เพื่อให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก

(VOVWORLD) -ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” หรือ "Cohesive and Responsive" ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา เวียดนามได้เริ่มปฏิบัติกิจกรรมในฐานะประธานอาเซียน ซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยดำรงตำแหน่งนี้เมื่อปี 2010 บวกกับสถานะของประเทศที่นับวันยิ่งได้รับการยกระดับและการดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เวียดนามมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความประสงค์ที่จะเสริมสร้างอาเซียนให้เข้มแข็งเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก

เพื่อให้อาเซียนมีความเข้มแข็งในการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก - ảnh 1พิธีเปิดปีประธานอาเซียน 2020 (Photo:quocte.vn)

อาเซียนได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคมปี 1967 และมีการออกแถลงการณ์กรุงเทพฯที่แสดงให้เห็นถึงความปรารถนาเกี่ยวกับการจัดตั้งสมาคมที่มีการเข้าร่วมของทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อมุ่งสู่เขตที่สันติภาพ เสรีภาพและเจริญรุ่งเรือง ส่วนประชาคมอาเซียนที่ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคมปี 2015 ได้กลายเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับประชาคมที่มีความสัมพันธ์ทางการเมืองที่แน่นแฟ้น เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจและแบ่งเบาความรับผิดชอบทางสังคม นับตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปี 1995 เวียดนามได้ร่วมกับอาเซียนฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ในการพัฒนาอย่างเข้มแข็งของอาเซียนในปัจจุบัน มีความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของเวียดนามรวมอยู่ด้วย ซึ่งมีส่วนร่วมส่งเสริมความสามัคคีและความเป็นเอกภาพในอาเซียน

ประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้น

อาเซียนได้กลายเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญของประเทศต่างๆนอกภูมิภาครวมถึง ได้มีบทบาทใน กระบวนการสนทนาและความร่วมมือต่างๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปฏิบัติวิสัยทัศน์อาเซียนปี 2025 ประชาคมอาเซียนจะส่งเสริมความเชื่อมโยง ยืนยันบทบาทการเป็นศูนย์กลางในกระบวนการรักษาสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเสียงพูดที่สำคัญในการกำหนดโครงสร้างภูมิภาคและปัญหาระหว่างประเทศที่สำคัญต่างๆ ในยุทธศาสตร์ของประเทศใหญ่ อาเซียนถือเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในการสนทนาและความร่วมมือในภูมิภาค

จากการขึ้นดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนประจวบกับโอกาสรำลึกครบรอบ 25 ปีการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน เวียดนามจะมีความได้เปรียบในหลายด้านแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆ การผลักดันการพัฒนาของอาเซียนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนจะเป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมของเวียดนามต่อประชาคม

ซึ่งจากสถานะทางภูมิศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคที่เชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก อาเซียนกำลังต้องเผชิญกับทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ จากการที่มีประชากรกว่า 642 ล้านคน อาเซียนเป็นตลาดที่มีศักยภาพ มีเศรษฐกิจที่คล่องตัวและเป็นจุดเด่นของเศรษฐกิจโลก บรรดาประเทศอาเซียนพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและเป็นฝ่ายรุกในการใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0ผ่านการพัฒนาด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์และการผลิตหุ่นยนต์ที่ทันสมัย เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี การขยายตัวของลัทธิคุ้มครองทางการค้า การแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจได้สร้างความท้าทายและส่งผลกระทบในทางลบต่ออัตราการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ความแตกต่างในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกและความต้องการในการผสมผสานให้เข้าสู่ส่วนลึกมากขึ้นในระยะใหม่จำเป็นที่รัฐบาลประเทศต่างๆจะต้องมีนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกัน ดังนั้น อาเซียนจะต้องรู้จักใช้โอกาสให้เต็มที่ แก้ไขความท้าทายต่างๆเพื่อก้าวพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียน

  จากการเลือกหัวข้อปีอาเซียน 2020คือ “ ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว” เวียดนามต้องการยืนยันว่า ความสามัคคีมีความหมายชี้ขาดต่อการพัฒนาอาเซียนอย่างยั่งยืน  ประชาคมอาเซียนที่เชื่อมโยงและพัฒนาสามารถรับมือผลกระทบจากภายนอกและการเป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวจะช่วยให้อาเซียนเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและส่งเสริมแหล่งพลังภายใน ซึ่งหัวข้อดังกล่าวเป็นการสานต่อหัวข้อของอาเซียนในปี 2019 คือ “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน”และปี 2018 คือ “การเป็นตัวของตัวเองและความคิดสร้างสรรค์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศหุ้นส่วนของอาเซียน

เพื่อรับมือสถานการณ์ในภูมิภาคและโลกที่ผันผวนซับซ้อน  อาเซียนต้องส่งเสริมความสามัคคี ความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ การพึ่งพาตัวเองด้านเศรษฐกิจ ความสามรถในการรับมือความท้าทายต่างๆที่เกิดขึ้น ส่งเสริมความคิดสร้าสรรค์ การเป็นฝ่ายรุก การเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาอย่างเข้มแข็ง  เพิ่มแหล่งพลังภายในกลุ่มและใช้แหล่งพลังของหุ้นส่วนต่างๆเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน

ควบคู่กับการสนับสนุนของบรรดาประเทศอาเซียนและหุ้นส่วนต่างๆ การขานรับอย่างแข็งขันของสำนักงาน หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆ โดยเฉพาะ ประชาชนทั่วประเทศ เวียดนามมีความมั่นใจว่า จะปฏิบัติหน้าที่ประธานอาเซียน 2020ได้อย่างลุล่วงไปด้วยดี มีส่วนร่วมสร้างสรรค์อาเซียนที่เชื่อมโยง เป็นฝ่ายรุกในการปรับตัว มีส่วนร่วมปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 ให้เป็นรูปธรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด