ร่วมกันแก้ไขผลเสียหายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินในเวียดนาม

(VOVWORLD) - แม้จะผ่านมาแล้วกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่วันที่กองทัพสหรัฐได้โปรยสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินในเวียดนาม แต่การกระทำดังกล่าวยังคงส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของเวียดนาม ในหลายปีที่ผ่านมา พรรคและรัฐเวียดนามได้ปฏิบัตินโยบายและมาตรการที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่างๆเพื่อแก้ปัญหานี้ โดยเฉพาะให้การช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายและชะล้างสารพิษที่ตกค้าง
ร่วมกันแก้ไขผลเสียหายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินในเวียดนาม - ảnh 1ร่วมกันแก้ไขผลเสียหายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินในเวียดนาม 

ตามผลการศึกษาของเวียดนามและของต่างประเทศปรากฎว่า ในระหว่างปี 1961-1971 กองทัพสหรัฐได้โปรยสารพิษ ทั้งสารสีส้ม สีชมพู สีขาว สีม่วงและสีฟ้าเกือบ 80 ล้านลิตร โดยเป็นสารพิษสีส้มถึงร้อยละ 61 และมีการใช้สารไดอ๊อกซินประมาณ 366 กิโลกรัมในพื้นที่ 3 ล้านเฮกตาร์หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของพื้นที่ภาคใต้เวียดนาม สารพิษเหล่านี้ได้ส่งผลร้ายแรงและยาวนานต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศในท้องถิ่น

เน้นแก้ไขใน “จุดร้อน”ไดอ๊อกซิน

สนามบินฝู่ก๊าด สนามบินดานังและสนามบินเบียนหว่าเป็นจุดร้อน 3 แห่งที่ปนเปื้อนสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินอย่างหนัก ด้วยปริมาณที่สูงกว่าเกณฑ์กำหนดนับร้อยนับพันเท่าน ดังนั้นในหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อแก้ไขผลเสียหายจากสารพิษที่สหรัฐใช้ในสงครามเวียดนามโดยแบ่งเป็นระยะต่างๆ ลงทุนให้แก่โครงการสำรวจและวิจัยวิทยาศาสตร์ ปฎิบัติโครงการชะล้างและควบคุมการรั่วไหลของสารไดอ๊อกซินและสารพิษที่ปนเปื้อนในดินและโคลนในระดับสูง

เมื่อปี 2015 จากการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกหรือจีอีเอฟ เวียดนามได้เสร็จสิ้นการก่อสร้างพื้นที่ฝังไดอ๊อกซินในสนามบินฝู่ก๊าด จังหวัดบิ่งดิ่งห์และชะล้างสารพิษในพื้นที่กว่า 7,500 ตารางเมตร ซึ่งความพยายามนี้ได้ช่วยให้สนามบินฝู่ก๊าดถูกถอดจากรายชื่อจุดร้อนที่ปนเปื้อนไดอ๊อกซินที่ต้องแก้ไขทันทีในเวียดนาม ต่อจากนั้น ในระหว่างเดือนสิงหาคมปี 2012- พฤศจิกายนปี 2018 สำนักงานพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID ได้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเวียดนามปฏิบัติโครงการชะล้างไดอ๊อกซินในพื้นที่13.7 เฮกตาร์ ที่สนามบินดานังจนแล้วเสร็จด้วยเงินสนับสนุน 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา USAID ได้ประสานงานกับกองทัพอากาศเวียดนามแก้ไขปัญหาไดอ๊อกซินที่สนามบินเบียนหว่า จังหวัดด่งนายโดยจะใช้เวลา 10 ปีและงบประมาณกว่า 390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สนามบินเบียนหว่ามีสารไดอ๊อกซินปนเปื้อนในดินและโคลนมากที่สุดและครอบคลุมพื้นที่กว่า 500,000 ตารางเมตร

จากความพยายามของรัฐบาลเวียดนาม สหรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ ถึงขณะนี้ การแก้ไขผลเสียหายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินต่อสิ่งแวดล้อมในเวียดนามได้เกิดผลที่น่ายินดีต่างๆ ดังคำประเมินของพลโทอาวุโส เหงียนชี้หวิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม            “ก่อนอื่น โครงการเหล่านี้ได้สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมและแก้ไขผลเสียหายจากสารพิษไดอ๊อกซินในมนุษย์และสิ่งแวดล้อม สองคือมีส่วนร่วมต่อการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหรัฐ ซึ่งสองประเทศได้ร่วมกันปฏิบัติโครงการที่เป็นรูปธรรมต่างๆเพื่อพยายามแก้ไขปัญหานี้ สามคือ ประสิทธิภาพเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ในระหว่างการแก้ไขปัญหาสารพิษไดอ๊อกซิน เวียดนามได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้ทดลองและคำนวณหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ดีที่สุดและใช้เงินน้อยที่สุด”

ร่วมกันแบ่งเบาความปวดร้าวจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน

ปัจจุบันนี้ มีชาวเวียดนามประมาณ 4.8 ล้านคนที่โดนสารพิษสีส้มไดอ๊อกซิน ซึ่งเป็นผู้เคราะห์ร้ายโดยตรง 3 ล้านคน และสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินก็ยังคงส่งผลกระทบต่อคนเวียดนามในรุ่นที่ 3 ที่ 4 เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ เช่น พิการแต่กำเนิดและโรคมะเร็ง ควบคู่กับการชะล้างสารพิษ พรรคและรัฐเวียดนามยังให้การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มผ่านการประกาศนโยบายต่างๆ รวมทั้งระดมพลังทุกแหล่งเพื่อปฏิบัติโครงการสนับสนุนผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินในด้านต่างๆ ทั้งการผลิต สาธารณสุข การศึกษาและการฟื้นฟูสมรรภาพ โดยในหลายปีที่ผ่านมา มีครอบครัวผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มจำนวนมากได้รับบัตรประกันสุขภาพ ได้รับการรักษาโรคอสกสนเจ็บป่วย ได้รับการผ่าตัด ฟื้นฟูสมรรภาพและล้างพิษโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  พลโทอาวุโส เหงียนวันริงห์ นายกสมาคมผู้เคราะห์จากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินเวียดนามเผยว่า            “ปัจจุบัน ทางสมาคมได้ร่วมมือกับทางการจังหวัดก่อสร้างศูนย์อบไอน้ำล้างพิษประมาณ 4-5 แห่ง ซึ่งช่วยล้างสารพิษสีส้มในร่างกายของมนุษย์และทำให้ผู้เคราะห์ร้ายมีสุขภาพดีขึ้น”

            ควบคู่กันนั้น ทางสมาคมยังรณรงค์ให้องค์กรและบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศร่วมกันบริจาคเงนเพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกสอนอาชีพให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้ม ไปเยี่ยมเยือนและมอบของขวัญเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสุขภาพให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มจำนวนหนึ่ง เวียดนามยังประสานงานกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินอีกด้วย นาง โด๋ถิหญ่าย ที่มีลูกสาวเป็นผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินในอำเภอแถกเทิ๊ด กรุงฮานอยเผยว่า            “พวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพรรคและรัฐเวียดนาม ของขวัญเหล่านี้ถือเป็นการให้กำลังใจให้ดิฉันเลี้ยงลูกได้ดีขึ้นและพยายามฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ”

แม้สงครามจะผ่านพ้นไปหลายปีแล้วและความเจ็บปวดจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินยังมีอยู่ แต่จากความพยายามร่วมแรงร่วมใจกันของพรรค รัฐ สังคมและองค์กรระหว่างประเทศ ผลร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินในเวียดนามกำลังได้รับการแก้ไขเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายมีสิ่งแวดล้อมปลอดสารพิษ รักษาสุขภาพให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด