เวียดนามจะมีข้อคิดริเริ่มต่างๆและประเด็นที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในเสาหลักเศรษฐกิจอาเซียน

(VOVWORLD) -ในปีประธานอาเซียน 2020  นอกจากเป้าหมายการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนของอาเซียน เวียดนามจะมีความคิดริเริ่มและประเด็นที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อส่งเสริมเสาหลักเศรษฐกิจ  ซึ่งถือเป็นเสาหลักขั้นพื้นฐานเพื่อผลักดันการเชื่อมโยงและพัฒนาให้อาเซียนกลายเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเศรษฐกิจพัฒนาอยู่ในแถวหน้าของโลก

เวียดนามจะมีข้อคิดริเริ่มต่างๆและประเด็นที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในเสาหลักเศรษฐกิจอาเซียน - ảnh 1เวียดนามจะมีข้อคิดริเริ่มต่างๆและประเด็นที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆในเสาหลักเศรษฐกิจอาเซียน 

4 เนื้อหาหลักเกี่ยวกับการผสมผสานด้านเศรษฐกิจภายในกลุ่มที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากบรรดาประเทศอาเซียนในปี 2020คือ การปฏิบัติกึ่งวาระแผนการโดยรวมเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2025 ในสภาวการณ์ที่สถานการณ์เศรษฐกิจในภูมิภาคและโลกมีความผันผวนอย่างซับซ้อน ซึ่งยากที่จะคาดการณ์ได้ การสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์โดยรวมของอาเซียนในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 การวิจัยขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการบริหารเอกสารทางนิตินัยในอาเซียน โดยเฉพาะ ประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในเสาหลักเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2020ที่เวียดนามยื่นเสนอ

บรรดาประเทศอาเซียนกำลังพิจารณาและชื่นชมส่วนร่วมของเวียดนาม โดยเฉพาะ ในประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในเสาหลักเศรษฐกิจของอาเซียนในปี 2020 ซึ่งถือเป็นพื้นฐานเพื่อผลักดันความร่วมมือในทุกด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน

การผสมผสานด้านเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นพื้นฐาน

ความคิดริเริ่มและประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เสาหลักเศรษฐกิจในปีประธานอาเซียน 2020จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นฝ่ายรุกและแข็งขันของเวียดนาม รวมทั้ง จุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามในกระบวนการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก โดยถืออาเซียนเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ  เมื่อปี 1996  เวียดนามได้เข้าร่วมเขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA  ซึ่งในช่วงเวลานั้น มูลค่าการค้าต่างตอบแทนระหว่างเวียดนามกับประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ที่ประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในปัจจุบัน ตัวเลขดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่า อยู่ที่กว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับความสำคัญของการผสมผสานด้านเศรษฐกิจอาเซียนต่อกระบวนการผสมผสานด้านเศรษฐกิจของเวียดนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนาม เจิ่นต๊วนแองได้ยืนยันว่า

  “ ความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับอาเซียนเป็นก้าวเดินแรก  ซึ่งโอกาสสำหรับเวียดนามในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆในภูมิภาคและโลกผ่านบทบาทของอาเซียนได้รับการยืนยันอย่างเข้มแข็ง   ความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับอาเซียนในทุกด้าน โดยถือเศรษฐกิจเป็นเสาหลักที่สำคัญซึ่งได้มีส่วนร่วมส่งเสริมสถานะของเวียดนามในปัจจุบันทั้งด้านการเมือง การต่างประเทศและเศรษฐกิจ”

  การผสมผสานด้านเศรษฐกิจอาเซียนไม่เพียงแต่สร้างโอกาสผลักดันความร่วมมือด้านการค้าโลกเท่านั้นหากยังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันและมีความหมายต่อการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัวผสานกับการสร้างสรรค์รัฐที่ปกครองด้วยอำนาจกฎหมายบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม

  แนวทางที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ

  จากการที่มี 2 เนื้อหาหลักในหัวข้อของปีประธานอาเซียน 2020 เวียดนามได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ในสภาวการณ์แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เศรษฐกิจดิจิทัล ลัทธิคุ้มครองการค้าและการค้าฝ่ายเดียวกำลังสร้างความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ให้แก่ระบบการค้าพหุภาคีบนพื้นฐานของกฎหมาย รวมทั้ง ในกรอบของกลุ่ม AFTA ซึ่งจำเป็นต้องหาทางเพิ่มทักษะความสามารถในการปรับตัวของอาเซียน ผลักดันการเชื่อมโยงในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพ การค้าอิเล็กทรอนิกส์ การยกเลิกกำแพงกีดกันการค้าเสรี ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในปีประธานอาเซียน 2020 ของเวียดนาม รัฐมนตรี เจิ่นต๊วนแองได้ย้ำว่า

“ความท้าทายต่างๆในปัจจุบันทำให้เวียดนามต้องส่งเสริมบทบาทประธานอาเซียนเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียน  ต้องหาทางเพิ่มทักษะความสามารถในการปรับตัวการรับมือความผันผวนใหม่ การสร้างพลังชีวิตใหม่ให้แก่อาเซียนและกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆ”

  จากบทบาทการเป็นประธานอาเซียน ปีนี้ เวียดนามจะมีความคิดริเริ่ม 16 -17 ข้อในทุกด้าน เช่น เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและเทคโนโลยี เป็นต้น ควบคู่กับข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างอาเซียนกับหุ้นส่วนต่างๆและข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรือ RCEP ที่อาเซียนจะลงนามในปีนี้ แน่นอนว่า  ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2020 จะได้รับการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด