ตรุษเต๊ตที่อบอุ่นของประชาชนทั่วประเทศ

(VOVWORLD) - ตรุษเต๊ตปีชวด2020 กำลังใกล้เข้ามา ในหลายวันที่ผ่านมา พรรค รัฐและทางการปกครองท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดูแลเอาใจใส่ให้ประชาชนได้ฉลองตรุษเต๊ตอย่างมีความสุขและอบอุ่น
ตรุษเต๊ตที่อบอุ่นของประชาชนทั่วประเทศ - ảnh 1 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ามบิ่งมิงมอบของขวัญให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน (baoquocte.vn)

เวียดนามได้ต้อนรับตรุษเต๊ตปีชวด2020 พร้อมเศรษฐกิจที่พัฒนาและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็ยังคงมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับการดูแล โดยเฉพาะผู้สูงอายุไร้ที่พึ่ง ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ผู้ที่มีฐานะยากจนและกลุ่มเสี่ยง จากการปฏิบัติแนวทางของพรรคและรัฐในการต้อนรับตรุษเต๊ตและวสันต์ฤดู บรรดาผู้นำพรรค รัฐ รัฐบาลและสภาแห่งชาติได้ไปเยี่ยมเยือนและอวยพรตรุษเต๊ตประชาชนในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ เช่น นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ไปมอบของขวัญตรุษเต๊ตให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ครอบครัวที่มีฐานะยากจน กรรมกรและผู้ใช้แรงงานที่มีฐานะยากจนในนครเกิ่นเทอ พร้อมทั้งได้ย้ำว่า พรรคและรัฐให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่กรรมกร ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและครอบครัวที่มีฐานะยากจนเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ฉลองตรุษเต๊ตอย่างมีความสุข

ส่วนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝ่ามบิ่งมิงได้ไปเยี่ยมเยือน อวยพรตรุษเต๊ตและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ครอบครัวที่ยากจน ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน กรรมกรและผู้ใช้แรงงานที่มีฐานะยากจนในจังหวัดหายเยือง โดยได้รับทราบถึงการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและประชาชนที่มีฐานะยากจนและได้ชี้ชัดว่า"ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับของจังหวัดฯต้องให้ความสนใจและมีนโยบายต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ผู้มีใจกุศลมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย กรรมกรและผู้ใช้แรงงานที่มีฐานะยากจนเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น"
ส่วนรองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่งได้ไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและเด็กที่มีฐานะยากจนพิเศษในจังหวัดลองอาน รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งได้ไปมอบของขวัญตรุษเต๊ตให้แก่ชนเผ่าจามในนครโฮจิมินห์ รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะไปมอบของขวัญตรุษเต๊ตให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน กรรมกรและผู้ใช้แรงงานที่มีฐานะยากจนในจังหวัดหวิงฟุก เป็นต้น ส่วนทางการจังหวัดหล่างเซินได้ผลักดันกิจกรรมการดูแลเอาใจใส่ประชาชนที่มีฐานะยากจนในเขตชายแดนและผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายในช่วงตรุษเต๊ต โดยมีครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและผู้ที่มีฐานะยากจน7500 คนได้รับสิ่งของที่จำเป็นสำหรับตรุษเต๊ตจากประธานประเทศ นอกจากนี้ ทางการจังหวัดฯได้มอบของขวัญเกือบ 1หมื่นชุดให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ครอบครัวที่ยากจนและผู้ที่มีฐานะยากจนพิเศษ นาย เหงวียนกวางต๊วน ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมจังหวัดหล่างเซินได้เผยว่า“ครอบครัวที่ยากจนจะได้รับเงิน 2 แสนด่ง รวมทั้งวุ้นเส้น ถั่วเขียวและข้าวเหนียวเพื่อทำขนม “แบ๊งห์จึง” หรือขนมข้าวต้มมัดใหญ่ มูลค่า 3 แสนด่งภายใต้การสนับสนุนจากสถานประกอบการและงบประมาณแผ่นดิน โดยทางการอำเภอและเมืองต่างๆจะมอบเงินและสิ่งของดังกล่าวให้แก่ครอบครัวที่มีฐานะยากจน ส่วนสหภาพแรงงานและสภากาชาดสาขาจังหวัดจะดูแลเอาใจใส่เจ้าหน้าที่ข้าราชการ พนักงานและผู้ใช้แรงงานที่มีฐานะยากจนในโอกาสต้อนรับตรุษเต๊ต”

ตรุษเต๊ตที่อบอุ่นของประชาชนทั่วประเทศ - ảnh 2รองประธานประเทศดั่งถิหงอกถิ่งมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและเด็กที่มีฐานะยากจน  

ในตรุษเต๊ตปีนี้ ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบาย ทหารทุพพลภาพ คุณแม่วีรชนและประชาชนที่มีฐานะยากจนกว่า 1 แสน 3 หมื่นคนในจังหวัดกว๋างนามได้รับของขวัญสำหรับตรุษเต๊ต นาย หวิ่งเติ๊นเจี่ยว ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมจังหวัดกว๋างนามได้เผยว่า“ผู้บริหารจังหวัดได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและมอบของขวัญให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆได้ฉลองตรุษเต๊ตอย่างมีความสุขและอบอุ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ของพรรคและรัฐต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วงตรุษเต๊ต สร้างความมั่นใจและความปลื้มปิติยินดีให้แก่ประชาชนในโอกาสตรุษเต๊ตปี2020”

ส่วนตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมปี 2020 กองบัญชาการกองทัพเรือภาคที่ 4 ได้จัดคณะไปเยี่ยมเยือนและอวยพรตรุษเต๊ตเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในหมู่เกาะเจื่องซา โดยได้ส่งข้าวเหนียว ใบเตย กล้วย ส้มโอ เนื้อหมู ไก่ ดอกไม้ ต้นส้มจี๊ดและขนมไปให้แก่ทหารที่ประจำการบนเกาะ ทั้งนี้และทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมดูแลเอาใจใส่ประชาชนที่มีฐานะยากจน ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและทหารในเกาะที่อยู่ห่างไกลในช่วงตรุษเต๊ตได้ช่วยให้ประชาชนและทหารได้ฉลองตรุษเต๊ตอย่างมีความสุขและอบอุ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด