รับมืออย่างยืดหยุ่น มุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและการพัฒนา

(VOVWORLD) - เศรษฐกิจเวียดนามมีการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นปี 2022 ในขณะที่เศรษฐกิจต่างๆในภูมิภาคและโลกกำลังประสบอุปสรรคและมีความเสี่ยงตกเข้าสู่ภาวะถดถอย นี่คือเนื้อหาที่ถูกระบุอีกครั้งในรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่รัฐบาลส่งถึงการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 สมัยที่ 15  ซึ่งเปิดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม รายงานของรัฐบาลที่นำเสนอโดยนายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ยังยืนยันว่า ในปี 2023 เวียดนามจะยังคงส่งเสริมการฟื้นตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผลักดันการสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่อิสระ พึ่งตนเองควบคู่กับการเป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างกว้างลึก จริงจังและมีประสิทธิภาพ
รับมืออย่างยืดหยุ่น มุ่งมั่นปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและการพัฒนา - ảnh 1(congthuong.vn)
การฟื้นตัวที่สม่ำเสมอและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

ในการรายงานต่อสภาแห่งชาติ รัฐบาลได้คาดการณ์ว่า การเติบโตของ GDP จะบรรลุประมาณร้อยละ 8  สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้คือตั้งแต่ร้อยละ 6 - 6.5 สร้างแรงผลักดันที่สำคัญให้แก่การปฏิบัติเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจของแผนการ 5 ปีตั้งแต่ปี 2021-2025ต่อไป นอกจากนี้ ถึงแม้จะเหลือเวลาอีก 2 เดือนก่อนสิ้นสุดปี 2022 แต่จนถึงขณะนี้ ก็เกือบเป็นที่แน่นอนแล้วว่า จะสามารถบรรลุ 14 จาก 15 เป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมที่วางไว้ในปีนี้ โดยเฉพาะเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งถ้าหากไม่มีเหตุปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากเกินไปก็มีความเป็นไปได้สูงที่เวียดนามจะบรรลุอัตรา GDP ที่ร้อยละ 8 นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง กล่าวว่า

“เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพโดยขั้นพื้นฐาน อัตราเงินเฟ้อได้รับการควบคุม การเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว ความสมดุลหลักของเศรษฐกิจได้รับการค้ำประกันในสภาวการณ์ที่ประสบความยากลำบากมากมาย โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และโครงการเป้าหมายระดับชาติ 3 โครงการได้รับการชี้นำและดำเนินการอย่างเข้มแข็ง หนี้สาธารณะ หนี้ของรัฐบาลและหนี้ต่างประเทศของเวียดนามได้รับการบริหารอย่างปลอดภัย องค์กรระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียงหลายแห่งได้ชื่นชมผลงานและศักยภาพของเศรษฐกิจเวียดนาม”

รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจของสภาแห่งชาติได้เห็นด้วยกับการประเมินของรัฐบาล โดยการฟื้นตัวของการเติบโตมีขึ้นทั้งใน 3 ภาคส่วนของเศรษฐกิจ คือภาคการเกษตร ป่าไม้และการประมง ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง และภาคบริการ และ มีค่าเฉลี่ยไล่เลี่ยกันระหว่างท้องถิ่นต่างๆ โดยมี 44 จาก 63 จังหวัดและนครฯ มีอัตราการเติบโต GRDP สูงกว่าร้อยละ 6  เวียดนามเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเป็น 1 ใน 4 ประเทศในโลกที่ทาง Moody’s ได้ปรับเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน

นี่คือผลงานที่น่ายินดีในสภาวการณ์ที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผลงานนี้แสดงให้เห็นว่า ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเวียดนามนับวันได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น และสามารถทนต่อผลกระทบจากภายนอกได้ค่อนข้างดี จึงเป็นการสร้างแรงผลักดันให้แก่การฟื้นตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปี 2023 และในช่วงปี 2021-2025

รับมืออย่างทันท่วงที สร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนา

ในปี 2023 สถานการณ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งเศรษฐกิจโลกจะมีความซับซ้อนและยากที่จะคาดเดาได้ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายมากมายในด้านการเติบโต เสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคและการเลือกนโยบายสำหรับประเทศต่างๆ รวมทั้งเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามกำหนดความพยายามและมุ่งมั่นในระดับสูงสุดเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นฝ่ายรุกในการรับมือสถานการณ์และควบคุมความเสี่ยงจากภาวะถดถอยและวิกฤตจากภายนอกอย่างทันท่วงที แก้ไขความร่วมมือและการแข่งขันด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างกลมกลืนและสมเหตุสมผล นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ย้ำว่า

“ต้องมีมาตรการรับมือที่เหมาะสม บริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างพร้อมเพรียง คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ ผลักดันการวิเคราะห์ การคาดการณ์ เป็นฝ่ายรุกในการจัดทำแผนการชี้นำและรับมือทุกสถานการณ์ ค้ำประกันการจัดสรรสินเชื่อให้แก่เศรษฐกิจอย่างเพียงพอ โดยเน้นการผลิตและประกอบธุรกิจ ด้านที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆและแรงผลักดันสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการในการเข้าถึงสินเชื่อ ผลักดันกระบวนการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม และโครงการเป้าหมายระดับชาติ 3 โครงการตั้งแต่ต้นปี 2023 ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการจัดเงินลงทุนภาครัฐโดยเน้นโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและเป็นโครงการยุทธศาสตร์ ค้ำประกันความกลมกลืนระหว่างท้องถิ่นและภูมิภาคต่างๆ

เวียดนามยังส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานต่างๆและระหว่างภาคอุตสาหกรรม การเกษตรและการบริการ โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมในเชิงลึก เพิ่มสัดส่วนของอุตสาหกรรมแปรรูปและการประดิษฐ์ ค้ำประกันความมั่นคงด้านพลังงาน เน้นปฏิบัติยุทธศาสตร์และการวางผังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาการเกษตรและชนบทที่ยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาบริการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเพื่อสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รัฐบาลเวียดนามจะเร่งดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งระดับชาติและระหว่างภูมิภาคที่สำคัญ ในปี 2023

ทั้งนี้ผลสำเร็จทางเศรษฐกิจและสังคมที่เวียดนามได้บรรลุในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลายแห่ง รวมทั้งจากสื่อมวลชนภายในและนอกภูมิภาค ซึ่งถ้าหากปฏิบัติมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี เวียดนามจะสามารถฟันฝ่าปี 2023 ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากไปได้เพื่อมุ่งสู่ปี 2024 ด้วยศักยภาพที่เข้มแข็งมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด