เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อความคิดริเริ่มต่างๆในกระบวนการร่วมมือด้านกลาโหมอาเซียน

(VOVWORLD) -การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนจำกัดวงหรือ ADMM Retreat ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 18 -20 กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอยได้เสร็จสิ้นลงด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม โดยเฉพาะ การออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้รับความเห็นพ้องอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขให้แก่บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมและเนื้อหาที่สำคัญได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือเป็นการยืนยันอีกครั้งนิมิตหมายและส่วนร่วมของประเทศเจ้าภาพเวียดนามในกระบวนการร่วมมือด้านกลาโหมในปีประธานอาเซียน 2020

เวียดนามมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันต่อความคิดริเริ่มต่างๆในกระบวนการร่วมมือด้านกลาโหมอาเซียน - ảnh 1 ภาพของการประชุม

จากการเป็นหนึ่งในการประชุมด้านกลาโหมและทหารหลักของอาเซียนที่กระทรวงกลาโหมจัดขึ้นในปีประธานอาเซียนของเวียดนาม การประชุม ADMM Retreat มีบทบาทสำคัญในการกำหนดแนวทางความร่วมมือให้แก่ปีอาเซียน 2020และเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวกลาโหมอาเซียนและการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนขยายวงในปลายปีนี้

เป็นฝ่ายรุกในการปรับตัวกับสภาวการณ์ร่วม

  การประชุม ADMM Retreat มีขึ้นในสภาวการณ์ที่โลกต้องเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใหม่ รวมทั้ง การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จุดเด่นของการประชุมครั้งนี้คือการออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมในการรับมือการแพร่ระบาด พลโท หวูเชี้ยนทั้ง อธิบดีกรมการต่างประเทศสังกัดกระทรวงกลาโหมได้เผยว่า “ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19และปฏิบัติตามคำชี้นำของผู้บริหารกระทรวงกลาโหมเวียดนาม สำนักงานที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันการทาบทามประเทศสมาชิกเพื่อเสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการจัดทำแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนเกี่ยวกับความร่วมมือด้านกลาโหมในการรับมือการแพร่ระบาด โดยได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ สิงคโปร์และกัมพูชาต่างแสดงความประสงค์ที่จะเป็นนักอุปถัมภ์ร่วมให้แก่การปฏิบัติความคิดริเริ่มดังกล่าว”

สิ่งที่น่าสนใจในแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวคือการที่ทุกประเทศชื่นชมการเตรียมความพร้อมของเวียดนามในปี 2020 โดยเฉพาะ การรับมือการแพร่ระบาดและการที่เวียดนามพร้อมจัดการประชุมโต๊ะกลมเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด  บรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือด้านกลาโหมในการรับมือการแพร่ระบาดบนพื้นฐานของความคิดริเริ่มและกลไกของอาเซียน เช่น ศูนย์เสนารักษ์อาเซียนและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านเคมี ชีวภาพและสารกัมมันตรังสีอาเซียน เป็นต้น

  พลตรีหวูเตี๊ยนจ่อง หัวหน้าสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านกลาโหมสังกัดกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้ประเมินว่า “แถลงการณ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่ได้รับการชื่นชมจากบรรดาประเทศอาเซียนเท่านั้นหากยังได้รับความสนใจจากทุกภูมิภาคอีกด้วย เลขาธิการอาเซียนได้เผยว่า นี่เป็นแถลงการณ์ที่ได้รับความเห็นพ้องภายในเวลาไม่ถึง 2 วัน  ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวและการปรับตัวของบรรดารัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ตอบสนองความปรารถนาของประชาชนอาเซียนที่อยากยุติการแพร่ระบาด นี่เป็นแถลงการณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ในการยกระดับจิตสำนึก เพิ่มความระมัดระวังและเตรียมพร้อมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อทุกปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน”

  ส่วนร่วมอย่างแข็งขันให้แก่การผลักดันความร่วมมือด้านกลาโหมอาเซียน

  ก่อนการประชุมดังกล่าว กระทรวงกลาโหมเวียดนามได้กำหนดว่า การป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19เป็นหนึ่งในหน้าที่ที่ต้องได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อค้ำประกันความสำเร็จของการประชุม เวียดนามได้ปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียงเพื่อค้ำประกันความปลอดภัยให้แก่บรรดาผู้แทน เช่น การตรวจร่างกายที่สนามบิน การฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อในศูนย์การประชุม เป็นต้น นาย Lim Jock Hoi  เลขาธิการอาเซียนได้ประเมินเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเวียดนามและการที่การประชุม ADMM Retreat ออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการรับมือการแพร่ระบาดว่า “ผมมีความประทับใจต่อการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบของเวียดนามในการจัดการประชุมครั้งนี้ เนื้อหาต่างๆได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผยเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุม ADMMและ ADMM+  การที่บรรดารัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19ได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทการเป็นผู้นำของประเทศเจ้าภาพเวียดนาม ความเป็นเอกภาพ ความสามัคคีและความร่วมมือในอาเซียนในการแก้ไขความท้าทายร่วม โดยเฉพาะ การป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด- 19”

การออกแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19สอดคล้องกับหัวข้อของปีประธานอาเซียน 2020ที่เวียดนามเสนอคือ “ ความเป็นหนึ่งเดียวและพร้อมปรับตัว”   อาจกล่าวได้ว่า จากการออกแถลงการณ์นี้ บรรดาประเทศอาเซียนอาจจัดทำโครงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต โดยเฉพาะ ในด้านความมั่นคงและสาธารณสุข ซึ่งความสำเร็จของการประชุม ADMM Retreat ได้สร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อให้เวียดนามปฏิบัติบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี 2020อย่างลุล่วงด้วยดี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด