เวียดนามพยายามร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิด

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 8 เมษายนปี 2021 ในฐานะประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประจำเดือนเมษายน เวียดนามได้จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในหัวข้อ “แก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดและรักษาสันติภาพอย่างยั่งยืน ขยายการเชื่อมโยงเพื่อมีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น” นี่เป็นกิจกรรมที่มีความหมายและสะท้อนความเป็นมนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นในโอกาสวันทุ่นระเบิดสากล 4 เมษายนของทุกปี โดยเป็นวันที่ประชาคมโลกให้ความรู้เกี่ยวกับทุ่นระเบิดและการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิด
เวียดนามพยายามร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิด - ảnh 1กลุ่มตรวจกู้กับระเบิดหญิงชื่อ MAT 19 ได้รับการจัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2018 (VNA)

เวียดนามเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากกับระเบิดหลายแสนตันที่หลงเหลือหลังสงคราม โดยในช่วงปี 1964-1975 เวียดนามโดนทิ้งระเบิดกว่า 16 ล้านตันจากกองทัพสหรัฐ ซึ่งมากกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบกับจำนวนกับระเบิดที่ใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ถึงแม้เวียดนามได้มีสันติภาพมาหลายทศวรรษ แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ยังคงเกิดอุบัติเหตุจากกับระเบิดและวัตถุระเบิดที่ตกค้างจำนวนมาก ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประชาชนและขัดขวางความพยายามพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สถานการณ์กับระเบิดที่ตกค้างในปัจจุบัน ทำให้เวียดนามจะต้องใช้เวลาหลายร้อยปีเพื่อแก้ไขปัญหานี้แบบเบ็ดเสร็จ ด้วยความประสงค์ที่จะกลายเป็นประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบจากกับระเบิด เวียดนามได้พยายามยกระดับความรู้และระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อผลักดันการตรวจกู้กับระเบิดและวัตถุระเบิดที่หลงเหลือหลังสงครามในขั้นพื้นฐาน ซึ่งการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดคือหน้าที่ของรัฐบาลเพื่อตอบสนองความปรารถนาของประชาชนเวียดนามหลายล้านคน โดยเวียดนามได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิดที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเกินความจำเป็นหรือก่อให้เกิดผลโดยไม่จำกัดเป้าหมาย หรือ CCW  พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมและการสัมมนาเกี่ยวกับทุ่นระเบิดสังหารบุคคลและระเบิดลูกปรายอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งการประชุมประเทศสมาชิกอนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล หรือ APMBC อนุสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกปราย หรือ CCM และอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธตามแบบบางชนิดที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงเกินความจำเป็นหรือก่อให้เกิดผลโดยไม่จำกัดเป้าหมาย หรือ CCW  ในฐานะประเทศผู้สังเกตการณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในการเกาะติดสถานการณ์ รายงานเกี่ยวกับปัญหาการปนเปื้อนของกับระเบิดในเวียดนาม ผลงานที่ได้บรรลุและเรียกร้องให้ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและองค์กร NGO ช่วยเหลือเวียดนามในการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิด ส่วนเมื่อเดือนเมษายน ปี 2010 รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศใช้โครงการปฏิบัติแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดที่หลงเหลือหลังสงครามจนถึงปี 2025 ต่อมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2019 ได้ประกาศมติที่ 18 เกี่ยวกับการบริหารการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิด ส่วนเมื่อเดือนเมษายนปี 2018 ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเวียดนาม หรือ VNMAC ได้ประกาศรายงานเกี่ยวกับกับระเบิดและวัตถุระเบิดที่หลงเหลือหลังสงครามในเวียดนามระยะที่ 1 แผนที่ที่มีวัตถุระเบิดตกค้างในทั่วประเทศในช่วงปี 2021-2013 นอกจากนี้ เวียดนามได้ขยายการประชาสัมพันธ์งานด้านการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิด เช่น การที่คณะกรรมการชี้นำ 701 ได้จัดการสัมมนาระหว่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขผลเสียหายจากสงครามเวียดนาม ณ นครนิวยอร์กและกรุงวอชิงตันเมื่อเดือนมีนาคมปี 2019 กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามจัดนิทรรศการ “สตรีเวียดนามร่วมแรงร่วมใจเพื่อความปลอดภัยในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ”นอกรอบการประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับสตรี สันติภาพและความมั่นคง ณ กรุงฮานอยในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคมปี 2020

เวียดนามพยายามร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิด - ảnh 2หน่วยงานตรวจกู้กับระเบิดสังกัดกองทัพภาคที่ 4 กำลังปฏิบัติหน้าที่ในเขตเถืองแถ่ง เมืองเว้ (VNA)

การแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดมิใช่เป็นปัญหาของเวียดนามเท่านั้น หากปัจจุบันมีกว่า 60 ประเทศกำลังต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัญหากับระเบิดที่หลงเหลือหลังสงคราม โดยแต่ละปี มีประชาชน 1 หมื่น 5 พันคนในโลกได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิตจากกับระเบิด ซึ่งการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิด โดยเฉพาะกับระเบิดที่หลงเหลือหลังการปะทะคือประเด็นที่เวียดนามเลือกทำการหารือในฐานะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนเมษายน ส่วนโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนถึงปี 2030 ของสหประชาชาติก็ถือการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดและสงครามเป็นเป้าหมายที่สำคัญระดับโลก

ในฐานะสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในเวลาที่ผ่านมา เวียดนามได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดในการฟื้นฟูเขตที่เกิดการปะทะ โดยได้เสนอให้ระบุเนื้อหาของมติ 2365เกี่ยวกับการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดในเอกสารที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เช่น มติ 2540 เกี่ยวกับการขยายเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้แทนสหประชาชาติในประเทศโซมาเลียในปี 2020  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เวียดนามกำลังพยายามมากขึ้นเพื่อผลักดันการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ค้ำประกันความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและช่วยเหลือผู้เคราะห์ร้ายจากกับระเบิดให้ปรับตัวเข้ากับชุมชน โดยการประชุมในวันที่ 8 เมษายนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงสถานการณ์กับระเบิดในปัจจุบัน อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศและภูมิภาคต่างๆในการแก้ไขปัญหานี้ ตลอดจนเสนอมาตรการใหม่เพื่อให้ประชาคมโลกแก้ไขปัญหานี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เวียดนามพยายามร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิด - ảnh 3การตรวจกู้กับระเบิดที่มีน้ำหนัก 225 ก.ก.ในจังหวัดฟู้เอียน (VNA)

เวียดนามได้รับการประเมินจากสหประชาชาติหลายครั้งว่า เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศกำลังพัฒนาที่พยายามหลุดพ้นจากความยากจนและความเสียหายจากสงคราม อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดและการรักษาสันติภาพอย่างยั่งยืน การที่เวียดนามเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งและเสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการแก้ไขผลเสียหายจากกับระเบิดเพื่อให้ปัญหากับระเบิดและสงครามยุติลงในทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงบทบาทและส่วนร่วมของเวียดนามในปัญหาที่หลายประเทศให้ความสนใจและได้รับประโยชน์ ซึ่งช่วยสร้างนิมิตหมายของเวียดนามในฐานะเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด