นิมิตหมายด้านการต่างประเทศของเวียดนามในวาระสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12

(VOVWORLD) - ผลงานที่ได้บรรลุในวาระสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 ช่วงปี2016-2020 มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยงานด้านการต่างประเทศได้บรรลุผลงานที่โดดเด่น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นพื้นฐานให้แก่ปีต่อๆไปเท่านั้น หากยังสร้างความเชื่อมั่นและสถานะใหม่เพื่อให้เวียดนามมีพลังฟันฝ่าอุปสรรค ความท้าทายและใช้โอกาสเพื่อนำประเทศก้าวรุดหน้าสู่ระยะพัฒนาใหม่อย่างเข้มแข็งมั่นคง
นิมิตหมายด้านการต่างประเทศของเวียดนามในวาระสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 - ảnh 1ประเทศ นาย หว่างบิ่งกวน หัวหน้าคณะกรรมการด้านการต่างประเทศส่วนกลาง (dantri.com.vn)

 

ในสมัยที่ผ่านมา ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศยังคงมีความยากลำบาก ความท้าทาย ความซับซ้อนและไม่อาจคาดเดาได้ รวมไปถึงภัยธรรมชาติและโรคระบาด เวียดนามได้ฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายจนประสบความสำเร็จที่สำคัญในหลายด้าน ซึ่งผลงานนี้มีส่วนร่วมที่สำคัญของงานด้านการต่างประเทศ

เสริมสร้างและขยายความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ทั้งในภูมิภาคและโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน คณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมืองและคณะเลขาธิการกลางพรรคได้มีแนวทาง นโยบายที่ถูกต้อง ทันการณ์ ฉับไว แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัว ความมุ่งมั่น ก้าวพัฒนาใหม่ที่นับวันมีความสมบูรณ์เกี่ยวกับแนวคิดและมาตรการทางทฤษฎีที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ความต้องการและหน้าที่ที่วางไว้ให้แก่ประเทศ นาย หว่างบิ่งกวน หัวหน้าคณะกรรมการด้านการต่างประเทศส่วนกลางได้ยืนยันว่า

ปัจจุบัน พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมีความสัมพันธ์กับ 247 พรรคใน 111 ประเทศทั่วโลก ในสมัยที่ผ่านมา ความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังคงได้รับการขยายและเข้าสู่ส่วนลึกมากขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับพรรคการเมืองต่างๆในโลกในเวลาที่ผ่านมาได้บรรลุผลงานที่สำคัญและครอบคลุมในหลายด้าน ซึ่งมีส่วนร่วมสร้างพื้นฐานทางการเมืองที่สำคัญให้แก่ความมั่นคง การขยายและการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีของเวียดนามกับประเทศอื่น ๆ ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น มีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องถึงความมั่นคงและการพัฒนาของประเทศ”

ในความสัมพันธ์กับพรรคการเมืองระหว่างประเทศนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกับพรรคกุมอำนาจในประเทศสังคมนิยมต่างๆและประเทศเพื่อนบ้านยังคงมีบทบาทหลักในการกำหนดแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ให้แก่ความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยความสัมพันธ์กับพรรคกุมอำนาจและการทาบทามความคิดเห็นทางการเมืองกับหลายประเทศหุ้นส่วนสำคัญได้รับการส่งเสริม ขยายและมีก้าวกระโดดใหม่ มีส่วนร่วมต่อการเสริมสร้างกรอบความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนกับประเทศต่างๆ

พื้นฐานสำหรับปีต่อๆไป

กิจกรรมด้านการต่างประเทศ สถานะและพลังที่เข้มแข็งของประเทศได้รับการเสริมสร้าง สามารถรักษาเอกราช อธิปไตย อำนาจอธิปไตย บูรณภาพแห่งดินแดน ผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชาติ บรรยากาศสันติภาพ เสถียรภาพเพื่อพัฒนาประเทศ มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบต่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาของภูมิภาคและโลก ซึ่งได้รับการชื่นชมและสนับสนุนจากประชาคมโลก สถานะและชื่อเสียงของพรรคและประเทศนับวันได้รับการยืนยันและยกระดับให้สูงขึ้นบนเวทีโลก นาย หว่างบิ่งกวน ได้ย้ำว่า

กิจกรรมด้านการต่างประเทศของผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม โดยเฉพาะการเยือนประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการของเลขาธิการใหญ่พรรค เหงียนฟู้จ่อง ได้มีส่วนร่วมสำคัญในการเสริมสร้างกรอบความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนกับประเทศและหุ้นส่วนสำคัญๆ โดยเฉพาะได้ยกระดับและกำหนดกรอบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆ”

ผลงานที่ได้บรรลุในวาระสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างนิมิตหมายที่โดดเด่น เป็นที่พึ่งสำหรับปีต่อๆไปเท่านั้น หากยังสร้างความเชื่อมั่นและพลังใหม่เพื่อให้พรรค กองทัพและประชาชนเวียดนามฟันฝ่าอุปสรรค ความท้าทายและใช้โอกาสเพื่อนำประเทศเข้าสู่ระยะพัฒนาใหม่

ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อนทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ส่งเสริมเจตนารมณ์ของมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 เกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศด้วยวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและเกาะติดยุคใหม่อย่างทันการณ์ เป็นฝ่ายรุก มีความกระตือรือร้นและฟันฝ่าความท้าทาย มีส่วนร่วมนำไปสู่ผลสำเร็จในการปกป้อง สร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ในการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคตลอด 12 ครั้งที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้พัฒนาอย่างเข้มแข็งและสร้างสรรค์ผลงานที่ยิ่งใหญ่ต่างๆเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่า บทบาทการเป็นผู้นำของพรรคคือปัจจัยชี้ขาดต่อทุกชัยชนะของการปฏิวัติเวียดนาม นี่คือพื้นฐานเพื่อทำให้มีความเชื่อมั่นว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะวางแนวทางที่ถูกต้องเพื่อนำประเทศก้าวรุดหน้าต่อไปได้อย่างแน่นอน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด