เศรษฐกิจ-สังคมเวียดนามปี 2019 พัฒนาในทุกด้านและน่าประทับใจ

(VOVWORLD) - ในการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14 บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้ชื่นชมการชี้นำและการบริหารที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพของรัฐบาลและของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคม อีกทั้งยืนยันว่า เศรษฐกิจสังคมในปี 2019 ได้บรรลุผลงานอย่างรอบด้านและน่ายินดี
เศรษฐกิจ-สังคมเวียดนามปี 2019 พัฒนาในทุกด้านและน่าประทับใจ - ảnh 1การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 สมัยที่ 14 (quochoi.vn)  

ในการอภิปรายที่มีขึ้นเป็นเวลา 3 วันตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคมถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้แสดงความเห็นว่า ถึงแม้เผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายที่ผันผวนอย่างซับซ้อน การปะทะในภูมิภาคและโลก การขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการค้าของโลกลดลงเมื่อเทียบกับปี 2018 ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด แต่ปี 2019 เป็นปีที่เศรษฐกิจและสังคมของเวียดนามบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็งและรอบด้าน โดยเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวจีดีพีมีเสถียรภาพซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 6.8 บรรลุทั้งหมด 12 เป้าหมายที่วางไว้และขีดความสามารถในการแข่งขันเลื่อนขึ้น 10 อันดับ

เศรษฐกิจ-สังคมพัฒนาอย่างเข้มแข็งและรอบด้าน

ปี 2019 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่คาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่สภาแห่งชาติมอบหมายทั้ง 12 เป้าหมาย เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ความสมดุลใหญ่ๆของเศรษฐกิจได้รับการปรับปรุง อัตราการขยายตัวจีดีพีคาดว่า บรรลุร้อยละ 6.8 ภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 3 ของจีดีพี ตลาดเงินตราต่างประเทศ อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการสำรองเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับต้นสมัย รายรับงบประมาณแผ่นดินสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความสมดุลของงบประมาณแผ่นดินมีการขยายตัวในระดับสูงและได้เปรียบดุลการค้าติดต่อกันเป็นปีที่ 4 นาย หวูเตี๊ยนหลก ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดท้ายบิ่งได้เผยว่า ผลงานที่น่ายินดีดังกล่าวได้ขยายผลในหลายด้าน ซึ่งช่วยเสริมสร้างและผลักดันความไว้วางใจในหมู่ประชาชน สถานประกอบการ นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศ

“ปี 2019 เป็นปีแรกที่พลังขับเคลื่อนของการขยายตัวมากจาภาคการแปรรูปและการประดิษฐ์คิดค้น อัตราการส่งออกและการลงทุนของเศรษฐกิจภาคเอกชนภายในประเทศก็เพิ่มขึ้น เวียดนามธำรงอัตราการขยายตัวสูงสุดในเอเชีย นั่นคือผลงานที่สำคัญและไม่ใช่เรื่องง่าย”

ผลงานด้านเศรษฐกิจของประเทศที่ได้บรรลุคือสัญญาณที่น่ายินดี สำคัญและมีส่วนร่วมต่อการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2016-2020 ให้ประสบความสำเร็จ สร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่ระยะพัฒนาใหม่ นาย เหงียนแทงเหี่ยน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเหงะอานย้ำว่า

“ปี 2019 สร้างนิมิตหมายผ่านผลงานอย่างรอบด้านของด้านเศรษฐกิจสังคม ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่จริงจังมากขึ้นในการปฏิบัติ 3 ก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่กับรูปแบบการขยายตัว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงตัวเลขการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเท่านั้น หากสิ่งที่สำคัญกว่าคือการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอและทุกด้านของหน่วยงานต่างๆภายในประเทศ เพื่อบรรลุผลงานดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนได้ชื่นชมความพยายามของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่มีความมุ่งมั่นในระดับสูงพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการบริหาร การชี้นำ เน้นแก้ไขอุปสรรค ค่อยๆตอบสนองความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศ”

เศรษฐกิจ-สังคมเวียดนามปี 2019 พัฒนาในทุกด้านและน่าประทับใจ - ảnh 2นาย หวูเตี๊ยนหลก ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดท้ายบิ่ง (quochoi.vn)

เดินหน้าปฏิรูป พัฒนาเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและยั่งยืน

ผลงานที่ได้บรรลุได้ยืนยันถึงแนวโน้มแห่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม สร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปีต่อๆไป แต่อย่างไรก็ตาม จากการเคลื่อนไหวที่ไม่สะดวกของสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศและโลก นาย เจิ่นหว่างเงิน ผู้แทนสภาแห่งชาตินครโฮจิมินห์ได้แสดงความเห็นว่า เพื่อธำรงอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.8 และปรับปรุงคุณภาพการขยายตัวในปีหน้า หนึ่งในเนื้อหาสำคัญคือการปฏิรูปที่เข้มแข็งมากขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ “1คือเตรียมแหล่งพลังให้แก่การจัดทำและปรับปรุงระบบกฎหมายอย่างพร้อมเพรียงและยั่งยืน ต้องจัดทำกลไกที่เกี่ยวข้องถึงการพัฒนาการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเร็ว บริหารและให้การช่วยเหลือการพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจใหม่ๆและรูปแบบการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 2คือปรับปรุงระบบกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทางปัญญาและปกป้องลิขสิทธิ์ทางปัญญาของชาวเวียดนามและพัฒนาไปสู่โลกอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบกลไกให้มีความสมบูรณ์ ช่วยให้สถานประกอบการจังหวัดต่างๆในเขตเชื่อมโยงกันและให้การช่วยเหลือกันพัฒนา”

นอกจากการผลักดันการปรับปรุงกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดอย่างสมบูรณ์ สร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์เครื่องหมายการค้า ผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการที่มีเงินลงทุนต่างประเทศและสถานประกอบการภายในประเทศ ช่วยให้เศรษฐกิจภาคเอกชนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ นาย เหงียนญือซอ ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบั๊กนิงห์ ได้เสนอให้รัฐและรัฐบาลมีกลไก นโยบายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน “ต้องมีก้าวกระโดดเกี่ยวกับนโยบายยกเลิกกำแพงและการพัฒนาสถานประกอบการภาคเอกชน ซึ่งเป็นเงื่อนไขชี้ขาดเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในการสร้างฐานะและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เศรษฐกิจ รัฐต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข้ง เช่น การแทรกแซง ให้การช่วยเหลือการบริหาร ผลักดันแหล่งพลัง ให้การช่วยเหลือด้านที่ดิน แหล่งสินเชื่อ ฝึกอบรมแหล่งบุคลากร เชื่อมโยงเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ผลักดันเศรษฐกิจภาคเอกชนขยายตัวให้ทัดเทียมกับศักยภาพ”

ในการอภิปราย บรรดาผู้แทนได้เสนอมาตรการต่างๆในการบริหารของรัฐบาล เช่นความคล่องตัว การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างนโยบายงบประมาณแผ่นดินกับนโยบายด้านการเงินเพื่อมีส่วนร่วมควบคุมภาวะเงินเฟ้อ แก้ไขอุปสรรค ผลักดันกระบวนการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐ เพิ่มความหลากหลายของตลาดส่งออกเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในเวลาที่จะถึง. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด