คุณค่าแห่งประชาชาติส่องแสงสว่างในช่วงที่เกิดความยากลำบากและมีความมั่นคงถาวร

(VOVWORLD) - วันชาติเวียดนามครั้งที่ 75 ได้มีขึ้นในสภาวการณ์ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งก็เหมือนกับช่วงเวลาเมื่อ 75ปีก่อน ประชาชาติเวียดนามได้ฟันฝ่าความลำบากทั้งมวลอันเป็นการยืนยันถึงคุณค่าแห่งเกียรติประวัติและอนาคตที่สดใสของประชาชาติ

คุณค่าแห่งประชาชาติส่องแสงสว่างในช่วงที่เกิดความยากลำบากและมีความมั่นคงถาวร - ảnh 1ถึงแม้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโรคคิด-19 แต่เศรษฐกิจเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพ อัตราการขยายตัวจีดีพีใน 6 เดือนแรกของปี2020 เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ2 (tapchitaichinh.vn

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่เพียงแต่เป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขเท่านั้น หากยังได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อคนทั่วโลกด้วยความเสียหายต่อทั้งสุขภาพและชีวิตของประชาชน ทำให้เศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนโลก รวมทั้งของเวียดนามชะลอตัว ซึ่งภายใต้การนำของพรรค การส่งเสริมความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์แห่งประชาชาติ รัฐบาลและประชาชนเวียดนามได้ร่วมแรงร่วมใจพยายามปฏิบัติ 2 เป้าหมายพร้อมกันอย่างมีความคิดสร้างสรรค์คือ “ต่อต้านโควิด -19 เหมือนต่อสู้กับศัตรู” ควบคู่กับการฟื้นฟูการผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจ ค้ำประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อ “ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” และจนถึงปัจจุบัน เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโรคคิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการชื่นชมจากประชาคมระหว่างประเทศ

ถึงแม้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโรคคิด-19 แต่เศรษฐกิจเวียดนามยังคงมีเสถียรภาพ อัตราการขยายตัวจีดีพีใน 6 เดือนแรกของปี2020 เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ2  เวียดนามได้เปรียบดุลการค้าเกือบ1 หมื่น 1พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ไหลเข้าเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายเดือนที่ผ่านมา ส่วนตามรายงานของนิตยสาร The Economist เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2020 เวียดนามอยู่อันดับ 12 จากทั้งหมด 66 เศรษฐกิจที่เพิ่งโดดเด่นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านการเงินและอยู่ในกลุ่มประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโรคคิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคมครบองค์ครั้งที่6 เพื่อ เตรียมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ซึ่งก่อนพิธีรำลึกครบรอบ75 ปีวันชาติเวียดนามเพียงไม่กี่วัน นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ประเมินว่า“พวกเราได้พยายามฟันฝ่าความยากลำบากต่างๆ ซึ่งทำให้สถานะของประเทศและประชาชาติได้รับการยกระดับสูงขึ้น โดยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาส่วนกลางได้ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ปรากฎว่า ประชาชนร้อยละ 97 มีความเชื่อมั่นต่อมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ของพรรคและรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ระหว่างพรรคกับประชาชนและเป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่การฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ”

คุณค่าแห่งประชาชาติส่องแสงสว่างในช่วงที่เกิดความยากลำบากและมีความมั่นคงถาวร - ảnh 2การประชุมคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสังคมครบองค์ครั้งที่6 เพื่อ เตรียมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 (VNA)

เมื่อหวนมองดู 75ปีที่ผ่านมาในโอกาสวันชาติเวียดนาม สามารถเห็นได้ว่า เวียดนามได้ประสบความสำเร็จที่สำคัญ โดยอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูงอย่างต่อเนื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น เสถียรภาพด้านการเมืองและสังคมได้รับการรักษา งานด้านกลาโหมและความมั่นคงได้รับการค้ำประกันและระบบกฎหมายได้รับการปรับปรุงให้สมบูรณ์ เวียดนามได้ขยายความสัมพันธ์ต่างประเทศ ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกในเชิงรุก มีส่วนร่วมที่เข้มแข็งและมีความรับผิดชอบต่อสันติภาพ ความร่วมมือในภูมิภาคและโลก ในสภาวการณ์ที่มีความยากลำบากนี้ รัฐบาลเวียดนามกำลังเน้นปฏิบัติหน้าที่สร้างสรรค์ พัฒนา มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พึ่งตนเอง ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ถือความพอใจของสถานประกอบการและประชาชนเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเศรษฐกิจ ซึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และมีความหมายทางประวัติศาสตร์ในเวลาที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นตั้งใจที่เข้มแข็งของประชาชาติเวียดนาม“ทั้งโลกและเวียดนามต่างต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในการพัฒนาในปัจจุบัน โดยการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการปะทะในทั่วโลกได้ส่งผลกระทบในทางลบต่อการพัฒนา ต่อความปรารถนาอันแรงกล้าของประชาชาติ การพัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานเอกลักษณ์วัฒนธรรมและคนเวียดนาม ซึ่งนี่คือประเด็นที่ต้องได้รับการยืนยันเพื่อแก้ไขอุปสรรคเชิงยุทธศาสตร์เพื่อนำเวียดนามพัฒนาก้าวรุดหน้าต่อไปในเวลาข้างหน้า”

คุณค่าแห่งประชาชาติส่องแสงสว่างในช่วงที่เกิดความยากลำบากและมีความมั่นคงถาวร - ảnh 3ภาพพิธีเปิดปีประธานอาเซียน 2020 ( baoquocte.vn

วันชาติเวียดนามครั้งที่ 75ประจวบกับโอกาสที่เวียดนามกำลังปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียนปี 2020 ประธานไอป้า 41และสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเวียดนามได้มีบทบาทบนเวทีโลกมากขึ้น ยืนยันถึงความเป็นมิตร เป็นหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจของมิตรประเทศและหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างซับซ้อน เวียดนามได้ผลักดันกิจกรรมการทูต ความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ คล่องตัว สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ 40ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการจัดการประชุมระดับสูงผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 30ครั้ง รวมทั้งการพูดคุยทางโทรศัพท์ระหว่างเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ นายกรัฐมนตรีและประธานสภาแห่งชาติเวียดนามกับผู้นำประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เช่น อาเซียน องค์การอนามัยโลก จี20 ไอพียูและขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ซึ่งการผสมผสานในทุกด้านในเชิงรุกได้สร้างนิมิตหมายของเวียดนามบนเวทีโลกผ่านการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อสันติภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก

ผลสำเร็จในปี2020 เช่นเดียวกับผลงานในตลอด 75ปีนับตั้งแต่การปฏิวัติเดือนสิงหาคมปี 1945 ได้กลายเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติเวียดนามในทุกยุคทุกสมัย และในโอกาสวันชาติเวียดนามปีนี้ คุณค่านี้ยิ่งทำให้ประชาชนเวียดนามทุกคนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่ออนาคตที่สดใสของประเทศและประชาชาติเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด