ปัญหาทะเลตะวันออกในฟอรั่มอาเซียน

(VOVWORLD) - ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงหลังจากประชุมมาเป็นเวลา 3 วัน ณ ประเทศไทย หัวข้อใหญ่ที่หลายๆประเทศให้ความสนใจในการประชุมครั้งนี้คือปัญหาทะเลตะวันออกและความคืบหน้าของหลักปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี ในสภาวการณ์ที่จีนเพิ่งมีการเคลื่อนไหวที่ละเมิดเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนาม ที่ประชุมครั้งนี้ได้ยืนยันอีกครั้งถึงหลักการของอาเซียนคือรักษาคุณค่าแห่งความสามัคคีและความมีอิสระ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำความสำเร็จมาให้แก่อาเซียนในตลอดกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่การก่อตั้ง
ปัญหาทะเลตะวันออกในฟอรั่มอาเซียน - ảnh 1การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 (VGP) 

เจตนารมณ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 คือเสริมสร้างจิตใจแห่งความสามัคคีและบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ขยายและพัฒนาความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆให้มีความลึกซึ้ง สร้างบรรยากาศที่สะดวกให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของแต่ละประเทศและภูมิภาค โดยเสถียรภาพในทะเลตะวันออกคือเงื่อนไขชี้ขาดเพื่อให้อาเซียนพัฒนา

สันติภาพ เสถียรภาพในทะเลตะวันออกคือความสนใจและผลประโยชน์ร่วม

นานมาแล้วที่ปัญหาทะเลตะวันออกได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการประชุมสุดยอดอาเซียน ทะเลตะวันออกเป็นภูมิภาคที่สำคัญ เป็นประตูแลกเปลี่ยนการค้าและเป็นเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศ ในเวลาที่ผ่านมา ภูมิภาคนี้ได้เผชิญความผันผวนที่ซับซ้อน รวมทั้งปฏิบัติการที่สร้างความตึงเครียด การรุกล้ำไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศต่างๆในภูมิภาค โดยล่าสุด จีนได้มีปฏิบัติการที่ละเมิดกฎหมายสากลและอธิปไตยของเวียดนามที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายสากลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 หรือ UNCLOS โดยเฉพาะการที่จีนส่งกลุ่มเรือสำรวจไหหยาง 8 รุกล้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนามในแนวปะการังตือชิ้งตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

การกระทำของจีนได้สร้างความตึงเครียดและสร้างภัยคุกคามต่อเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ รวมถึงสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพและความร่วมมือพัฒนาในภูมิภาคและโลก ซึ่งสิ่งนี้สามารถเห็นได้ชัดผ่านคำประกาศและความวิตกกังวลของประชามติในภูมิภาคและโลกในเวลาที่ผ่านมา สันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยในการเดินเรือเป็นสิ่งที่ทั้งภูมิภาคและอาเซียนให้ความสนใจ และไม่เพียงแต่อาเซียน หากประเทศหุ้นส่วนนอกภูมิภาคยังมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายนี้

ในการประชุมทุกนัดของการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้องชของบรรดาผู้นำอาเซียนได้กล่าวถึงทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นเขตทะเลเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ที่น่าสนใจคือ ในการประชุมครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจีน หลีเค่อเฉียง ได้ยืนยันว่า จีนพร้อมเจรจาและมุ่งสู่การลงนามกับอาเซียนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีภายในปี 2021

ความเข้าใจร่วมจะนำไปสู่ความพยายามร่วม

อาเซียนได้หารือและมีแถลงการณ์สำคัญเกี่ยวกับทะเลตะวันออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทุกประเทศและหุ้นส่วนได้สนับสนุนแถลงการณ์ของอาเซียนอย่างเข้มแข็ง นั่นคือสันติภาพ ความมั่นคงและความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลตะวันออกต้องมีความผูกพันกับบรรยากาศที่สันติภาพและพัฒนาในภูมิภาค ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเลตะวันออกต้องได้รับการแก้ไขบนพื้นฐานกฎหมายสากลและ UNCLOS ตลอดจนหลักการของอาเซียน นี่คือปัญหาของอาเซียนและภูมิภาค เป็นความเข้าใจและความรับผิดชอบของอาเซียน ในทางเป็นจริง ในเวลาที่ผ่านมา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ก็มีประเทศที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แต่อาเซียนได้อาศัยหลักการและทัศนะที่มีอยู่เพื่อแก้ไขเพื่อทำให้ทุกฝ่ายมีความเห็นพ้องไปในทางเดียวกัน

ภายหลัง 52 ปีแห่งการก่อตั้งและพัฒนา ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า อาเซียนนับวันกลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญของประเทศใหญ่ๆ เป็นสะพานเชื่อมของฟอรั่มต่างๆในภูมิภาคและโลก ดังนั้น ยิ่งกว่าเวลาใดทั้งหมด อาเซียนตระหนักได้ดีถึงบทบาทของตนในการรักษาความมั่นคงและสันติภาพในภูมิภาค ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น อาเซียนก็ยังคงต้องรักษาคุณค่าแห่งความสามัคคี ความเป็นอิสระและการมีบทบาทเป็นศูนย์กลางในข้อคิดริเริ่มที่กำหนดแนวทางของภูมิภาค ซึ่งเป็นพื้นฐานที่นำความสำเร็จมาให้แก่อาเซียนในกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

จากการตระหนักได้ดีถึงความเสี่ยง ความท้าทายและแสวงหาเสียงพูดเดียวกัน มาตรการเพื่อแก้ไขการพิพาท ธำรงสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในทะเลตะวันออกคือความสนใจร่วมของอาเซียน เพราะสันติภาพ ความมั่นคงและเสถียรภาพในทะเลตะวันออกมีเกี่ยวข้องถึงทุกประเทศสมาชิก การบรรลุเสียงพูดเดียวกัน สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์และความสามัคคีในอาเซียนคือปัจจัยสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ที่จะสร้างพลังที่เข้มแข็งเพื่อตอบโต้และป้องกันการกระทำที่ละเมิดกฎหมายและอธิปไตยของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในทะเลตะวันออก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด