ตั้งใจปฏิบัติเป้าหมายควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ลุล่วงไปด้วยดี

(VOVWORLD) - รัฐบาลเวียดนามจะยืนหยัดปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อขจัดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และพัฒนาเศรษฐกิจ นี่คือคำยืนยันของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กในการรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2019 แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปี 2020 ในการประชุมครั้งที่ 9 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ที่มีขึ้น ณ กรุงฮานอยในเช้าวันที่ 20 พฤษภาคม
ตั้งใจปฏิบัติเป้าหมายควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ลุล่วงไปด้วยดี - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กในการรายงานในการประชุมครั้งที่ 9 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 (Photo VNplus)

ในรายงานนี้ นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำว่า ในช่วงต้นปี 2020 โลก รวมทั้งประเทศเวียดนามได้รับผลกระทบอย่างไม่เคยมีมาก่อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จนทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว แต่ประชาชนเวียดนามได้ร่วมแรงร่วมใจพยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจบนเจตนารมณ์ “ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เหมือนการต่อสู้กับศัตรู” พยายามธำรง ฟื้นฟูและพัฒนากิจกรรมทางสังคมและค้ำประกันชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นปกติ

ทั้งประเทศร่วมแรงร่วมใจรับมือการแพร่ระบาด

ในสภาวการณ์ที่โรคโควิด -19 แพร่ระบาดและไม่รู้ว่าจะยุติเมื่อไหร่และจำนวนผู้เสียชีวิตในทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เวียดนามได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับคำชื่นชมจากประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับทักษะความสามารถของแพทย์และประสบการณ์ของเวียดนามในการค้นหา แยกตัวและรักษา รวมทั้งความพร้อมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความร่วมมือระหว่างประเทศ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กย้ำว่า            “ความสำเร็จที่น่ายินดีของเวียดนามในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 มาจากจิตใจแห่งความรักชาติ ความเชื่อมั่นและความแข็งแกร่งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความดีเลิศและคุณค่าของระบอบสังคมนิยมในเวียดนามภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม เป็นการยืนยันถึงคำขวัญ “ความมุ่งมั่นของพรรคและความปรารถนาของประชาชน” แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่แน่วแน่ของประชาชนต่อพรรคและรัฐ ความมุ่งมั่นทางการเมืองและเกียรติประวัติอันล้ำค่าของประชาชาติเวียดนาม”

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กยังเผยว่า การควบคุมการแพร่ระบาดในเวลาที่ผ่านมาได้ช่วยให้เวียดนามเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันล้ำค่าต่างๆ ซึ่งควรประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่สำคัญๆในเวลาข้างหน้า

ยังมีผลสำเร็จที่น่ายินดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ

รายงานยังระบุว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเวียดนาม จนทำให้กิจกรรมการผลิตและประกอบธุรกิจชะลอตัว ห่วงโซ่อุปทานและการแลกเปลี่ยนการค้าต้องหยุดชั่วคราว ควบคู่กันนั้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง น้ำทะเลซึม พายุลูกเห็บและการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นต้น ได้สร้างความเสียหายให้แก่ท้องถิ่นหลายแห่งในเวียดนาม รวมไปถึงสถานการณ์ในทะเลตะวันออกที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ในสภาวการณ์ดังกล่าว รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้ประกาศกลไกและนโยบายอย่างทันท่วงทีเพื่อสนับสนุนประชาชนและสถานประกอบการฟันฝ่าอุปสรรค จากความพยายามของทั้งระบบการเมือง สำนักงาน หน่วยงานทุกระดับ สถานประกอบการและประชาชนทั่วประเทศภายใต้การชี้นำของพรรคคอมมิวนิสต์ เวียดนามยังคงประสบผลที่น่ายินดีต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการรักษาเสถียรภาพและความสมดุลของเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่การฟื้นตัวและพัฒนาเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ผ่านพ้นไป “ถึงแม้มีการลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วแต่การขยายตัวของจีดีพีในไตรมาสแรกยังอยู่ที่ร้อยละ 3.82 อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการขยายตัวในระดับสูง โดยอัตราการขยายตัวของท้องถิ่นหลายแห่งยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เรายังคงธำรงการผลิตและประกอบธุรกิจได้ ไม่ปล่อยให้เกิดภาวะถดถอยในขณะที่การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของหลายประเทศ รวมทั้งหุ้นส่วนรายใหญ่ๆของเวียดนามติดลบ เรายังสามารถรักษาความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารเอาไว้ได้ โดยเฉพาะในช่วงที่เวียดนามปฏิบัติมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม”

ควบคู่กันนั้น เวียดนามยังสามารถรักษาความมั่นคง กลาโหมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม พร้อมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียน ประธานไอป้าและสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างลุล่วงไปด้วยดี

ยืนหยัดปฏิบัติเป้าหมายรักษาความมีเสถียรภาพและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้กำชับว่า ในเวลาที่เหลือของปี 2020 พร้อมกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเข้มงวด รัฐบาลได้กำชับให้ปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงและรวดเร็วเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม โดยเฉพาะจัดทำกลไกและนโยบายเฉพาะกิจในสถานการณ์ใหม่ “รัฐบาลจะจัดทำและเสนอให้สภาแห่งชาติพิจารณาอนุมัติกลไก นโยบายและมาตรการแก้ไขเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจงวดใหม่ถ้าหากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ยังคงรุนแรงต่อไปในทั่วโลก กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ผลักดันการผลิตและประกอบธรุกิจ สร้างงานทำ ลดจำนวนผู้ตกงาน ค้ำประกันการสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดและสวัสดิการสังคม มีส่วนร่วมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและสถานประกอบการ”

ควบคู่กันนั้น ต้องให้ความสนใจถึงการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐมากขึ้น ผลักดันการระดมแหล่งเงินทุนทางสังคมและการลงทุนของสถานประกอบการเวียดนาม ใช้โอกาสจากข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ ฟื้นฟูตลาดส่งออกที่กำลังมีอยู่และเจาะตลาดใหม่ๆ พัฒนาตลาดภายในประเทศและธุรกิจ “อี –คอมเมิร์ซ”

ในท้ายรายงาน นายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพัฒนาวัฒนธรรมสังคมคือหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในเวลาข้างหน้า ยิ่งลำบากก็ยิ่งต้องค้ำประกันชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ผู้ยากจน คนตกงานและกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นายกรัฐมนตรีแสดงความเชื่อมั่นว่า จากความร่วมแรงร่วมใจ ความพยายามและความตั้งใจสูง เวียดนามจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ธำรงการผลิต ชีวิตความเป็นอยู่และเสถียรภาพของสังคมเพื่อปฏิบัติหน้าที่การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ลุล่วงไปด้วยดีในเวลาข้างหน้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด