ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล-จุดเด่นของเวียดนามในช่วงต้นปี2020

(VOVWORLD) - การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในเวียดนาม โดยรัฐบาล กระทรวง หน่วยงานและสถานประกอบการเวียดนามได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด รวมทั้งการผลิตและประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้การผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นจุดเด่นของเวียดนามในช่วง 6 เดือนแรกของปี2020

 

ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล-จุดเด่นของเวียดนามในช่วงต้นปี2020 - ảnh 1นาย เหงวียนแหมงหุ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและประชาสัพันธ์กล่าวปราศรัยในการเสวนา "การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โอกาสและความท้าทาย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา(VNA) 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ทำให้หน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆในเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้ำประกันการผลิตและประกอบธุรกิจ โดยในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มีรูปแบบเศรษฐกิจการแบ่งปันหลายรูปแบบได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยพัฒนาผลิตภาพแรงงานอย่างก้าวกระโดดและปรับปรุงทักษะการบริหารเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปแบบการประกอบธุรกิจอย่างเต็มที่ ดังนั้น รูปแบบเศรษฐกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจึงได้รับการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ แม้กระทั่งได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นาย เหงวียนซวนเจื่อง อดีตผู้จัดการฝ่ายบริการธุรกรรมทางการเงิน Momo และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง AhaMove ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นบริการส่งของได้เผยว่า“การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องทำงานที่บ้าน ซึ่ง AhaMove จะช่วยเชื่อมโยงกับคนขับGrab เพื่อส่งของถึงบ้านลูกค้า ทั้งนี้ เทคโนโลยีดิจิทัลได้ช่วยให้เราสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและทำให้บริษัทพัฒนาอย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้น เช่น พื้นที่บริการของ AhaMove ได้เพิ่มขึ้นเป็นหลายสิบเท่าเมื่อเทียบกับช่วง 4ปีก่อน ซึ่งช่วยสร้างงานใหม่”

เทคโนโลยีดิจิทัลได้ผลักดันและช่วยให้รัฐบาลและประชาชนเวียดนามประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการฝึกซ้อมการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด โดยมีวิศวกร 1พันคนจากสถานประกอบการต่างๆเข้าร่วมและมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นกว่า 20แอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับค้นหา ตรวจสอบการแยกตัวผู้ที่สงสัยว่า ติดเชื้อและงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด ส่วนการประยุกต์ใช้ระบบบริการสาธารณะออนไลน์ได้พัฒนาในระดับที่ 3 ในขณะที่การพัฒนาการบริการสาธารณะออนไลน์ในระดับที่ 4 ก็ได้รับการผลักดันในช่วงนี้ โดยเฉพาะกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์และกระทรวงสาธารณสุขได้เสร็จสิ้นการให้บริการสาธารณะออนไลน์ระดับที่ 4 ในการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนในด้านเทคโนโลยี วิศวกรเวียดนามได้ทำการวิจัยเพื่อผลิตอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับระบบ5จี ซึ่งคาดว่า จะมีการเปิดตัวและจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวในปลายปีนี้

เวียดนามกำลังเน้นปฏิบัติมติที่ 749ของนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งชาติจนถึงปี 2025และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2030 “ นี่เป็นหน้าที่ที่สำคัญและได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆของหน่วยงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหมู่ประชาชนและได้รับการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆของชีวิตสังคม นาย ฟานเติม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้เผยว่า“ทางกระทรวงฯถือโครงสร้างด้านโทรคมนาคมใหม่ที่ประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดในปี 2020 โดยจะสนับสนุนและแนะนำให้ท้องถิ่นทั่วประเทศพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมใหม่ที่เพิ่มสัดส่วนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมถึงร้อยละ 20 ภายในปีนี้ และอนุญาตให้สถานประกอบการให้บริการระบบ 5จี แก่เขตที่มีสถานบันวิจัย มหาวิทยาลัยและตัวจังหวัดและนครใหญ่ๆทั่วประเทศ”

ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล-จุดเด่นของเวียดนามในช่วงต้นปี2020 - ảnh 2นาย เหงวียนฮวีหยุง อธิบดีกรมจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัดกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อ่านรายงานเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติจนถึงปี2025 และวิสัยทัศน์จนถึงปี 2030 (VNA)

ตามโครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งชาติ จนถึงปี 2025 เวียดนามจะพัฒนาการบริการสาธารณะออนไลน์ในระดับที่ 4 ที่สามารถใช้งานได้ผ่านสมาร์ทโฟนถึงร้อยละ 80 การทำระเบียบการระดับกระทรวงร้อยละ 90 และระดับอำเภอร้อยละ 80 และเสร็จสิ้นการสร้างฐานข้อมูลระดับชาติ โดยเฉพาะการตรวจสอบและบริหารภาครัฐร้อยละ 50 จะได้รับการปฏิบัติผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการตรวจสอบของหน่วยงานบริหารภาครัฐและมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น นาย เหงวียนฮวีหยุง อธิบดีกรมจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัดกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้เผยว่า“สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เวียดนามตั้งเป้าไว้ว่า จะเพิ่มสัดส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลจากร้อยละ8 ขึ้นเป็นร้อยละ20 ของจีดีพีและยกระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในด้านต่างๆอย่างน้อยร้อยละ 10 เพิ่มผลิตภาพแรงงานอย่างน้อยร้อยละ 7ต่อปีตั้งแต่บัดนี้จนถึงปี 2023 ประชาชนทุกคนจะสามารถใช้บริการสาธารณะออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน การชำระค่าสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินสดหรือ e-paymentจะคิดเป็นร้อยละ50”

ทั้งนี้และทั้งนั้น แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยให้ประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว สังคมมีเสถียรภาพ รับใช้ประชาชน การส่งเสริมสิทธิการเป็นเจ้าของของประชาชนดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของเวียดนามถือประชาชนเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอ ดังนั้น การสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลก็มีจุดมุ่งหมายร่วมกันคือเพื่อรับใช้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด