สร้างผลงานปฏิหาริย์แห่งการพัฒนาใหม่ ก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคง

(VOVWORLD) - ในการเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ในเช้าวันที่ 26 มกราคม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศได้อ่านรายงานของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 โดยย้ำถึงผลสำเร็จที่โดดเด่นของการพัฒนาประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเสนอแนวทางพัฒนาประเทศในเวลาที่จะถึง ต่อไปนี้ ทางผู้จัดทำรายการขอคัดเสนอเนื้อหสำคัญในรายงานดังกล่าว
สร้างผลงานปฏิหาริย์แห่งการพัฒนาใหม่ ก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคง - ảnh 1ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศอ่านรายงานของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 

รายงานของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 เกี่ยวกับเอกสารที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 โดยท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศ เป็นผู้เสนอได้กล่าวถึงเนื้อหา 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย กระบวนการเตรียมเอกสาร การสรุปวาระสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 12 และทบทวน 35 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ แนวทาง หน้าที่ของสมัยที่ 13 และปีต่อๆไป

เอกสารของสมัชชาใหญ่พรรคฯเป็นผลของการระดมภูมิปัญญาของทั้งพรรคและประชาชน

สำหรับกระบวนการเตรียมเอกสาร เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ได้เผยว่า ในตลอดกว่า 2 ปีที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานวิจัยจากส่วนกลางถึงส่วนท้องถิ่น รายงานฉบับต่างๆได้จัดทำจาการศึกษาวิจัย รวบรวมกลั่นกรองจากความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

“สามารถยืนยันได้ว่า การเตรียมเอกสารเป็นไปอย่างรอบคอบ เป็นระบบและผ่านหลายขั้นตอน มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เกี่ยวกับแนวคิด มาตรการ มีการประยุกต์ใช้ทั้งด้านทฤษฎีและสถานการณ์ที่เป็นจริง มีการสืบทอดและสานต่อบนพื้นฐานการส่งเสริมประชาธิปไตยที่กว้างขวางทำให้ร่างเอกสารของการประชุมเป็นผลของการระดมสติปัญญาของประชาชนของทั้งองค์กรพรรค สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ระหว่างพรรคและประชาชน”

ความพยายามอย่างต่อเนื่องในวาระต่างๆ

ในการสรุปวาระการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 และ 35 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศได้ประเมินว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศได้บรรลุผลงานที่สำคัญๆ ที่ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรคและรัฐ ในตลอด 35 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ 30 ปีการปฏิบัติหลักนโยบายสร้างสรรค์ประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมนิยม เวียดนามได้บรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความหมายทางประวัติศาสตร์ มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและรอบด้านมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนทำการเปลี่ยนแปลงใหม่

“เราสามารถพูดด้วยความถ่อมตนได้ว่า ประเทศเราไม่เคยมีศักยภาพและพลังที่เข้มแข็ง มีสถานะ บทบาทและชื่อเสียงที่ได้รับการยืนยันบนเวทีโลกเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งความสำเร็จเหล่านี้เป็นผลมาจากการระดมความคิดสร้างสรรค์ จากความพยายามอย่างต่อเนื่องในสมัยต่างๆของทั้งองค์กรพรรค ประชาชนและกองทัพ เป็นการยืนยันว่า เส้นทางไปสู่สังคมนิยมของเวียดนามเป็นสิ่งที่ถูกต้อง สอดคล้องกับภาวะวิสัย สถานการณ์ที่เป็นจริงของเวียดนามและแนวโน้มการพัฒนาแห่งยุคสมัย แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคเป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีความคิดสร้างสรรค์ การนำของพรรคคือปัจจัยชี้ขาดต่อทุกชัยชนะของการปฏิวัติเวียดนาม หลักนโยบายด้านการเมืองของพรรคยังคงเป็นธงแห่งอุดมการณ์และทฤษฎีที่นำพาประเทศผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านและพร้อมเพรียง เป็นพื้นฐานเพื่อให้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามปรับปรุงแนวทางสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระยะใหม่”

จากสถานการณ์พัฒนาที่เป็นจริง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ได้แสดงความเห็นว่า มี 5 บทเรียนจากประสบการณ์ โดยการถือประชาชนเป็นรากฐานคือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง

“ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นปัจจัยชี้ขาดของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ การสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ แนวทางและนโยบายต้องมาจากชีวิต ความปรารถนา สิทธิและผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของประชาชน ถือความสุขและความอิ่มหนำผาสุกของประชาชนเป็นเป้าหมายที่ต้องมุ่งปฏิบัติ”

สร้างผลงานปฏิหาริย์แห่งการพัฒนาใหม่ ก้าวไปสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคง - ảnh 2การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 

จุดยืนในการกำหนดแนวทางการพัฒนาในเวลาที่จะถึง

ในการกล่าวถึงวาระสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 และปีต่อๆไป ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศได้ยืนยันถึงการเดินหน้าปฏิบัติแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ในระยะต่อไป พรรค ประชาชนและกองทัพต้องยึดมั่นทัศนะชี้นำขั้นพื้นฐาน 5 ประเด็น โดยประเด็นแรกคือ

“แนวทางการชี้นำที่เสมอต้นเสมอปลายคือ ยืนหยัดและประยุกต์ใช้ลัทธิมากซ์-เลนินและแนวคิดโฮจิมินห์อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ ยืนหยัดเป้าหมายเอกราชประชาชาติและสังคมนิยม ยืนหยัดแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรค หลักการสร้างสรรค์พรรค ค้ำประกันผลประโยชน์ของประเทศ-ประชาชาติในระดับสูงสุดบนพื้นฐานหลักการของกฎหมายสากล ความเสมอภาค ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสร้างและพิทักษ์รักษาประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างมั่นคง นี่เป็นเรื่องของหลักการ มีความหมายชี้ขาดต่อความมั่นคงของระบอบ เป็นพื้นฐานที่มั่นคงของพรรคและทุกคนต้องมีจิตใจที่แน่วแน่”

เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ได้เผยว่า นิมิตหมายพัฒนาที่สำคัญของประเทศในทศวรรษต่อ ๆ ไปคือจนถึงปี 2025 ต้องพัฒนาเวียดนามให้เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมตามแนวทางที่ทันสมัย หลุดพ้นจากการเป็นประเทศที่มีรายปานกลางระดับต่ำ ภายในปี 2030 ต้องเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและมีรายได้ปานปลางในระดับสูงและถึงปี 2045 พัฒนาเป็นประเทศพัฒนาที่มีรายได้สูง ซึ่งเพื่อปฏิบัติเป้าหมายเหล่านี้ รายงานการเมืองและรายงานเชิงวิชาการได้ระบุให้เป็น 12 แนวทางเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาประเทศในช่วงปี 2021-2030

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ได้ยืนยันว่า เวียดนามมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่และมาตรการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการผลักดันการสร้างสรรค์ ปรับปรุงองค์กรพรรค สร้างสรรค์นิติรัฐสังคมนิยมและระบบการเมืองที่บริสุทธิ์และเข้มแข็ง เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว นวัตกรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ปรุกเร้าจิตใจ ความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง มีความผาสุก ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของกิจกรรมด้านการต่างประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

“ผลักดันและยกระดับประสิทธิภาพงานด้านการต่างประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกต่อไป ยกระดับความสามารถในการผสมผสาน โดยเฉพาะระดับเขต ท้องถิ่นและสถานประกอบการ ใช้โอกาสจากกระบวนการผสมผสาน โดยเฉพาะข้อตกลงการค้าเสรีที่ได้ลงนาม สร้างสรรค์การทูตที่ทันสมัย โดยเน้นผลักดันการทูตเชิงป้องกันและความมั่นคงเพื่อปกป้องประเทศตั้งแต่เนิ่นๆ ผลักดันการทูตทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนา ขยายและยกระดับประสิทธิภาพของของการทูตเชิงวัฒนธรรมเพื่อมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมต่อการผลักดันความแข็งแกร่งของประเทศ

เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง ได้ย้ำว่า ด้วยแนวทางที่ถูกต้องและปฏิบัติตามกฎแห่งการพัฒนาสอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชน ส่งเสริมพลังที่เข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ความมุ่งมั่นก้าวรุดหน้าไปและความมุ่งมั่นทางการเมืองในระดับสูง พรรค ประชาชนและกองทัพจะสามารถสร้างผลงานปฏิหาริย์แห่งการพัฒนาใหม่เพื่อพัฒนาสู่สังคมนิยมอย่างมั่นคง ปฏิบัติตามความปรารถนาของประธานโฮจิมินห์ ผู้นำที่ยิ่งใหญ่และของประชาชนเวียดนามให้ประสบความสำเร็จ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด