พลังความแข็งแกร่งและแนวทางการพัฒนาเวียดนามในเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) -ร่างเอกสารที่จะยื่นต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13มีจุดเด่นต่าง ๆ เช่น หัวข้อของการประชุม แนวทางการชี้นำ เป้าหมายโดยรวม แนวทางการพัฒนา หน้าที่หลักและยุทธศาสตร์เชิงก้าวกระโดดของเวียดนามเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศเวียดนามให้เจริญรุ่งเรืองและมีความสุข โดยตั้งเป้าไว้ว่า จนถึงกลางศตวรรษที่ 21 เวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาตามแนวทางสังคมนิยม ซึ่งถือเป็นจุดเด่นในร่างเอกสารของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เป็นการแสดงให้เห็นถึงแนวคิดใหม่ของพรรคเกี่ยวกับพลังความแข็งแกร่งและวิธีการพัฒนาประเทศในสภาวการณ์ใหม่

พลังความแข็งแกร่งและแนวทางการพัฒนาเวียดนามในเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 - ảnh 1ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ฝุ่งหึวฟู้  รองประธานสภาทฤษฎีส่วนกลาง 

ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ฝุ่งหึวฟู้ รองประธานสภาทฤษฎีส่วนกลางได้เผยว่า ความปรารถนาที่จะพัฒนา “ประเทศที่เจริญรุ่งเรืองและมีความผาสุก” นั้นมิใช่แค่ความเพ้อฝันหากมีพื้นฐานมาจากความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ สถานะและชื่อเสียงของเวียดนามภายหลัง 35 ปีทำการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ จากความมุ่งมั่นและประสบการณ์ของพรรคและประชาชนที่เรียนรู้จากสถานการณ์ที่เป็นจริง นี่เป็นความปรารถนาที่ได้รับการสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ การพยากรณ์โอกาสและความได้เปรียบต่างๆเพื่อส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม

“ความปรารถนาพัฒนาประเทศเป็นปัจจัยใหม่ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงแหล่งพลังภายในของประชาชาติเวียดนาม  สิ่งที่ต้องให้ความสนใจคือความปรารถนาพัฒนาเป็นอย่างไร ซึ่งร่างเอกสารของการประชุมเน้นถึง “ความสุข”ของประชาชน การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้พวกเราเข้าใจได้ว่า  ไม่ใช่แค่การมีรายได้สูงและอัตราการขยายตัวรวดเร็วจะทำให้เรามีความสุขเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือประชาชนมีชีวิตที่สงบสุข”

ความปรารถนาพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและมีความผาสุกไม่ใช่เป็นแค่ความฝันเท่านั้นหากยังเป็นความปรารถนาที่ได้รับการสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการกำหนดกระบวนการ แนวทางและปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม จากการสานต่อการปฏิบัติต่างๆเป้าหมายที่ถูกกำหนดในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยต่างๆ เงื่อนไขและสถานการณ์ที่เป็นจริงของประเทศและแนวโน้มการพัฒนาของโลก ร่างเอกสารที่จะยื่นต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้กำหนดเป้าหมายว่า จนถึงปี 2045 เวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาและมีรายได้สูง รองประธานสภาแห่งชาติ ฝุ่งก๊วกเหียนได้เผยว่า สิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชนไม่เพียงแต่คือการมีชีวิตความเป็นอยู่ด้านวัตถุที่ดีเท่านั้น หากยังรวมถึงการมีความสุข มีวัฒนธรรมและมีสติปัญญา

ประธานโฮจิมินห์ได้ตั้งเป้าหมายการสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามที่เอกราช เสรีภาพและมีความสุข ดังนั้น จุดยืนของผมคือสร้างสรรค์ประเทศที่มีความสุข ประชาชนมีความสุขและประเทศเจริญเข้มแข็ง  และเป็นครั้งแรกที่มีเอกสารของจังหวัดแห่งหนึ่ที่ระบุ “ความผาสุก” เป็นมาตรฐาน หนึ่งคือมาตรฐานเกี่ยวกับความพอใจของประชาชน สองคือ มาตรฐานเกี่ยวกับสุขภาพ ผมเห็นว่า นี่เป็นจุดใหม่”

พลังความแข็งแกร่งและแนวทางการพัฒนาเวียดนามในเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 - ảnh 2รองประธานสภาแห่งชาติ ฝุ่งก๊วกเหียน (Photo: quochoi.vn) 

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิต้องได้รับการปฏิบัติผ่านมาตรการบริหารและพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อค้ำประกันเสถียรภาพและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ควบคุมและแก้ไขภัยคุกคาม ค้ำประกันเสรีภาพและความเสมอภาคให้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสและเงื่อนไขเพื่อพัฒนาในทุกด้าน นาย บุ่ยสีเหลย รองหัวหน้าคณะกรรมาธิการปัญหาสังคมของสภาแห่งชาติเห็นว่า

การปฏิบัติความยุติธรรมทางสังคมต้องผสานกับการปฏิบัตินโยบายด้านเศรษฐกิจและนโยบายด้านสังคม พัฒนาเศรษฐกิจกับการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ค้ำประกันให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากขึ้นจากภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและการสร้างสรรค์สังคมนิยม

ต้องค้ำประกันสวัสดิการสังคมเพื่อให้ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพขั้นพื้นฐาน นี่เป็นจุดยืนและแนวทางของพรรคและเวียดนามจะเพิ่มเงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมและการให้สิทธิพิเศษต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ถ้าหากพวกเราสามารถปฏิบัตินโยบายด้านสวัสดิการสังคมได้เป็นอย่างดี ก็จะสามารถลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนได้”

ความปรารถนาพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองและมีความผาสุก โดยเฉพาะ ผสานกับการสร้างสรรค์และส่งเสริมคุณค่าของประเทศ คุณค่าวัฒนธรรม ระดมการเข้าร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาสังคมนิยม ประชาธิปไตย ส่งเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ระดมแหล่งพลังของทั้งระบบการเมือง แหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด