นิมิตหมายในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14

(VOVWORLD) - วันที่ 19 มิถุนายน การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 ได้เสร็จสิ้นลง ณ กรุงฮานอย นี่คือการประชุมพิเศษในประวัติศาสตร์ของสภาแห่งชาติเวียดนาม เพราะที่ประชุมไม่เพียงแต่อนุมัตินโยบายสำคัญๆต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในสภาวการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และขยายโอกาสเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ากับสหภาพยุโรปเท่านั้น หากยังสร้างพื้นฐานให้แก่การเปลี่ยนแปลงใหม่การดำเนินงานของสภาแห่งชาติเวียดนาม
นิมิตหมายในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 - ảnh 1การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 (quochoi.vn) 

 

การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 มีขึ้นในสภาวการณ์ที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมเวียดนาม จนทำให้การจัดการประชุมครั้งนี้ต้องแบ่งเป็น 2 ระยะคือการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และการประชุมครบองค์ ณ อาคารสภาแห่งชาติ

เปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการดำเนินงานของสภาห่งชาติ

การที่สภาแห่งชาติประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นเวลา 8 วันในระยะที่ 1 ก็เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งนี่ก็ได้สร้างก้าวเดินใหญ่ในการดำเนินงานของสภาแห่งชาติเวียดนาม นี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สภาแห่งชาติเวียดนามประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ที่เชื่อมโยงกับจังหวัดและนคร 63 แห่ง ในการประชุมเป็นเวลา 1 สัปดาห์ สภาแห่งชาติได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 10 ฉบับ ร่างมติ 7 ฉบับ การตรวจสอบเชิงวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการล่วงละเมิดเด็ก รับฟังรายงานเกี่ยวกับร่างกฎหมายเพิ่มอีก 6 ฉบับและรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดิน ในการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการประชุมครั้งนี้ นาย เหงียนแทงหาย ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเตี่ยนยางเผยว่า “การประชุมครั้งที่ 9 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 คือการประชุมพิเศษ ด้วยการประสานงานที่ใกล้ชิดของสำนักงานสภาแห่งชาติ ความรับผิดชอบของผู้แทนสภาแห่งชาติทุกคนและคณะผู้แทนสภาแห่งชาติทุกคณะ พวกเราค้ำประกันเกี่ยวกับเนื้อหา กรอบเวลาและรูปแบบเพื่อร่วมกันอนุมัติปัญหาสำคัญๆของประเทศ”

การเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการปฏิบัติงานเพื่อปรับตัวเข้ากับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือสิ่งที่จำเป็น อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย นำผลงานของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เข้าสู่กิจกรรมของสภาแห่งชาติ นาย เหงียนแห่งฟุก เลขาธิการสภาแห่งชาติแสดงความเห็นว่า “สภาแห่งชาติอิเล็กทรอนิกส์ใช้อุปกรณ์อัจฉริยะและซอฟต์แวร์อัจฉริยะเพื่อมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้น นี่คือหนึ่งในแนวทางของผู้นำสภาแห่งชาติในเวลาที่จะถึง  ในยุคดิจิทัลนี้ สภาแห่งชาติต้องมีการเปลี่ยนแปลงและผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปฏิบัติแนวทางและนโยบายให้เร็วที่สุด”

นโยบายสำคัญๆเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

การประชุมครั้งที่ 9 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ยังสร้างนิมิตหมายในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกของเวียดนามเพราะที่ประชุมครั้งนี้ได้อนุมัติข้อตกลงการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปหรืออีวีเอฟทีเอและข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนอีวีไอพีเอด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก นี่คือขั้นตอนทางนิตินัยสุดท้ายเพื่อให้ข้อตกลงมีผลบังคับใช้ในต้นเดือนสิงหาคมนี้ อันเป็นการเปิดประตูให้สถานประกอบการเวียดนามเจาะตลาดของสหภาพยุโรปที่กว้างใหญ่ นาย หวูเตี๊ยนหลก ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามประเมินว่า “การที่สภาแห่งชาติอนุมัติข้อตกลงฉบับนี้ในสภาวการณ์ที่เวียดนามสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกำลังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจยิ่งมีความหมายสำคัญ เพราะนี่คือพลังขับเคลื่อนเพื่อให้พวกเราพัฒนา และอีวีเอฟทีเอสามารถเป็นแรงบันดาลใจสำคัญนั้น การผลักดันความร่วมมือกับอียู พวกเราจะมีเงื่อนไขเข้าถึงตลาดที่มีประชากรเกือบ 450 ล้านคนของเศรษฐกิจใหญ่ๆในโลกและสามารถดึงดูดแหล่งเงินลงทุนเอฟดีไอที่มีคุณภาพสูงจากอียูเข้าเวียดนาม”

อีกประเด็นที่ต้องกล่าวถึงในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 คือที่ประชุมได้สงวนเวลาส่วนใหญ่เพื่อหารือและอนุมัตินโยบายแก้ไขอุปสรรคให้แก่เศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดเพื่อให้สถานประกอบการดำเนินงาน เช่นมติลดภาษีเงินได้ปี 2020 ร้อยละ 30 ให้แก่สถานประกอบการที่มีรายได้ต่ำกว่า 2 แสนล้านด่ง กฎหมายสถานประกอบการฉบับแก้ไขและกฎหมายการลงทุนฉบับแก้ไข ตลอดจนหารือมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาด นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้แสดงความเห็นว่า “สภาแห่งชาติได้พิจารณาและอนุมัติเนื้อหาต่างๆ รวมทั้งนโยบายใหญ่ๆที่มีความหมายสำคัญเพื่อฟื้นฟูการผลิต การประกอบธุรกิจ ให้การช่วยเหลือประชาชนและสถานประกอบการฟันฝ่าอุปสรรคเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19เพื่อพยายามเสร็จสิ้นเป้าหมายและหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี 2020 ที่วางไว้ให้อยู่ในระดับสูงและพัฒนาในเวลาที่จะถึง”

ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 ยังเลือกและอนุมัติรายชื่อสมาชิกสภาเลือกตั้งแห่งชาติซึ่งเป็นสำนักงานที่มีความรับผิดชอบสูงสุดเพื่อจัดและบริหารการเลือกตั้งสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และการเลือกตั้งสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026

ทั้งนี้ ภายหลังเกือบ 1 เดือนของการจัดการประชุมผ่านวิธีการบริหารที่คล่องตัวและเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 ได้เสร็จสิ้นระเบียบวาระการประชุมที่วางไว้ อนุมัตินโยบายสำคัญๆเพื่อแก้ไขอุปสรรคให้แก่เศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงใหม่กิจกรรมของสำนักงานภาครัฐที่มีอำนาจสูงสุดในเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด