เวียดนาม – ลาวร่วมกันสร้างสรรค์อนาคต

(VOVWORLD) - ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก วันที่ 1 ตุลาคม นาย ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีลาวพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลลาวได้เดินทางมาเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม นี่เป็นการเยือนเวียดนามครั้งที่ 2 ของนาย ทองลุน สีสุลิดในฐานะนายกรัฐมนตรีลาวนับตั้งแต่ปี 2016 ซึ่งมีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพที่มีมาช้านาน ความสามัคคีพิเศษและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับลาว พร้อมทั้งเป็นโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายหารือเพื่อแสวงหามาตรการผลักดันการปฏิบัติข้อตกลงร่วมมือที่ได้ลงนามและการลงทุนระหว่างกัน
เวียดนาม – ลาวร่วมกันสร้างสรรค์อนาคต - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊กและนายกรัฐมนตรีลาวทองลุน สีสุลิด (Photo VGP)

เวียดนามและลาวมีความสามัคคีพิเศษมาช้านาน ความสัมพันธ์ซื่อสัตย์ระหว่างสองพรรคและประชาชนของสองประเทศได้รับการทำนุบำรุงจากประธานโฮจิมินห์และประธานไกสอน พมวิหาน รวมไปถึงผู้นำและประชาชนของทั้งสองประเทศรุ่นแล้วรุ่นเล่า ซึ่งถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของทั้งสองประชาชาติ

นิมิตหมายในความสัมพันธ์ทางการเมือง

ความสัมพันธ์มิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ ความสามัคคีพิเศษและความร่วมมือในทุกด้านระหว่างสองพรรค สองรัฐและประชาชนทั่ฃสองประเทศได้รับการทำนุบำรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเยือนในทุกระดับ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างสรรค์พรรค การสร้างสรรค์ระบอบการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ซึ่งในปี 2019 มีคณะผู้แทนระดับสูงของทั้งสองประเทศได้ไปมาเยี่ยมเยือนระหว่างกัน เช่น การเยือนประเทศลาวของเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนาม เหงียนฟู้จ่องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเหงียนถิกิมเงินเมื่อเดือนกันยายน การเยือนประเทศเวียดนามของประธานประเทศลาว บุนยัง วอละจิด เมื่อเดือนสิงหาคมและประธานรัฐสภาลาว ปานี ยาท่อตู้ เมื่อเดือนมีนาคม

ส่วนสำหรับความร่วมมือด้านกลาโหม ความมั่นคงและการต่างประเทศก็มีก้าวพัฒนาใหม่ และเป็น 1 ในเสาหลักของความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยทั้งสองฝ่ายได้เป็นฝ่ายรุกและเข้าร่วมอย่างเข้มแข็งเพื่อปฏิบัติพิธีสารความร่วมมือในระยะ 5 ปีและแผนความร่วมมือในทุกๆปีในด้านกลาโหมและความมั่นคง รวมไปถึงข้อตกลงเกี่ยวกับกลไกชายแดน การประสานงานเพื่อปฏิบัติข้อตกลงระหว่างสองรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาผู้อพยพและการแต่งงานที่ไม่จดทะเบียนสมรสในเขตชายแดนที่ติดกัน

ในฟอรั่มระดับโลก เวียดนามและลาวได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประเทศอาเซียนต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน ธำรงความสามัคคีและความเป็นเอกฉันท์ของอาเซียนในปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาค โดยเฉพาะร่วมมือกับประเทศและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้แหล่งน้ำจากแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ค้ำประกันผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของทุกประเทศในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ในการประเมินความสัมพันธ์ทวิภาคีในโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศลาวเมื่อปี 2016 เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนาม เหงียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า            “ในภารกิจการต่อสู้เพื่อช่วงชิงเอกราชมาให้แก่ประชาชาติหรือในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่ สร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิในปัจจุบัน ประชาชาติเวียดนามและลาวมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นสหายของกัน เป็นเพื่อนสนิทที่ซื่อสัตย์และเคียงบ่าเคียงไหล่ ช่วยเหลือจูนเจือกันและแบ่งเบาความเดือดร้อน ผลสำเร็จที่ทั้งสองประเทศได้บรรลุในเวลาที่ผ่านมาได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างและธำรงบรรยากาศของภูมิภาคและโลกที่สันติและอำนวยความสะดวกให้แก่ภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ การพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม การสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ”

เวียดนาม – ลาวร่วมกันสร้างสรรค์อนาคต - ảnh 2 เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศเวียดนาม เหงียนฟู้จ่องพบปะกับนายกรัฐมนตรีลาวทองลุน สีสุลิด ณ ประเทศเวียดนามเมื่อปี 2016 (Photo VNplus)

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ – การค้าคือจุดเด่นของความสัมพันธ์เวียดนาม – ลาวในหลายปีมานี้ โดยมูลค่าการค้าต่างตอบแทนในปี 218 ได้บรรลุกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และใน 8 เดือนที่ผ่านมาของปี 2019 ได้บรรลุเกือบ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งสองฝ่ายกำลังปฏิบัติข้อตกลงการค้าฉบับใหม่และข้อตกลงการค้าข้ามแดนอย่างเข้มแข็งเพื่อพยายามบรรลุเป้าหมายธำรงอัตราการขยายตัวด้านการค้าอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี ปัจจุบันนี้ เวียดนามเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับสามในประเทศลาวรวมเงินทุนจดทะเบียนอยู่ที่กว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเน้นในด้านการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ การขุดเจาะเหมืองแร่ ภาคบริการ การเกษตรและโทรคมนาคม โดยเฉพาะภาคการธนาคารและโรงแรมถือเป็นด้านที่มีประสิทธิภาพซึ่งได้รับคำชื่นชมจากฝ่ายลาวเนื่องจากได้สมทบเงินให้แก่งบประมาณและสวัสดิการสังคมของลาวเป็นอย่างมาก

ในการเยือนเวียดนามครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีลาว ทั้งสองฝ่ายจะลงนามเอกสารร่วมมือสำคัญๆเพื่อกระชับและขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่องได้ย้ำถึงความตั้งใจกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศว่า            “ในโลกแห่งการพัฒนาและมีความผันผวนเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ความสามัคคีพิเศษระหว่างเวียดนามกับลาวนับวันสำคัญมากขึ้นต่อทั้งสองประเทศ เราจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันล้ำค่านี้ให้ยั่งยืนตลอดกาล”

ความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับลาวได้รับการสถาปนาเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษก่อนจนถึงวันนี้ ด้วยความตั้งใจของผู้นำทั้งสองประเทศ ความสัมพันธ์นี้นับวันได้รับการกระชับให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ก้าวพัฒนาต่างๆในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด