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบจะตอบกระทู้ถามแล้ว ประธานการประชุมก็จะเชิญสมาชิกรัฐบาลคนอื่นๆ ตอบกระทู้ถามเพิ่มเติมด้วย”

นอกจากนั้น ในการประชุมนัดนี้ สภาแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบระดับสูงสุดต่อการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา โดยผู้แทนทุกคนต่างสนับสนุนการขยายเวลาการปฏิบัติและเบิกจ่ายเงินทุนจากงบประมาณแผ่นดินในปี 2023 สำหรับ 3 โครงการฯ ที่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่ายเงินทั้งหมดให้เลื่อนไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมปี 2024 และเห็นพ้องเกี่ยวกับการตั้งสำนักงานประสานงานร่วมของ 3 โครงการนี้เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการประสานงานและการสอดแทรกในการดำเนินงาน

สร้างแรงกระตุ้นให้แก่การขยายตัว

อีกประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้คือสภาแห่งชาติได้สงวนเวลาหารือเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ประเมินกึ่งวาระการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2021-2025 แผนปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจระยะปี 2021 – 2025 ผลการปฏิบัติมติที่ 43 ปี 2022 ของสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 เกี่ยวกับนโยบายการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม โดยที่ประชุมได้ลงคะแนนด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก อนุมัติมติเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2024 ที่มีการระบุเป้าหมายบรรลุอัตราการขยายตัวจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 6-6.5 ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงที่ต้องการความพยายามและความตั้งใจอย่างสูงของทั้งระบบการเมือง นาย จิ๋งซวนอาน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดด่งนาย แสดงความคิดเห็นว่า

“เป้าหมายการขยายตัวที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงนั้นจะสร้างแรงกดดันให้แก่การปฏิบัติแต่ก็ถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่รัฐบาลและทั้งระบบการเมืองให้พยายามมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมาย ผมเห็นพ้องกับเป้าหมายต่างๆ ที่มติฯ ได้กำหนด เราได้หารือเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้อย่างรอบคอบแล้ว จึงมีพื้นฐานให้เราสามารถเชื่อมั่นว่า จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้”

การประชุมรอกบแรกในครั้งที่ 6 สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 มีงานที่ต้องปฏิบัติมากมาย โดยเฉพาะมีปัญหาที่ยุ่งยากและซับซ้อนจำนวนมากซึ่งต้องการความพยายามในระดับสูงของทั้ง สภาแห่งชาติ คณะกรรมาธิการสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาแห่งชาติทุกคน และผลงานที่ได้บรรลุในการประชุมรอบแรกนี้จะมีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จของการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่6และส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด