สภาแห่งชาติเวียดนามผลักดันกิจกรรมการต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี

(VOVWORLD) -วันที่ 12 กันยายน ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงสภาแห่งชาติเวียดนามได้เสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาโลกครั้งที่ หรือ WCSP5 การพบปะหารือกับรัฐสภายุโรปหรือ EP และเยือนประเทศฟินแลนด์อย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 5 -11 กันยายนด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม ซึ่งการเยือนยุโรปของประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะได้บรรลุผลงานที่เป็นรูปธรรม มีส่วนร่วมต่อการผลักดันงานด้านการต่างประเทศพหุภาคีและความร่วมมือทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆ

สภาแห่งชาติเวียดนามผลักดันกิจกรรมการต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาโลกครั้งที่ 5

การเยือนครั้งนี้ของประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะเป็นการเยือนยุโรปครั้งแรกของผู้นำเวียดนามหลังจากที่สภาแห่งชาติแต่งตั้งตำแหน่งผู้นำสูงสุด ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นฝ่ายรุก ความกระตือรือร้นและความรับผิดชอบของเวียดนามในฟอรั่มรัฐสภาพหุภาคี ส่งเสริมความไว้วางใจทางการเมือง กระชับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับรัฐสภาประเทศต่างๆ

ผลักดันการทูตรัฐสภาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

จุดเด่นของการทูตพหุภาคีครั้งนี้คือการประชุมประธานรัฐสภาโลกครั้งที่ 5 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยมีการเข้าร่วมของประธานรัฐสภา 110 ประเทศ ในกรอบการประชุมประธานสภาแห่งชาติเวียดนาม เวืองดิ่งเหวะพร้อมคณะฯได้เข้าร่วมกว่า 20 กิจกรรม รวมทั้งมี 2 บทปราศรัยที่สำคัญต่อการประชุม  

ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมWCSP5 ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะได้มีการพบปะทวิภาคีกับผู้นำรัฐสภาประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย แอฟริกา ลาตินอเมริกา หุ้นส่วนที่สำคัญ เช่น ญี่ปุ่น รัสเซีย สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ชิลี หัวหน้าสำนักงานของสหประชาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในออสเตรีย ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นฝ่ายรุกและเข้มแข็งของสภาแห่งชาติเวียดนามในการผลักดันการเข้าร่วมกิจกรรมการต่างประเทศพหุภาคีและร่วมกับสหภาพรัฐสภาโลกแก้ไขปัญหาระดับโลก เช่น ความมั่นคง การแก้ปัญหาความยากจน การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19และการฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิด -19 นาย หวูหายห่า หัวหน้าคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ของสภาแห่งชาติได้เผยว่า

“การทูตรัฐสภาได้สะท้อนความปรารถนาของประชาชนและร่วมผลักดันความร่วมมือระหว่างรัฐบาลที่มีการเชื่อมโยงกับประชาชนของประเทศหุ้นส่วน ซึ่งช่วยให้พวกเราสร้างสรรค์ความสัมพันธ์พิเศษ   เวียดนามและอียูได้สถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนในทุกด้านเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งรัฐสภาของทั้งสองฝ่ายมีบทบาทที่สำคัญ โดยเฉพาะ ประธานรัฐสภายุโรปสนับสนุนข้อเสนอของประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะเกี่ยวกับการจัดทำกลไกเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภายุโรปกับสภาแห่งชาติเวียดนามเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย”

สภาแห่งชาติเวียดนามผลักดันกิจกรรมการต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี - ảnh 2ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมพิธีมอบวัคซีนและอุปกรณ์การแพทย์ ณ ประเทศเบลเยียม 

ผลักดันการทูตด้านเศรษฐกิจกับประเทศสมาชิกอียู

การเยือนยุโรปครั้งนี้ของประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะยังมีส่วนช่วยผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนชั้นนำของเวียดนาม ในการพบปะกับประธานสภายุโรปและประธานรัฐสภายุโรป ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับอียูให้ขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ ในกรอบการเยือนนี้ ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะและบรรดารัฐมนตรีได้พบปะกับสถานประกอบการเกือบ 50 แห่ง รวมทั้ง สถานประกอบการชั้นนำของยุโรปที่ประกอบธุรกิจในด้านโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานหมุนเวียน สาธารณสุข การศึกษาและฝึกอบรม การปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงใหม่นวัตกรรม นาย เหงวียนชี้หยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามได้เผยว่า ได้มีการลงนามสัญญาและบันทึกช่วยจำหลายฉบับผ่านกิจกรรมเหล่านี้

“ สิ่งที่น่าประทับใจในการเยือนครั้งนี้คือ ผมเห็นถึงการให้ความสำคัญของสถานประกอบการยุโรปต่อตลาดเวียดนาม ซึ่งอียูถือเวียดนามเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และถือเวียดนามเป็นเพื่อนมิตรและหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือ  สองคือ สถานประกอบการอียูกำลังปรับเปลี่ยนกระแสการลงทุน นี่เป็นโอกาสที่ดีเพื่อให้เวียดนามได้รับโอกาสการลงทุนจากสถานประกอบการใหญ่ในยุโรป บรรดาสถานประกอบการยุโรปพร้อมสนับสนุนเวียดนามในการเข้าถึงและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดี”

ผลักดันการทูตวัคซีน

ในกรอบการเยือนยุโรปของประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ บรรดาผู้นำอียูและรัฐสภายุโรปได้เห็นพ้องกับข้อเสนอของเวียดนาม โดยเผยว่า จะส่งเสริมให้บรรดาผู้นำประเทศสมาชิกอียูให้ความช่วยเหลือเวียดนามในการเข้าถึงแหล่งวัคซีนสำรอง การถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีน ในโอกาสนี้ รัฐบาลเบลเยียม สโลวาเกีย  สถานประกอบการ เครือบริษัทและชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศได้มอบวัคซีน อุปกรณการแพทย์ ยาและชุดตรวจหาเชื้อให้แก่เวียดนาม นอกจากนี้ สถานประกอบการเวียดนามได้ลงนามสัญญาและข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการซื้อและการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตวัคซีนและชุดตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 กับหุ้นส่วนต่างๆในยุโรป ซึ่งมีส่วนร่วมที่สำคัญต่องานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดภายในประเทศ

ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ยังได้พบปะกับชมรมชาวเวียดนามในต่างประเทศเพื่อรับฟังความปรารถนา พร้อมทั้งย้ำว่า ชมรมชาวเวียดนามในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากประชาชาติได้และมีความประสงค์ว่า ชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศจะส่งเสริมความสามัคคีและความช่วยเหลือกัน

การเยือนครั้งนี้ของประธานสภาแห่งชาติและคณะผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามได้สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาของงานด้านการต่างประเทศรัฐสภาทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี มีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆในหลายด้าน ซึ่งการเยือนครั้งนี้ได้บรรลุผลงานในทุกด้านทั้งด้านการเมือง การต่างประเทศ การทูตเศรษฐกิจ การทูตวัคซีนและงานด้านชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด