สร้างสรรค์เอเปกเพื่ออนาคตที่พึ่งตนเองและรุ่งเรืองร่วมกัน

(VOVWORLD) -การประชุมผู้นำฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่ 27 ถูกจัดขึ้นผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนภายใต้อำนวยการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย มูห์ยิดดิน ยัสซิน บรรดาผู้นำของ 21 เศรษฐกิจสมาชิก รวมทั้ง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงวียนซวนฟุกได้อนุมัติแถลงการณ์ปุตราจายาเกี่ยวกับวิสัยทัศน์เอเปกจนถึงปี 2040 ซึ่งสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อให้เอเปกร่วมมือและร่วมกันพัฒนาในช่วง 2 ทศวรรษที่จะถึง

สร้างสรรค์เอเปกเพื่ออนาคตที่พึ่งตนเองและรุ่งเรืองร่วมกัน - ảnh 1พิธีเปิดการประชุมผู้นำฟอรั่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอเปกครั้งที่ 27 (Photo: VGP)

วิสัยทัศน์จนถึงปี 2040 ของเอเปกได้กำหนดการสร้างสรรค์ประชาคมเอเชีย-แปซิฟิกที่เปิดกว้าง คล่องตัว พึ่งตนเองและมีบรรยากาศที่สันติภาพเพื่อความรุ่งเรืองร่วมกัน บรรดาผู้นำได้ให้คำมั่นที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ของเอเปกเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์นี้ผ่านการผลักดัน 3 ด้านที่สร้างพลังขับเคลื่อนของเศรษฐกิจคือ การค้าและการลงทุน การเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาสู่ดิจิทัล และการขยายตัวอย่างเข้มแข็ง สมดุลย์ ปลอดภัย ยั่งยืนและครอบคลุม

เห็นพ้องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลัก

สำหรับด้านการค้าและการลงทุน เพื่อค้ำประกันภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้เป็นเขตเศรษฐกิจที่คล่องตัวและเชื่อมโยงที่สุดในโลก บรรดาผู้นำเอเปกได้ให้คำมั่นที่จะประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดเผย ยุติธรรมและมีเสถียรภาพ  พร้อมทั้ง ยืนยันอีกครั้งถึงการสนับสนุนข้อกำหนดขององค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผลักดันระบบการค้าพหุภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้คือการผลักดันการปฏิบัติเป้าหมายโบกอร์และการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมทั้ง การปฏิบัติระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เขตการค้าเสรีภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกหรือ FTAAP และมีส่วนร่วมเสริมสร้างการปฏิบัติค่ำมั่นต่างๆระดับภูมิภาคอย่างรอบด้าน

เพื่อช่วยให้ประชาชนและสถานประกอบการเช้าร่วมและพัฒนาในเศรษฐกิจโลกที่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด บรรดาผู้นำเอเปกให้คำมั่นที่จะผลักดันการสร้างสรรค์บรรยากาศที่เอื้อให้แก่แนวทางการพัฒนาตลาดและเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรม โดยจะเน้นผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ผลักดันการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลและการลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมมือเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและส่งเสริมความไว้วางใจของผู้บริโภคและสถานประกอบการต่อการแลกเปลี่ยนผ่านการค้าออนไลน์

บรรดาผู้นำเอเปกได้ยืนยันว่า จะผลักดันการขยายตัวที่มีคุณภาพ พัฒนาแหล่งบุคลากรอย่างรอบด้านเพื่อจัดสรรข้อมูลและทักษะความสามารถให้แก่ประชาชนเพื่อค้ำประกันภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่สามารถรับมือวิกฤต โรคระบาดและกรณีฉุกเฉินอื่นๆ บรรดาเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกจะผลักดันการปฏิบัตินโยบาย ความร่วมมือและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความพยายามในการแก้ไขความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ยั่งยืน ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้เห็นว่า

“ก่อนอื่น เอเปกต้องประสานงานในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด –19และผลักดันการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจเพื่อค้ำประกันห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเป็นหัวเรือในกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ จากการเป็นประธานอาเซียนปี 2020 เวียดนามได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเชื่อมโยงและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนต่างๆ รวมทั้ง สมาชิกของเอเปกเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวและมีปฏิบัติการอย่างทันการณ์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด  แก้ไขผลเสียหายด้านเศรษฐกิจ-สังคมและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และโอกาสนี้15 ประเทศได้ลงนามข้อตกลง RCEP”

สร้างสรรค์เอเปกเพื่ออนาคตที่พึ่งตนเองและรุ่งเรืองร่วมกัน - ảnh 2นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม 

เวียดนามให้คำมั่นเดินพร้อมกับเศรษฐกิจสมาชิกเอเปก

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ชี้ชัดถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างความสมดุลย์ระหว่างการปฏิบัติในระยะสั้นและการแก้ไขความท้าทายต่างๆในระยะกลางและระยะยาว ซึ่งเอเปกต้องยกย่องจิตใจแห่งความร่วมมือระหว่างประเทศและส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคี บนเจตนารมณ์ดังกล่าว ต้องสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกให้แก่การเดินทางที่จำเป็นของประชาชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ ค้ำประกันการเข้าถึงวัคซีนและอุปกรณ์การแพทย์อย่างเท่าเทียมกัน  นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า เอเปกต้องเดินหน้าเพื่อนำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกให้กลายเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาแหล่งบุคลากรด้านดิจิทัล ผลักดันการเชื่อมโยงและลดช่องว่างการพัฒนา เป็นต้น นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกได้ยืนยันว่า

“ผมเห็นพ้องเกี่ยวกับการอนุมัติวิสัยทัศน์เอเปกจนถึงปี 2040 ด้วยความพยายามของตนและความช่วยเหลือของประชาคมโลก เวียดนามจะเดินพร้อมกับเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกเพื่อแปรวิสัยทัศน์และความฝันให้เป็นรูปธรรม นำสันติภาพ เสถียรภาพและความสุขมาให้แก่ประชาชนในภูมิภาค”

เอเปกเป็นฟอรั่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจชั้นนำของภูมิภาค เป็นกลุ่มที่เดินหน้าในการผลักดันแนวโน้มการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนในภูมิภาคและโลก ในสภาวการณ์ที่โลกกำลังต้องรับมือวิกฤตโควิด –19และการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศใหญ่ การที่เศรษฐกิจสมาชิกเอเปก รวมทั้ง เวียดนามเห็นพ้องเกี่ยวกับแนวทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาในเวลาที่จะถึงก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญเพื่อให้เอเปกเสริมสร้างสถานะการเป็นหัวเรือในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจโลก./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด