พยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตัว

(VOVWORLD) - ใน เดือนแรกของปี 2020  เวียดนามได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  เพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตัวที่ร้อยละ 1.81  ซึ่งเวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทั่วโลกที่มีอัตราการขยายตัวเป็นบวก นี่คือความพยายามที่น่าภาคภูมิใจและได้รับคำชื่นชมจากประเทศต่างๆ ส่วนใน เดือนที่เหลือของปี 2020  รัฐบาลเวียดนามได้กำหนดหน้าที่เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนโดยต้องใช้โอกาสต่างๆเพื่อฟื้นฟูพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไปพยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตัว - ảnh 1

 

ในสภาวการณ์ที่เวียดนามกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้พยากรณ์ว่า ใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2020  เวียดนามจะได้เปรียบดุลการค้าต่อเนื่อง โดยเฉพาะสามารถสร้างก้าวกระโดดในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ส่วนดอกเบี้ยยังมีเสถียรภาพโดยลดลงเล็กน้อย ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่อำนวยความสะดวกให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม

ใช้โอกาสเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

การเป็นฝ่ายรุกในการบริหารงบประมาณแผ่นดินและการเงินอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในระดับสูงถือเป็นปัจจัยสำคัญเพื่อกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ พร้อมทั้งธำรงความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ค้ำประกันความสมดุลของเศรษฐกิจ นี่คือปัจจัยสำคัญเพื่อสร้างพื้นฐานและธำรงความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศต่อบรรยากาศและความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคในเวียดนาม นาย เลมิงห์ฮึง ผู้ว่าการธนาคารชาติเวียดนามกล่าวว่า “ธนาคารชาติเวียดนามให้คำมั่นที่จะจัดสรรเงินทุนให้แก่เศรษฐกิจอย่างทันการณ์ต่อไป ปรับปรุงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมีเสถียรภาพและพร้อมปฏิบัติมาตรการที่จำเป็นต่างๆเพื่อแทรกแซงตลาดถ้าหากเกิดความผันผวนมากเกินไปจนส่งผลให้ตลาดไร้เสถียรภาพ ถ้าหากจำเป็น ตามคำสั่งของรัฐบาล เราจะมีมาตรการแก้ไขที่เข้มแข็งมากขึ้นในด้านนโยบายการเงิน เช่น จัดสรรเงินทุนอีกครั้งให้แก่โครงการสำคัญเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจหลักและผลักดันการขยายตัวตั้งแต่บัดนี้จนถึงปลายปี”

นอกจากปฏิบัตินโยบายงบประมาณประจำปี เวียดนามจะเน้นตรวจสอบเพื่อพัฒนาศักยภาพในแต่ละหน่วยงานและท้องถิ่นโดยเฉพาะในโครงการหลักฯ นาย เหงียนชี้หยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนย้ำว่า “หน่วยงานอุตสาหกรรมควรเป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติหรือเข้าร่วมกระบวนการฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่มูลค่าที่กำลังชะงักงัน พร้อมทั้งจัดทำและพัฒนาห่วงโซ่มูลค่าใหม่ ปฏิบัติโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ใช้กองทุนสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเร็ว ปฏิบัติโครงการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคและขยายตลาดภายในประเทศ ส่งเสริมให้สถานประกอบการเวียดนามใช้โอกาสและผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่ได้ลงนามอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เป็นฝ่ายรุกผลักดันข้อตกลงเอฟทีเอกับหุ้นส่วนสำคัญฯที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ”

ท้องถิ่นต่างๆที่เป็นหัวเรือด้านเศรษฐกิจของประเทศควรเป็นฝ่ายรุกมากขึ้น

ในภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของเวียดนามใน 6 เดือนที่ผ่านมา ท้องถิ่นต่างๆที่เป็นหัวเรือด้านเศรษฐกิจเช่น กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครดานังและนครไฮฟอง ได้สร้างนิมิตหมายสำคัญโดยสามารถฟันฝ่าช่วงที่ลำบากที่สุดเพื่อเข้าสู่ยุคชีวิตวิถีใหม่ สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใน 6 เดือนที่เหลือของปี 2020  นาย เหงียนดึ๊กจุง ประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเผยว่า “ทางการกรุงฮานอยได้เตรียมแผนปฏิบัติ 2 แผนเพื่อการขยายตัวใน 6 เดือนที่เหลือของปี ชี้นำการบริหารและพยายามให้การขยายตัวของจีดีพีสูงกว่า 1.3 เท่าในอัตราการขยายตัวของทั้งประเทศ สงวนงบประมาณให้แก้เป้าหมายที่รัฐบาลวางไว้ ลดค่าใช้จ่ายร้อยละ 5 ปฏิบัติโครงการสำคัญๆในท้องถิ่น ตลอดจนเตรียมสถานที่ 10-15 จุดเพื่อเปิดบูทขายสินค้าท้องถิ่นและเชิญสถานประกอบการเกษตร ป่าไม้และสัตว์น้ำจากท้องถิ่นอื่นๆเข้ามาขายสินค้าโดยไม่เก็บค่าเช่าสถานที่เพื่อกระตุ้นการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ”

ส่วนนาย เหงียนแถ่งฟอ ประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์กล่าวว่า ทางนครมีความตั้งใจเป็นอย่างสูงเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา เพราะว่าการพัฒนาของนครโฮจิมินห์จะส่งผลกระทบต่อผลการขยายตัวของทั้งประเทศ “นครโฮจิมินห์ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมพร้อมกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  โดยทางการนครโฮจิมินห์ได้เสนอให้สภาประชาชนนครโฮจินห์ปรับปรุงโครงการกระตุ้นการลงทุนรวมมูลค่า 1 แสนถึง 2 แสนล้านด่งเพื่อดึงดูดการลงทุนระหว่างเศรษฐกิจทุกภาคส่วนภายในประเทศ ซึ่งก่อนอื่นคือภาคเอกชนและใช้โอกาสจากข้อตกลงอีวีเอฟทีเอเพื่อเพิ่มการส่งออกซอฟแวร์ ทางนครฯ ตระหนักได้ดีว่า การผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนสาธารณะคือหน้าที่ทางการเมืองที่สำคัญและตั้งเป้าไว้ว่า ถึงปลายเดือนตุลาคม อัตราการเบิกจ่ายเงินต้องอยู่ที่กว่าร้อยละ  80 จากแผนที่วางไว้”

ใน 6 เดือนต้นปี 2020  เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งจากพลังขับเคลื่อนที่สำคัญเหล่านี้บวกกับความตั้งใจของรัฐบาล หวังว่าเวียดนามจะประสบผลที่น่ายินดีอื่นๆในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมใน 6 เดือนที่เหลือของปีนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด