ความจริงที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในช่วงนี้ พุทธสมาคมเวียดนามและพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศกำลังจัดกิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชาโลกปี 2023 อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาและการผสมผสานของพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการยืนยันถึงการที่พรรคฯและรัฐเวียดนามให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาอย่างแท้จริงในสภาวการณ์ที่มีการประเมินที่ขาดภาวะวิสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวียดนาม

 

ความจริงที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม - ảnh 1บรรยากาศกิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชา ที่ จังหวัดเหงะอาน (Giáo hội Phật giáo Việt Nam)

วันวิสาขบูชาคือวันสำคัญทางพุทธศาสนาในระดับสากล โดยที่เวียดนาม มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อฉลองวันวิสาขบูชาประจำปี 2023ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคมถึงวันที่ 2 มิถุนายนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ

กิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชาโลกปี 2023

หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือพิธีเปิดอุโบสถและหอฉันของมหาวิทยาลัยสงฆ์นามตงเขมรและกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 3 พันรูปทั้งภายในและต่างประเทศที่นครเกิ่นเทอเมื่อวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา โดย เมื่อปี 2017 จากการสนับสนุนของพรรคฯ รัฐ รัฐบาล และแนวร่วมปิตุภูมิ พุทธสมาคมเวียดนามและทางการท้องถิ่น ได้จัดการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างมหาวิทยาลัยสงฆ์นามตงเขมรบนพื้นที่ 6.7 เฮกตาร์ รวม 19 กิจการ เพื่ออบรมพุทธศาสตรบัณฑิตนิกายนามตงเขมรในจังหวัดและนครต่างๆในภาคใต้ อีกทั้งจัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เช่น พิธีถวายผ้าพระกฐิน วันเข้าพรรษาและวันวิสาขบูชา ซึ่งกิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสนี้มีความหมายสำคัญและสะท้อนให้เห็นถึงเกียรติประวัติและวัฒนธรรมของชนเผ่าเขมร ในการนี้ พระมหาเถระ ทิกจี๊กว๋าง ประธานมหาเถรสมาคม พระสังฆราชพุทธสมาคมเวียดนามได้เผยว่า

การก่อสร้างอุโบสถและหอฉัน ในมหาวิทยาลัยสงฆ์นามตงเขมรให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่นานเพื่ออบรมพระสงฆ์นามตงเขมรในเขตตะวันตกภาคใต้ อีกทั้งเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในทั่วโลกผ่านการสอนภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ

ส่วนสัปดาห์วันวิสาขบูชาที่จังหวัดเถื่อเทียนเว้ ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีผู้นับถือพุทธศาสนามากที่สุดของประเทศจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคมถึงวันที่ 2 มิถุนายน โดยจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การตั้งปรัมพิธีขนาดใหญ่สำหรับงานวิสาขบูชาที่วัดตื่อด่ามและวัดเหยียวเด๊ การลอยดอกบัวยักษ์ 7 ดอกบนแม่น้ำเฮือง พิธีสรงน้ำพระ พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อขอพรให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความอิ่มหนำผาสุก โลกมีสันติภาพ ขบวนแห่รถบุปผชาติ ขบวนแห่เรือบุปผชาติ พิธีลอยประทีป นิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมพุทธศาสนา การแสดงศิลปะ การเสวนา การฟังธรรม การไปวางพวงมาลาและจุดธูปเพื่อรำลึกถึงทหารพลีชีพเพื่อชาติที่สุสานทหารพลีชีพเพื่อชาติและอนุสาวรีย์ขบวนการกู้ชาติของพุทธสมาคมเว้ Đài Thánh Tử đạo ตลอดจนการมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ

ก่อนหน้านั้น ในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม ที่ วัดบาหว่าง เมืองอวงบี๊ จังหวัดกว๋างนิง ได้มีการจัดพิธีฉลองวิสาขบูชาปี 2023 อย่างสมเกียรติ โดยมีพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศหลายพันคนเข้าร่วม ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองวิสาขบูชาโลกเพื่อยกย่องคุณค่าและความเป็นมนุษย์ของพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพให้แก่ประชาชนทุกคน ขอพรให้ประเทศเจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีความอิ่มหนำผาสุกและโลกมีสันติภาพ ส่วนที่วัดเหยียวฟาปในเขตบิ่งแถง นครโฮจิมินห์ได้ประกาศจัดงานลอยกระทง “พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง” ในระหว่างเวลา 18.00น.ถึง20.30น.ของวันที่ 31 พฤษภาคม ในขณะที่คณะผู้แทนคณะกรรมการประชาชนและแนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับได้ร่วมกับพุทธสมาคมทุกระดับ รวมถึงพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจัดงานวิสาขบูชา  ไปเยี่ยมและมอบของขวัญให้แก่พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชน

ความจริงที่มีชีวิตชีวาเกี่ยวกับการพัฒนา การผสมผสานของพุทธศาสนาและเสรีภาพด้านความเชื่อและการนับถือศาสนาในเวียดนาม

นอกจากกิจกรรมต่างๆภายในประเทศแล้ว ในกรอบงานวิสาขบูชาโลกปี 2023 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกาในระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม สถานทูตและชมรมชาวเวียดนามในประเทศศรีลังกาได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและออกบูธแนะนำการจัดงานวิสาขบูชา ของพุทธศาสนาในเวียดนาม ประวัติศาสตร์การเผยแผ่พุทธศาสนา การพัฒนาและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของพุทธศาสนาเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางพุทธศาสนาระหว่างศรีลังกากับเวียดนามเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย

ทั้งนี้ กิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชาของพุทธสมาคมเวียดนามทุกระดับ พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศเป็นการพิสูจน์อย่างมีชีวิตชีวาและเป็นการปฏิเสธข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ศาสนาในเวียดนามของรายงานประจำปีเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาของนานาประเทศที่จัดทำโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรายงานประจำปีของคณะกรรมาธิการว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศสหรัฐ ควบคู่กันนั้น เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ามทูหั่งได้ชี้ชัดว่า

จากการเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนาและความเลื่อมใสศรัทธา เวียดนามได้ปฏิบัตินโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายในการให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อ การนับถือหรือไม่นับถือศาสนาของประชาชน การประกอบศาสนกิจอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ที่นับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนา คุ้มครองกิจกรรมขององค์กรศาสนาตามกฎหมาย ซึ่งสิ่งนี้ถูกระบุอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ กฎหมายความเลื่อมใสและศาสนาปี 2016 และเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง ส่วนระบบกฎหมายและนโยบายในด้านนี้ก็ได้รับการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์”

คาดว่า กิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชาจะมีขึ้นอย่างกว้างขวางในทั่วประเทศในปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งถ้าหากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและคณะกรรมาธิการว่าด้วยเสรีภาพทางศาสนาระหว่างประเทศสหรัฐได้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ ก็จะมีมุมมองและการประเมินที่ถูกต้องและมีภาวะวิสัยเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างเสรี การเดินพร้อมกับประชาชาติและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของพุทธศาสนาเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด