รวมใจมุ่งบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนา

(VOVWORLD) -ที่ประชุมสภาแห่งชาติเวียดนามสมัยที่14เพิ่งดำเนินการปรับคณะรัฐบาลให้มีความสมบูรณ์ด้วยการเลือกและอนุมัติผู้ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่บนพื้นฐานของการสานต่อจากทั้งประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเพื่อการบริหารประเทศให้บรรลุเป้าหมายถึงกลางศตวรรษที่21นี้ เวียดนามจะพัฒนาขึ้นไปอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้สูงตามแนวทางสังคมนิยม

รวมใจมุ่งบรรลุเป้าหมายแห่งการพัฒนา - ảnh 1ภาพในที่ประชุมครั้งที่11สภาแห่งชาติสมัยที่14 (Photo Trần Hải)

สมาชิกใหม่ของคณะรัฐบาลเวียดนามที่ได้รับเลือกครั้งนี้ล้วมีประสบการณ์ในการทำงานและเคยรับตำแหน่งสำคัญต่างๆในท้องระดับท้องถิ่นหรือกระทรวงต่างๆและได้สร้างนิมิตหมายของตัวเองในทุกตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

พร้อมรับและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

ความเป็นเกียรติและน่าภาคภูมิใจคือสิ่งที่บรรดารัฐมนตรีใหม่ได้แสดงออกเมื่อสภาแห่งชาติประกาศมติอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ โดยทุกคนต่างมีความเห็นร่วมกันว่า การเข้ารับตำแหน่งในสภาวการณ์ที่ประเทศกำลังผลักดันภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างครอบคลุมตามเจตนารมณ์ของมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่13 นั้นถือเป็นการเรียกร้องให้ผู้บริหารแต่ละคนต้องพยายามทำการเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โห่ดึ๊กเฟิก กล่าวว่า“พวกเราตระหนักดีว่า ในวาระนี้สิ่งแรกที่ต้องพยายามคือการฟันฝ่าอุปสรรค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนา เพิ่มความสามารถในการรับมือและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจ สนับสนุนสถานประกอบการให้พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อทั้งเน้นให้ความสนใจในการเพิ่มความหลากหลายด้านรายรับของแหล่งเงินทุนให้มั่งคง”

ส่วนตามความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบุ่ยแทงเซิน สมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่13ได้กำหนดนโยบายต่างประเทศที่ชัดเจนคือ ยืนหยัดมุ่งมั่นตามแนวทางการต่างประเทศที่อิสระ เป็นตัวของตัวเอง สันติภาพและร่วมมือพัฒนาในกรอบพหุภาคีและมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่หลากหลาย ผสมผสานในเชิงรุกในประชาคมระหว่างประเทศอย่างกว้างลึกและครอบคลุม เวียดนามพร้อมที่จะเป็นมิตร เป็นหุ้นส่วนที่น่าไว้วางใจของประเทศต่างๆ เวียดนามธำรงเจตนารมณ์แห่งความร่วมมือกับทุกประเทศบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ มีความเสมอภาคและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบุ่ยแทงเซิน ได้ย้ำถึงหน้าที่ของเขาในเวลาที่จะถึงคือต้องแปรแนวทางการต่างประเทศของสมัชชาพรรคฯสมัยที่13ให้เป็นรูปธรรมเพื่อเผยแพร่สู่ภาคปฏิบัติ  สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสอดแทรกเข้าในความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนต่างๆ เมื่อพวกเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ ก็แน่นอนว่าบรรยากาศแห่งสันติภาพ ความมีเสถียรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราจะมีความมั่นคง”

ทางด้านวัฒนธรรม นายเหงียนวันหุ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกล่าวว่า ต้องเร่งสร้างยุทธศาสตร์วัฒนธรรมเวียดนามช่วงปี2021-2026เพื่อเสนอต่อรัฐบาลขออนุมัติ อันเป็นพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานของทั้งหน่วยงาน โดยถือเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารด้านวัฒนธรรม ส่วนในด้านการท่องเที่ยวรัฐมนตรีเหงียนวันหุ่ง ได้ให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวในประเทศ แพ็คเกจทัวร์กระตุ้นเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการเตรียมเงื่อนไขเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศในสภาวะปกติ นอกจากนี้เวียดนามยังต้องเตรียมพร้อมจัดมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่31ให้ดีที่สุด

ความไว้วางใจจากประชามติ

ในขณะเดียวกันด้านประชามตินั้นก็มีการประเมินว่าสมาชิกใหม่ของรัฐบาลคือผู้ที่มีมุมมองเชิงปฏิบัติและมีความคล่องตัว ซึ่งอาจบรรลุเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมต่างๆตามแนวทางการเมืองและแนวปฏิบัติของสมัชชาพรรคฯสมัยที่13 โดยประชามติได้แสดงความหวังว่านายกรัฐมนตรีฝามมิงห์ชิ้งห์และสมาชิกรัฐบาลคนอื่นๆจะส่งเสริมสติปัญญาและความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่และสานต่อผลสำเร็จของวาระที่ผ่านมาเพื่อนำประเทศพัฒนาก้าวหน้าต่อไป นาย หวูก๊วกกือ จากแขวง ดึ๊กซวน นคร บั๊กก๋าน กล่าวว่า“ผมหวังว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลในวาระใหม่จะสานต่อและส่งเสริมผลงานของวาระที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในระยะใหม่เพื่อให้รัฐบาลชุดใหม่สามารถปฏิบัติเป้าหมายคู่ให้ประสบความสำเร็จนั่นคือการรับมือโรคระบาดควบคู่กับการผลิตพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อนำประเทศพัฒนาก้าวหน้าต่อไปตามเป้าหมายที่ระบุในมติของสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่13”

ในเวลาข้างหน้า พร้อมกับความสะดวกที่กำลังรออยู่ เวียดนามยังต้องรับมือความท้าทายอีกมากมายรวมทั้งการป้องกันการระบาดของโควิด-19 การปฏิรูปเศรษฐกิจตามเงื่อนไขในข้อตกลงการค้ายุคใหม่ การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ การปฏิรูประเบียบราชการ เป็นต้น แต่เนื่องด้วยการมีสมาชิกที่มากไปด้วยความสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้นและจิตใจแห่งความคาดหวังอย่างแรงกล้า คณะรัฐบาลชุดใหม่ของเวียดนามจะสามารถนำพาประเทศฝ่าฟันความท้าทายต่างๆไปได้ด้วยดีเพื่อพัฒนาก้าวหน้าต่อไปบนเส้นทางที่ได้เลือกเฟ้น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด