ปฏิบัติเพื่อประเทศเวียดนามที่เจริญรุ่งเรือง

(VOVWORLD) - เวียดนามจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะปี 2021-2030 ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์ในภูมิภาคและโลกมีความผันผวนที่ยากจะคาดเดาได้ โดยรัฐบาลเวียดนามได้กำหนดต้องปฏิบัติ 3 ก้าวกระโดดเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการส่งเสริมแหล่งบุคลากร ซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศได้เสนอในฟอรั่มการปฏิรูปและพัฒนาเวียดนามปี 2019 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ณ กรุงฮนอย
ปฏิบัติเพื่อประเทศเวียดนามที่เจริญรุ่งเรือง - ảnh 1 ภาพการประชุม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2021-2030 มีความหมายสำคัญเป็นพิเศษในการกระตุ้นให้เวียดนามพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับต่ำภายในปี 2030 และแปรความปรารถนาในการเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองให้เป็นจริงภายในปี 2045ในโอกาสรำลึกครบรอบ 100ปีการสถาปนาประเทศ

มุ่งสู่กลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดที่ทันสมัยและผสมผสาน

การปฏิรูปกลไกระเบียบการคือการปฏิบัตที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เวียดนามจึงไม่สามารถยุติกระบวนการดังกล่าวได้เพราะจะทำให้ประเทศล้าหลัง ซึ่งการจัดทำและปรับปรุงกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดคือหน้าที่ยุทธศาสตร์และก้าวกระโดดที่สร้างแรงกระตุ้นให้แก่การพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว ส่งเสริมการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเพื่อทำให้เวียดนามหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับต่ำเพื่อกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับสูง ดร.กาวเวียดซิง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้เผยว่า ถึงแม้จะมีการปรับปรุงในด้านต่างๆ แต่กลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดของเวียดนามยังไม่สมบูรณ์และมีความพร้อมเพียงเพื่อค้ำประกันการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ดังนั้น ต้องมีมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว“ก่อนอื่น ต้องเสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนมาเป็นเศรษฐกิจเชิงตลาดและผสมผสานตามธรรมเนียมปฏิบัติสากล สองคือพัฒนาตลาดต่างๆ โดยเฉพาะตลาดที่มีการผลิตให้ดำเนินงานอย่างสมบูรณ์ ถูกทิศทางและกลายเป็นปัจจัยชี้ขาดในการระดมและจัดสรรค์แหล่งพลังต่างๆจากสังคม สามคือ รัฐยังคงปรับลดและปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่การปฏิบัติเพื่อปรับปรุงบทบาท หน้าที่ของตลาดและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตลาดในเชิงรุก สี่คือ รัฐต้องเน้นการสร้างสรรค์และปรับปรุงนิติรัฐให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขยายการปฏิบัติประชาธิปไตย ค้ำประกันการปฏิบัติทุกสิทธิของมนุษย์ สิทธิพลเมืองอย่างสมบูรณ์และจริงจัง จัดตั้งโครงสร้างการบริหารแห่งชาติที่ไม่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ มีความสมดุลระหว่างอำนาจและการตรวจสอบการใช้อำนาจและความรับผิดชอบในการชี้แจงต่อประชาชนและสถานประกอบการอย่างสมบูรณ์”

เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อข้ามผ่านจากกับดักรายได้ปานกลาง

การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์อย่างครอบคลุมถือเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญเพื่อให้เวียดนามมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อสังเกตว่า ปัจจุบัน เวียดนามกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ดังนั้น การตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับขอบเขตและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างผลประโยชน์ต่างๆจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเวียดนาม นาง Caitlin Wiesen หัวหน้าสำนักงานตัวแทนของ UNDP ประจำเวียดนามได้เผยว่า“เวียดนามต้องผลักดันการพัฒนานวัตกรรมผ่านการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี โดยอาศัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของสถานประกอบการต่างๆ อีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็ต้องเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่ตามไม่ทันการพัฒนาของยุคสมัยและกลุ่มเสี่ยงเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่มีการเข้าร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม ส่วนรัฐบาลต้องมีบทบาทที่สำคัญในการปรับปรุงระเบียบการต่างๆและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้แก่การพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการวิจัยและการพัฒนา”

ปฏิบัติเพื่อประเทศเวียดนามที่เจริญรุ่งเรือง

จากการสานต่อผลสำเร็จของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ ปัจจุบัน เวียดนามกำลังมุ่งปฏิบัติเป้าหมายพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีรายได้ปานกลางในระดับสูง มีกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดที่ทันสมัยและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกตามมาตรฐานสากล มีผลิตภาพแรงงานและขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ค้ำประกันการขยายตัวทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาวัฒนธรรม มนุษย์ ความก้าวหน้าและความยุติธรรมทางสังคม สวัสดิการสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาเกี่ยวกับประเทศที่มีการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาสังคมอย่างมีประชาธิปไตยยุติธรรม มีการพัฒนาการศึกษาและการสร้างสรรค์รัฐที่บริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบในการชี้แจงปัญหาต่างๆ

นาย บุ่ยเติ๊ตทั้ง อดีตหัวหน้าสถาบันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังกัดกระทรวงวางแผนและการลงทุนได้กล่าวถึงแนวทางที่สำคัญ 6 ข้อเพื่อส่งเสริมให้เวียดนามพัฒนาเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรืองจนถึงปี 2030 และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2045“หนึ่งคือต้องยกระดับคุณภาพกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม แก้ไขปัญหาต่างๆในความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ตลาดและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สองคือ ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างจริงจังเพื่อกำหนดรูปแบบการขยายตัวใหม่อย่างรวดเร็ว สามคือ พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้แก่รูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหม่ สี่คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายตัวเมืองต่างๆ ห้าคือ เน้นพัฒนาแหล่งบุคลากรและวัฒนธรรมสังคม หกคือ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ”

ทั้งนี้ ข้อสังเกตและข้อเสนอต่างๆของบรรดาผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศในฟอรั่มการปฏิรูปและพัฒนาเวียดนามปี 2019 ได้รับการชื่นชมจากนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก ซึ่งถือเป็นคำปรึกษาเพื่อให้เวียดนามวางแนวทางและมาตรการต่างๆที่เหมาะสม มีส่วนร่วมปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะปี 2021-2030 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2021-2025 เพื่อแปรความปรารถนาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามที่เจริญเข้มแข็ง อยู่แถวหน้าในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงภายในปี 2030 และเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยตามแนวทางสังคมนิยมภายในปี 2045.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด