เวียดนามพยายามปฏิบัติมาตรฐานแรงงานสากล

(VOVWORLD) - การให้สัตยาบันและปฏิบัติมาตรฐานแรงงานสากลนับวันมีความสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เมื่อเร็วๆนี้ เวียดนามได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานสากลหลายฉบับอย่างเข้มแข็ง ซึ่งมีส่วนร่วมสร้างพื้นฐานให้แก่การดำเนินการของตลาดแรงงานเวียดนามให้สอดคล้องกับระเบียบเศรษฐกิจเชิงตลาดและมุ่งสู่การสร้างสรรค์แรงงานสัมพันธ์ในสมัยใหม่
เวียดนามพยายามปฏิบัติมาตรฐานแรงงานสากล - ảnh 1(หนังสือพิมพ์การศึกษา) 

 

เวียดนามกลับเข้าเป็นสมาชิกขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO เมื่อปี 1992 ซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบัน เวียดนามได้ปฏิบัติมาตรฐานแรงงานสากลอย่างเข้มแข็งและปรับปรุงกลไกการบริหารตลาดแรงงานให้มีความสมบูรณ์ โดยในปี 2019 เวียดนามได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา 3 ฉบับของ ILO  ประกอบด้วย อนุสัญญาฉบับที่ 88 ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรบริการจัดหางาน อนุสัญญาฉบับที่ 159 ว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพและการจ้างงานสำหรับคนพิการ โดยเฉพาะอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 อนุสัญญาขั้นพื้นฐานของ ILO

การผสมผสานในด้านแรงงานคือสิ่งที่จำเป็น

การผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการเข้าร่วมและปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานคือแนวทางที่เสมอต้นเสมอปลายของผู้นำเวียดนาม ในสภาวการณ์ที่เวียดนามกำลังผลักดันการผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลก การเข้าร่วมและปฏิบัติอนุสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นฐานทางนิตินัยที่สมบูรณ์และก้าวหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์อย่างเหมาะสม เพราะนี่เป็นหนึ่งในเงื่อนไขเพื่อค้ำประกันการแข่งขันที่เป็นธรรมเมื่อเวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆและเป็นเงื่อนไขเพื่อผลักดันกระบวนการผสมผสาน เนื่องจากอนุสัญญาหลายฉบับของ ILO มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกลไกการระบุค่าแรงงานและเงื่อนไขแรงงานให้สอดคล้องกับกลไกตลาด ค้ำประกันความโปร่งใส การแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างสถานประกอบการในประเทศต่างๆกับสถานประกอบการในเวียดนาม นาย ด่าวหงอกยุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า “เวียดนามเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบขององค์การนี้อยู่เสมอ เวียดนามได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา 24 ฉบับของ ILO รวมทั้ง อนุสัญญาขั้นพื้นฐาน 6 ฉบับจากจำนวนทั้งหมด 8 ฉบับของ ILO โดยเฉพาะเมื่อเร็วๆนี้ สภาแห่งชาติเวียดนามได้อนุมัติอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรองของ ILO ด้วยเสียงสนับสนุน 100% ”

พร้อมกับการเข้าเป็นสมาชิกของอนุสัญญาฉบับต่างๆ เวียดนามยังแสดงให้เห็นถึงความเคร่งครัดและจริงจังในการระบุมาตรฐานแรงงานสากลในอนุสัญญาฉบับต่างๆเข้าในระบบกฎหมายของประเทศ เช่นการแก้ไขและเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแรงงานซึ่งกำลังได้รับการวบรวมความคิดเห็นจากประชามติ ส่วนสหภาพแรงงานเวียดนามกำลังยื่นเสนอโครงการเปลี่ยนแปลงใหม่องค์กรสหภาพแรงงานเวียดนาม โดยจะสร้างสรรค์องค์กรและปฏิบัติกิจกรรมตามธรรมเนียมปฏิบัติสากลและประสบการณ์ของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องถึงกิจกรรมขององค์การสหภาพแรงงาน ส่วนรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่รายงานสถานการณ์การปฏิบัติอนุสัญญาและข้อเสนอของ ILO อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2019 เวียดนามมีหน้าที่รายงานสถานการณ์การปฏิบัติอนุสัญญา 9 ฉบับของ ILO ซึ่งในนั้นมีอนุสัญญา 3 ฉบับคืออนุสัญญาฉบับที่ 138 และอนุสัญญาฉบับที่ 182 เกี่ยวกับแรงงานเด็ก และอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ

การประเมินที่เข้มแข็งจากนานาประเทศ

ความพยายามของเวียดนามในการผสมผสานเข้ากับระบบแรงงานสากลได้รับการประเมินอย่างเข้มแข็งจากประชาคมโลก โดยแสดงความเห็นว่า เวียดนามได้บรรลุก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาขั้นพื้นฐานของ ILO ตลอดจนการแก้ไขประมวลกฎหมายแรงงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเจตนาดีและความพยายามอย่างมีประสิทธิภาพ การที่เวียดนามให้สัตยาบันอนุสัญญาของ ILO เพิ่มมากขึ้นสามารถนำไปสู่เงื่อนไขการทำงานที่ดีขึ้น ผลิตภาพแรงงานสูงขึ้น กระจายความเจริญรุ่งเรืองอย่างเป็นธรรมและมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นาง Deborah Greenfield รองผู้อำนวยการใหญ่ ILO ได้ประเมินว่า “ดิฉันขอแสดงความยินดีที่เวียดนามได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสัญญาขั้นพื้นฐานของ ILO พร้อมกับอนุสัญญาด้านเทคนิค 2 ฉบับ คืออนุสัญญาฉบับที่ 88 และอนุสัญญาฉบับที่ 159 เวียดนามยังมีการพัฒนาที่น่าชื่นชมโดยได้ปรับปรุงร่างประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขให้สอดคล้องกับแถลงการณ์ปี 1998 ของ ILO เกี่ยวกับหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงาน เวียดนามได้มีคำมั่นต่อมาตรฐานแรงงานสากลในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานเข้ากับเศรษฐกิจโลกผ่านมติ 06 เกี่ยวกับการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก มติ 27 เกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายเงินเดือนและมติ 28 เกี่ยวกับการปฏิรูปนโยบายประกันสังคม”

การให้สัตยาบันและปฏิบัติมาตรฐานแรงงานสากลของ ILO นับวันมีความสำคัญ โดยเฉพาะมาตรฐานแรงงานสากลขั้นพื้นฐาน นี่เป็นก้าวเดินที่จริงจังที่แสดงให้เห็นว่า เวียดนามปฏิบัติคำมั่นระหว่างประเทศเกี่ยวกับแรงงานอย่างเคร่งครัดและสร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด