ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายอัตราการขยายตัวจีดีพีในปี 2020

(VOVWORLD) -ในการประชุมรัฐบาลประจำเดือนกันยายน เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้กำชับให้ผลักดันการฟื้นฟูเศรษฐกิจ พยายามให้อัตราการขยายตัวจีดีพีในปี 2020 อยู่ที่ร้อยละ 2.5-3  ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้เนื่องจากมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในต่างประเทศที่พยากรณ์ตัวเลขการขยายตัวในระดับดังกล่าว   ในสภาวการณ์ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่ 2 หน่วยงานเศรษฐกิจต่างๆกำลังฟื้นตัว เวียดนามกำลังใช้โอกาสเพื่อผลักดันการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม

ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายอัตราการขยายตัวจีดีพีในปี 2020 - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม 

ผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานต่างๆได้เสนอมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขอุปสรรคให้แก่เศรษฐกิจใน 3 เดือนที่เหลือของปี 2020 รวมทั้ง การผลักดันการขยายตัวด้านสินเชื่อ ผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนสาธารณะ ให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการในการผลิตและการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ หลังจากที่ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปมีผลบังคับใช้

ให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการผ่านนโยบายที่คล่องตัว

การขยายตัวด้านสินเชื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การประกอบธุรกิจของสถานประกอบการ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 การขยายตัวด้านสินเชื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 –4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเฉพาะ การขยายตัวด้านสินเชื่อในเดือนกันยายนได้เพิ่มจากร้อยละ 4.3 ขึ้นเป็นร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็นสัญญาณที่น่ายินดีด้านการเบิกจ่ายเงินลงทุนของสถานประกอบการและเกษตรกร โดยเฉพาะในด้านการเกษตรชนบท การผลิตและการบริการ  แม้จะยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 แต่บรรดาสถานประกอบการได้มีการปรับเปลี่ยนและมีความคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ใหม่บนพื้นฐานของการขยายเวลาหรือระงับการชำระหนี้และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ในสภาวการณ์ที่เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ ให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการในการผลิตและการส่งออก   อัตราหนี้สินเชื่ออาจเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 9ได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นาย ด่าวมิงตู๊ รองผู้ว่าการธนาคารชาติเวียดนามได้เผยว่า

“เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ธนาคารได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้ง การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่ครบกำหนดและดอกเบี้ย นับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบัน  ธนาคารชาติได้ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ 3 ครั้ง รวมประมาณร้อยละ 1.5-2 เพื่อช่วยให้สถานประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ  การปรับลดดอกเบี้ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเพื่อผลักดันการขยายตัวด้านสินเชื่อ  นอกจากนี้ ควบคู่กับนโยบายต่างๆของรัฐบาล กระทรวงและหน่วยงานต่างๆยังให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและภาษีให้แก่สถานประกอบการ”

ควบคู่กับนโยบายด้านงบประมาณ กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง กระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์จะให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการในการผลิตและการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะ การส่งออก  นาย โด๋ทั้งหาย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามได้ยืนยันว่า

“หนึ่งคือให้ความช่วยเหลือในการใช้โอกาสจากแหล่งเงินทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอ ข้อตกลงการค้าเสรี แสวงหามาตรการต่างๆเพื่อพัฒนาตลาดและการแก้ไขอุปสรรคต่างๆเพื่อเจาะตลาดใหม่ๆ สองคือ พวกเราได้ผลักดันการประชาสัมพันธ์ข้อมูล กำหนดแนวทางการบริการการส่งออก นี่คือสิ่งที่สำคัญในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพราะบรรดาสถานประกอบการไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศได้ ดังนั้น การสนองข้อมูลอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเหมาะสมจะช่วยให้สถานประกอบการมีสัญญาการสั่งซื้อสินค้าผ่านการแลกเปลี่ยนการค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านรูปแบบอื่นๆ ดังนั้นการปรับปรุงระเบียบราชการ การแก้ไขอุปสรรคต่างๆก็เพื่อสนับสนุนสถานประกอบการ

ความพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายอัตราการขยายตัวจีดีพีในปี 2020 - ảnh 2ภาพของการประชุม 

การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

เวียดนามเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และแนวทางการปรับเปลี่ยนการลงทุนในโลก รวมทั้ง การย้ายฐานการผลิตและการประกอบธุรกิจของเครือบริษัทใหญ่ นาย เจิ่นก๊วกเฟือง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนได้เผยว่า เวียดนามได้รับการประเมินว่า เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับบรรดานักลงทุนเนื่องจากการเมือง เศรษฐกิจมหภาค เงื่อนไขที่ดิน สิ่งแวดล้อมและแหล่งบุคลากรมีเสถียรภาพ

“ทางกระทรวงฯได้จัดการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนกับหุ้นส่วนต่างๆในภูมิภาคเอเชียและยุโรปประกอบด้วยญี่ปุ่น สิงคโปร์และฝรั่งเศส ผ่านกิจกรรมดังกล่าว บรรดานักลงทุนรายใหญ่ต่างให้ความสนใจต่อการลงทุนในเวียดนาม  รวมทั้ง แนวทางการดึงดูดการลงทุนของเวียดนามในเวลาที่จะถึง ซึ่งถูกระบุในมติที่ 50 ของกรมการเมืองเกี่ยวกับการดึงดูดโครงการขนาดใหญ่ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงกับสถานประกอบการเวียดนาม เป็นต้น จากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุญาตให้ฟื้นฟูเที่ยวบินระหว่างประเทศ พวกเราหวังว่า  ในปลายปีนี้ โดยเฉพาะ ในปี 2021 จำนวนนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในเวียดนามจะเพิ่มสูงขึ้น”

จากความพยายามแก้ไขผลเสียหายของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการผลักดันการขยายตัวจีดีพีให้อยู่ที่ร้อยละ 2.12 ซึ่งผลงานนี้มาจากความพยายาม ความสามัคคีของทั้งระบบการเมือง ประชาชน สถานประกอบการ เวียดนามจะฟันฝ่าอุสรรคเพื่อบรรลุผลงานที่ดีขึ้นในช่วง 3 เดือนที่เหลือของปี 2020 เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการขยายตัวจีดีพีให้อยู่ที่ร้อยละ 2.5-3.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด