ยืนหยัดเป้าหมายและความคาดหวังอันแรงกล้าเกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่พัฒนาอย่างเข้มแข็งและรุ่งเรือง

(VOVWORLD) - การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่สำคัญของประเทศและประชาชาติเวียดนาม อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อให้ประชาชนเวียดนามทุกคนเตรียมพร้อมและมีความคาดหวังใหม่เพื่อมุ่งสู่การรำลึกครบรอบ 100 ปีวันก่อตั้งประเทศและครบรอบ100ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ยืนหยัดเป้าหมายและความคาดหวังอันแรงกล้าเกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่พัฒนาอย่างเข้มแข็งและรุ่งเรือง - ảnh 1เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (VGP)

ผลสำเร็จของประเทศและประชาชาติภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในตลอดกว่า 90ปีได้แสดงให้เห็นว่า เส้นทางการพัฒนาไปสู่สังคมนิยมในเวียดนามที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ประธานโฮจิมินห์และประชาชนเวียดนามได้เลือกเฟ้นคือสิ่งที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกลไกการพัฒนาของมนุษย์ ซึ่งการยืนหยัดปฏิบัติแนวทางดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์คือวิธีการปฏิบัติของประชาชนเวียดนามภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในระยะต่อไป

ยืนหยัดเป้าหมายนำประเทศย่างเข้าสู่ระยะการพัฒนาใหม่

การที่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯทุกครั้งล้วนสร้างนิมิตหมายแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ การพัฒนาและวิสัยทัศน์ใหม่เพื่อนำประเทศก้าวรุดหน้าไป จากการเป็นเข็มทิศนำทางให้แก่ประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้จัดทำ หารือและเห็นพ้องเกี่ยวกับแนวทางที่สำคัญเพื่อนำประเทศเวียดนามย่างเข้าสู่ระยะการพัฒนาใหม่ นั่นคือวิสัยทัศน์และสรุป 35ปีการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ 30ปีการปฏิบัติหลักนโยบายสร้างสรรค์ประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านสู่สังคมนิยมฉบับปี 1991  10ปีการปฏิบัติหลักนโยบายฉบับเพิ่มเติมและพัฒนาปี 2011 วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศจนถึงปี 2030 ที่มีการรำลึกครบรอบ 100ปีการก่อตั้งพรรคฯและวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศจนถึงปี 2045 ซึ่งเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องได้ชี้ชัดว่า ต้องยืนหยัดปฏิบัติแนวทางดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งย้ำว่า แนวทางการชี้นำที่เสมอต้นเสมอปลายของทั้งพรรค กองทัพและประชาชนเวียดนามคือต้องยืนหยัด ประยุกต์ใช้และพัฒนาลัทธิมากซ์-เลนินและแนวคิดโฮจิมินห์ ยืนหยัดเป้าหมายเอกราชประชาชาติและสังคมนิยม ยืนหยัดแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเพื่อสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ นี่เป็นประเด็นที่มีความหมายชี้ขาดต่อความอยู่รอดของระบอบและเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

ความคาดหวังต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง

ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 หนึ่งในคำที่ถูกค้นหามากที่สุดคือ “ความคาดหวัง” ซึ่งเป็นจุดใหม่และเป็นครั้งแรกที่คำนี้ถูกระบุในเอกสารของสมัชชาใหญ่พรรคฯหลายครั้ง รวมทั้งหัวข้อของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯคือ “ส่งเสริมจิตใจ ความคาดหวังและพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติผสานกับพลังที่เข้มแข็งแห่งยุคสมัย ผลักดันการพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน” ความคาดหวังดังกล่าวมาจากสถานการณ์ภายในประเทศ โดยเวียดนามได้ผ่าน 3 ระยะการพัฒนายุทธศาสตร์ หนึ่งคือระยะปี 1991-2000 พรรคได้นำประเทศหลุดพ้นจากวิกฤตและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 7.56 ต่อปี สองคือพรรคได้นำประเทศหลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับต่ำ สามคือพรรคได้ชี้นำและสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ส่วนในระยะปี 2021-2025 จากการสานต่อความสำเร็จของ 3 ระยะการพัฒนายุทธศาสตร์ดังกล่าว ถึงเวลาแล้วที่พรรคและประชาชนเวียดนามจะมุ่งสู่ความคาดหวังเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน จากมุมมองทางเศรษฐกิจ เวียดนามได้ผ่านระยะการพัฒนาในหลายด้าน การพัฒนาทั้งในด้านกว้างและส่วนลึก ซึ่งตอนนี้ต้องเน้นการพัฒนาตามส่วนลึก การพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 3 ก้าวกระโดดยุทธศาสตร์ที่ถูกกำหนดในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 12 ได้แก่ระเบียบการ โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งบุคลากรจะได้รับการปฏิบัติด้วยความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้น

ยืนหยัดเป้าหมายและความคาดหวังอันแรงกล้าเกี่ยวกับประเทศเวียดนามที่พัฒนาอย่างเข้มแข็งและรุ่งเรือง - ảnh 2นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม (VGP)

ยืนหยัดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศและความต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่

สถานการณ์ที่เป็นจริงแสดงให้เห็นว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อความคิดเห็นและข้อเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่และการพัฒนาประเทศ ซึ่งการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อพัฒนาประเทศในตลอด 35ปีที่ผ่านมาเป็นการยืนยันถึงแนวทางดังกล่าว เมื่อหวนมอง 35ปีการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ 30 ปีการปฏิบัติหลักนโยบายสร้างสรรค์ประเทศในระยะเปลี่ยนผ่านสู่สังคมนิยมในเวียดนาม สามารถเห็นได้ว่า แนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ ลัทธิสังคมนิยมและการพัฒนาตามแนวทางสังคมนิยมในเวียดนามถูกกำหนดอย่างชัดเจนและค่อยๆได้รับปฏิบัติ และประเทศเวียดนามได้เคยมีศักยภาพ มีสถานะและชื่อเสียงที่ได้รับการยกระดับอย่างเข้มแข็งเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจ เป็นพลังขับเคลื่อนและสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งพรรค กองทัพและประชาชนทั่วประเทศฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ยืนหยัดแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้านและพร้อมเพรียงเพื่อพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน”

ในระยะการพัฒนาที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ศึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆในการยืนหยัดเส้นทางการเลือกเฟ้นและการเปลี่ยนแปลงใหม่ ประยุกต์ใช้หลักวิภาษวิธีของลัทธิมากซ์-เลนินนั่นคือต้องยืนหยัดปฏิบัติเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์และต้องสร้างสรรค์บนพื้นฐานของการยืนหยัดเป้าหมายที่วางไว้และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ความต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่ การผสมผสานและการพัฒนาประเทศ  ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 พรรคฯจะเดินหน้าการเปลี่ยนแปลงใหม่แนวความคิดและวิสัยทัศน์เพื่อวางแนวทางยุทธศาสตร์เพื่อกระตุ้นการพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานของการยืนหยัดแนวทางและการเปลี่ยนแปลงใหม่ ยืนหยัดลัทธิมากซ์-เลนินและแนวคิดโฮจิมินห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของเวียดนาม ภายใต้การนำของพรรค ประชาชนเวียดนามได้สามัคคี พยายามสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามแห่งสันติภาพ เอกภาพ มีเอกราช ประชาธิปไตย พัฒนาเข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองและมีส่วนร่วมต่อภารกิจการปฏิวัติของโลกอย่างสมสถานะ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด