ผลักดันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(VOVWorld)-ภายหลังกว่า๑ปีที่จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี  ผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดที่ประชาคมอาเซียนนำมาให้แก่เวียดนามคือการสร้างบรรยากาศที่สันติภาพ  เสถียรภาพและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการค้าพร้อมฐานการผลิตร่วม  ปี๒๐๑๖ ซึ่งเป็นปีแรกแห่งการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ผ่านพ้นไปด้วยการสร้างนิมิตหมายที่สำคัญไม่น้อยและประชาคมอาเซียนจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่เวียดนามในการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อผสมผสานเข้ากับประชาคมอาเซียนอย่างกว้างลึกในระยะใหม่
(VOVWorld)-ภายหลังกว่า๑ปีที่จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี  ผลประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดที่ประชาคมอาเซียนนำมาให้แก่เวียดนามคือการสร้างบรรยากาศที่สันติภาพ  เสถียรภาพและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจการค้าพร้อมฐานการผลิตร่วม  ปี๒๐๑๖ ซึ่งเป็นปีแรกแห่งการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ผ่านพ้นไปด้วยการสร้างนิมิตหมายที่สำคัญไม่น้อยและประชาคมอาเซียนจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่เวียดนามในการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อผสมผสานเข้ากับประชาคมอาเซียนอย่างกว้างลึกในระยะใหม่
ผลักดันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ảnh 1
นาย เลหว่ายจุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับการจัดตั้งเมื่อปลายเดือนธันวาคมปี๒๐๑๕  โดยสร้างโอกาสการเข้าถึงและขยายตลาดภายในกลุ่มที่มีประชากรประมาณ๖๒๕ล้านคนและอัตราการขยายตัวทางจีดีพีเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่เกือบ๓ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในรอบ๑ปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมความร่วมมือต่างๆที่คึกคัก โดยเฉพาะ ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนนอกกลุ่มและกับภูมิภาคต่างๆในโลก  เออีซีมีส่วนช่วยให้เวียดนามผสมผสานเข้ากับกระแสภูมิภาค  เข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคและโลก ปฏิบัติเป้าหมายการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนา
ในสามเสาหลัก เออีซีถือเป็นเสาหลักที่สำคัญที่สุด เพราะการพัฒนาของเออีซีเป็นพื้นฐานเพื่อผลักดันการปฏิบัติสองเสาหลักที่เหลือ  เป้าหมายของเออีซีประกอบด้วย การสร้างตลาดและเขตผลิตที่เป็นเอกภาพ  เขตเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันและผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  ภายหลัง๑ปีที่เออีซีได้รับการจัดตั้ง บรรดาประเทศอาเซียนได้ให้ความสนใจต่อการเปิดเสรีด้านการค้า การบริการ การลงทุน การเงินและแรงงาน    โดยบรรดาประเทศอาเซียนได้ผลักดันกระบวนการปรับลดภาษี  การปรับปรุงระเบียบศุลกากรและมาตรการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการค้า นาย เลหว่ายจุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้ยืนยันว่า  “ผลสำเร็จที่ใหญ่ที่สุดของเออีซีคือได้ปฏิบัติแผนการเศรษฐกิจที่ได้วางไว้ เช่น  การผลักดันการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรือ RCEPระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกับอาเซียนเกี่ยวกับเขตการค้าเสรี  การปฏิบัติความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการเชื่อมโยงภายในอาเซียนและอาเซียนกับประชาคมอื่นๆ  ประเทศต่างๆยังส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงิน การค้า การลงทุน แรงงานและผลักดันกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ การเชื่อมโยงกับหุ้นส่วนต่างๆและปฏิบัติข้อตกลงในกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
เพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างสรรค์เขตเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  ในเวลาที่ผ่านมา เออีซีได้ให้ความสนใจต่อ๔กิจกรรมหลักได้แก่ นโยบายการยกระดับทักษะความสามารในการแข่งขัน  การปกป้องผู้บริโภค การปกป้องลิขสิทธิ์ทางปัญญาและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  นอกจากนี้ เพื่อจัดตั้งอาเซียนที่พัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน  อาเซียนได้พิจารณาการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม  การวางโครงการร่วมให้แก่สถานประกอบการอาเซียนและปฏิบัติความคิดริเริ่มการผสมผสานเข้ากับอาเซียน  อาเซียนได้เห็นพ้องที่จะผลักดันการเจรจาเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีและข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้าน  เข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานเพื่อผสมผสานเข้ากับเศรษฐกิจโลกอย่างเข้มแข็ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสร้างโอกาสใหญ่ให้แก่เวียดนาม
การพัฒนาของอาเซียนผ่านการจัดตั้งเออีซีได้นำผลประโยชน์มาให้แก่ทั้งภูมิภาค  รวมทั้งเวียดนาม เออีซียังสร้างโอกาสให้แก่เวียดนามในการเข้าถึงตลาดที่ใหญ่กว่า  โดยสามารถเจาะตลาดทั้งภายในอาเซียนและประเทศต่างๆนอกภูมิภาคอาเซียนเพราะบรรดาประเทศอาเซียนมีข้อตกลงความร่วมมือต่างๆ  โดยเฉพาะ  ข้อตกลงการค้าเสรีกับหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่ระดับโลก  เพิ่มแรงดึงดูดใจในบรรยากาศการประกอบธุรกิจและการลงทุนของเวียดนาม 
ผลักดันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน - ảnh 2

 ความพยายามในการผสมผสานอย่างรอบด้านในอาเซียน
อาจยืนยันได้ว่า การจัดตั้งเออีซี ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของอาเซียนได้ช่วยส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีภายในอาเซียนให้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่  ในเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาอย่างคล่องตัว  การส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง๑๐ประเทศสมาชิกเป็นปัจจัยที่มีความหมายสำคัญในการรักษาสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพในภูมิภาคและการส่งเสริมสถานะของแต่ละประเทศสมาชิก  อาเซียนกำลังกลายเป็นภูมิภาคที่สำคัญ โดยดึงดูดความสนใจของประเทศต่างๆนอกภูมิภาค  นาย Haike Manning เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำเวียดนามได้เผยว่า “นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับอาเซียน  รวมทั้ง เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกที่สำคัญ  นิวซีแลนด์และอาเซียนได้สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านคำมั่นของนิวซีแลนด์ต่ออาเซียนในแนวทางการพัฒนาที่เจริญรุ่งเรือง”
การผสมผสานเข้ากับเออีซีอย่างรอบด้านจะนำผลประโยชน์ไม่น้อยมาให้แก่เวียดนาม ในปี๒๐๑๗ เวียดนามจะเป็นฝ่ายรุกในการยื่นข้อเสนอและความคิดริเริ่มต่างๆต่ออาเซียนในการปฏิบัติแผนการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ลดช่องว่างของการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การสนับสนุนเป้าหมายการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด