ระดมสติปัญญาเพื่อวิจัย วางแนวทางและมีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง

(VOVWORLD) - ในการประชุมครั้งที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ที่กำลังมีขึ้น ณ กรุงฮานอย ผู้แทนจะหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น ร่างเอกสารที่จะยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจ – สังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2019 แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม งบประมาณแผ่นดินปี 2020 เป็นต้น ซึ่งในการกล่าวปราศรัยเปิดประชุม ท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศก็ได้ย้ำถึงประเด็นที่ต้องเน้นหารือ


ระดมสติปัญญาเพื่อวิจัย วางแนวทางและมีการตัดสินใจอย่างถูกต้อง - ảnh 1 การประชุมครั้งที่ 11 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 (Photo dangc.vn)

สำหรับร่างรายงานการเมืองและรายงานสรุป 10 ปีการปฏิบัติหลักนโยบายปี 2011 ที่จะยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ได้ยืนยันว่า นี่คือเอกสารหลักของการประชุมและเป็นพื้นฐานในการจัดทำเอกสารฉบับอื่นๆ

ประชาชนตั้งความเห็นมีรายงานการเมืองที่มีความหมายต่อการพัฒนาประเทศ

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เสนอให้สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคเน้นวิจัย หารืออย่างรอบคอบเกี่ยวกับร่างรายงานการเมือง โดยเฉพาะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงปัญหาใหญ่ๆ เนื้อหาสำคัญในด้านทัศนะ แนวคิดในการชี้นำ แนวทาง นโยบาย มาตรการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่สำคัญมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีลักษณะสร้างก้าวกระโดด มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติและปัญหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่องกำชับว่า ต้องวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์การปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 และมติฉบับต่างๆของส่วนกลาง รวมทั้งประเมินแนวทางและนโยบายของพรรคที่ได้รับการยืนหยัดปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ แนวทางและนโยบายที่ยังดำเนินการอย่างล่าช้าหรือยังไม่ได้รับการปฏิบัติในชีวิต ยังไม่เกิดประสิทธิผลและหาสาเหตุของเรื่องดังกล่าวเพื่อทำการสานต่อและเสริมเพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติเป้าหมาย ทัศนะ นโยบาย แนวทางหน้าที่เพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่ในทุกด้านอย่างพร้อมเพรียงและสอดคล้องกับสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างสรรค์พรรคและระบบการเมืองที่โปร่งใส บริสุทธิ์ เข้มแข็ง สร้างสรรค์ ปกป้องและพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืนมากขึ้นในเวลาที่จะถึง

สำหรับรายงานเศรษฐกิจ – สังคมที่จะยื่นเสนอต่อที่ประชุม เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า นี่คือรายงานสำคัญที่เน้นถึงด้านหลักและหน้าที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศและกำชับให้คณะกรรมการกลางพรรคเน้นหารือ ประเมินอย่างมีภาวะวิสัยและเป็นวิทยาศาตร์เกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัติเป้าหมายหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2020 และยุทธศาสตร์ 10 ปีตั้งแต่ปี 2011-2020 ที่ได้ถูกระบุในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยก่อนๆ พร้อมทั้งกำหนดอย่างชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับสถานะ พลังขับเคลื่อน แหล่งพลังของประเทศและพลังความแข็งแกร่งของประชาชาติก่อนการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปีและยุทธศาสตร์ 10 ปีวาระใหม่

            “บนพื้นฐานการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมของประเทศอย่างถูกต้อง และมีการคำนึงถึงโอกาสและความสะดวกที่เกิดใหม่ อุปสรรคและความท้าทายในสภาวการณ์ที่โลกและภูมิภาคกำลังเกิดความซับซ้อนอย่างรวดเร็วและยากที่จะคาดเดาได้ ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ต่อทุกประเทศ รายงานเศรษฐกิจสังคมต้องกำหนดแนวทาง ทัศนะ เป้าหมาย ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ หน้าที่และมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2021-2025 และระยะ 10 ปีตั้งแต่ปี 2011-2030 ให้ถูกต้องและเกาะติดสถานการณ์ของประเทศ ภูมิภาคและโลกมากที่สุด”

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่องกำชับว่า ต้องให้ความสนใจถึงการปฏิบัติเป้าหมายหน้าที่ที่เป็นรูปธรรม กลไกนโยบายมาตรการใหม่ที่เป็นก้าวกระโดดและมีความเป็นไปได้สูง มีส่วนร่วมต่อการระดมพลังทุกแหล่งทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆทางเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งปัญหาเชิงยุทธศาสตร์และยั่งยืนที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนของประเทศ ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งทางวัตถุและจิตใจของประชาชนให้ดีขึ้น

รายงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์พรรคคือเอกสารเชิงวิชาการที่สำคัญเป็นอย่างมาก

สำหรับรายงานสรุปผล 5 ปีการปฏิบัติหน้าที่สร้างสรรค์พรรคและปฏิบัติธรรมนูญของพรรคสมัยที่ 12 เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเหงียนฟู้จ่องได้เผยว่า นี่คือรายงานเชิงวิชาการที่สำคัญเป็นอย่างมากของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคแต่ละสมัยและมีส่วนเกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติหน้าที่หลักๆของพรรค โดยระบุผลงานที่เป็นก้าวกระโดดและสมบูรณ์ที่ได้บรรลุ เสนอแนวทาง หน้าที่และมาตรการ 10 ข้อเพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์พรรคในสมัยที่ 13 ซึ่งในนั้นได้กำหนด 3 หน้าที่หลักและ 3 ก้าวกระโดด พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติธรรมนูญของพรรค ยื่นข้อเสนอเพื่อเสริมเพิ่มเติมและแก้ไขธรรมนูญของพรรคในทุกระดับให้มีความสมบูรณ์ รวบรวมข้อเสนอของกรมการเมืองพรรคต่อคณะกรรมการกลางพรรคเกี่ยวกับปัญหานี้ ท่านเหงียนฟู้จ่องได้ระบุว่า

            “ต้องเน้นวิเคราะห์และระบุชัดถึงหน้าที่และมาตรการที่ได้วางไว้นั้นสามารถเกาะติดสถานการณ์ มีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ ถูกต้องตามเป้าหมายแล้วหรือยัง ต้องให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆถึงหน้าที่และมาตรการใด ยังมีข้อบกพร่องและอุปสรรคอะไร โดยเฉพาะอุปสรรคที่มาจากธรรมนูญของพรรคเพื่อแก้ไขและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ตามข้อกำหนดและการชี้นำของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมืองพรรคและคณะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรค”

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่องย้ำว่า ปี 2020 คือปีสุดท้ายของสมัยที่ 12 และเป็นปีที่จะมีการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสาขาทุกระดับเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ดังนั้น ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการชี้นำการเสร็จสิ้นหน้าที่ของปี 2019-2020 ตลอดจนของทั้งวาระและการจัดการประชุมใหญ่พรรคสาขาทุกระดับให้ประสบความสำเร็จเพื่อมุ่งสู่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ดังนั้นสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคต้องส่งเสริมจิตใจแห่งความรับผิดชอบต่อพรรค ประชาชนและประเทศ ระดมสติปัญญาเพื่อเน้นวิจัย หารืออย่างรอบคอบ แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงร่างรายงานให้มีความสมบูรณ์ พิจารณาและอนุมัติปัญหาสำคัญๆในการประชุม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด