เวียดนามพยายามธำรงอัตราการขยายตัวในปี 2021

(VOVWORLD) - ท่านผู้ฟังคะ ด้วยมาตรการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด เป็นฝ่ายรุกในการรับมือความท้าทายต่างๆและผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก เปนฝเปในปี 2021เวียดนามได้รับการประเมินว่า จะเป็นจุดเด่นในการขยายตัวด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคและโลกต่อไป
เวียดนามพยายามธำรงอัตราการขยายตัวในปี 2021 - ảnh 1เวียดนามพยายามธำรงอัตราการขยายตัวในปี 2021

หลังจากประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เวียดนามเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวกในภูมิภาคและโลก สิ่งนี้ได้รับการยืนยันจากสื่อและผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศ ด้วยการเมืองที่มีเสถียรภาพ เวียดนามนับวันปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจและยกระดับสถานะบนเวทีโลกให้สูงขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้กำลังเป็นเงื่อนไขที่สะดวกเพื่อให้เวียดนามบรรลุการขยายตัวที่น่าประทับใจต่อไป

ปี 2021 – จุดเริ่มต้นและพื้นฐานที่ดีสำหรับช่วงปี 2021-2025

ตามการคาดการณ์ของธนาคารโลกหรือ WB เศรษฐกิจเวียดนามในปี 2021 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 6.8 และจะมีเสถียรภาพในปีต่อ ๆ ไปโดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6.5

ในปี 2021 เวียดนามเข้าสู่ปีแรกของวาระการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 ของช่วงปี 2021 - 2025 ซึ่งมีการตัดสินใจและวางแนวทางทางเศรษฐกิจที่สำคัญๆ เพื่อสร้างก้าวกระโดดให้แก่การขยายตัวในระยะต่อไปในอนาคต ภารกิจหลักที่รัฐบาลกำหนดไว้คือ "ยังคงเน้นปฏิบัติเป้าหมายป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดและปกป้องสุขภาพของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพบวกกับการใช้โอกาส พยายามฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในยุคชีวิตวิถีใหม่"

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ รัฐบาลได้กำหนดหน้าที่หลักและมาตรการแก้ไขอย่างน้อย 10 ประเด็น เช่น การปฏิบัติมาตรการป้องกันและลดความเสียหายจากการแพร่ระบาดของโควิด-19อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคต่อไป ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยาตัว เพิ่มผลผลิต คุณภาพ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ผลักดันการระดมและใช้แหล่งพลังต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ ยกระดับคุณภาพและการใช้ทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่นวัตกรรม การประยุกต์ใช้และการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างพื้นฐานผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคม

เวียดนามพยายามธำรงอัตราการขยายตัวในปี 2021 - ảnh 2นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก

พยายามสร้างก้าวกระโดดเกี่ยวกับการขยายตัว

ในเดือนแรกของปี 2021 เวียดนามต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่สาม แต่ด้วยประสบการณ์จากการรับมือการแพร่ระบาดครั้งก่อน เวียดนามยังคงเป็นฝ่ายรุก เตรียมแผนการและมาตรการแก้ไขอย่างรวดเร็วเพื่อรับมือโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ ค้ำประกันการ ค้นหาผู้ติดเชื้อให้เร็วขึ้นและมีปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและเคร่งครัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด ควบคู่กันนั้นคือเน้นมาตรการผลักดันการขยายตัวใน 6 เดือนแรกของปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขยายตัวจีดีพีอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ในปี 2021 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ย้ำว่า “ผมขอเสนอให้ผลักดันบรรยากาศทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย เศรษฐกิจภายในประเทศที่มีประชากร 100 ล้านคน เศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกและเศรษฐกิจดิจิทัลในเวียดนาม ยืนหยัดเป้าหมายรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคควบคุมภาวะเงินเฟ้อ ค้ำประกันความสมดุลที่สำคัญของเศรษฐกิจมีส่วนร่วมผลักดันการขยายตัว กระทรวงการคลังและกระทรวงวางแผนและการลงทุนเป็นฝ่ายรุกจัดสรรแหล่งพลัง ปฏิบัติมาตรการที่เหมาะสม แก้ไขอุปสรรค ให้การช่วยเหลือสถานประกอบการและแรงงานที่ตกงาน ไม่มีงานทำและรายได้ลดลงเนื่องจากโควิด-19  ฟื้นฟูการผลิตและประกอบธุรกิจ กระตุ้นการลงทุนลดและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายอนุญาตและทำการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่สองต่อไป”

นอกจากการชื่นชมมาตรการที่เร่งด่วนในการบริหารของรัฐบาลแล้ว บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหลายคนยังพยายามทำงานร่วมกับรัฐบาลในการวิเคราะห์ แสดงความคิดเห็นและเสนอมาตรการแก้ไขเพื่อนำเศรษฐกิจของประเทศก้าวรุดหน้าต่อไป นักเศรษฐศาสตร์ ดร. หวอชี้แถ่งได้แสดงความเห็นว่า “ประการแรกคือ จิตใจในปัจจุบันคือจิตใจแห่งการรู้รบ ต้องรับมืออย่างรวดเร็ว เคร่งครัดและพร้อมเพรียงโดยมีการเข้าร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและทุกสิ่งที่พวกเราได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพในการรับมือการแพร่ระบาด ปฏิบัตินโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจ นอกจากนั้น พวกเราต้องคำนึงถึงนโยบายใหม่ ควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างและแนวโน้มพัฒนาในโลก เช่นการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลวิถีชีวิตวิถีการบริโภคและการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

การแพร่ระบาดของโควิด -19 ยังคงมีความผันผวนอย่างซับซ้อน ทำให้เศรษฐกิจจึงไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วนัก ซึ่งเศรษฐกิจที่เปิดกว้างของเวียดนามต้องพึ่งพาการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ด้วยความมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรคของทั้งระบบการเมืองในปี2021ที่สำคัญนี้ เศรษฐกิจเวียดนามจะสามารถใช้โอกาสจากสถานการณ์ที่ยากลำบากเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งในอีกสองปีข้างหน้าเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว. /.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด