แนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาและฝึกอบรม

(VOVWORLD) - สำหรับประธานโฮจิมินห์ บทบาทของการศึกษามักจะควบคู่กับการวิเคราะห์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องถึงกิจกรรมในชีวิต ซึ่งหมายความว่า การศึกษามีความหมายจากสถานการณ์ที่เป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม การศึกษาและฝึกอบรมคือเพื่อพัฒนาคนเวียดนามอย่างรอบด้านเพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์คนใหม่ คนของลัทธิสังคมนิยม นั่นคือความคิดสร้างสรรค์ในแนวคิดของประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับการศึกษาและฝึกอบรม
แนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาและฝึกอบรม - ảnh 1

ในตอนยังมีชีวิตอยู่ ประธานโฮจิมินห์ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงการอบรมบ่มสอนมนุษย์ นอกจากการพูดคุยที่โรงเรียนต่างๆ ท่านได้เขียนจดหมาย ๒๓ ฉบับส่งถึงหน่วยงานการศึกษา โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อ “การเรียนควบคู่กับการปฏิบัติ” และบทบาทสำคัญของครูอาจารย์ในการเรียนการสอน เพื่อปฏิบัติตามแนวคิดใหญ่ของประธานโฮจิมินห์ พรรค รัฐและหน่วยงานการศึกษาได้ปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงใหม่ในขั้นพื้นฐานและรอบด้าน โดยเน้นเป้าหมาย “คนเวียดนามได้รับการศึกาฝึกอบรมในทุกด้าน”

การศึกษาต้องควบคู่กับภาคปฏิบัติ

ในจดหมายที่ส่งถึงนักเรียนในโอกาสเปิดเทอมปีการศึกษาใหม่ครั้งแรกของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม เมื่อวันที่ ๕ กันยายนปี ๑๙๔๕ ประธานโฮจิมินห์ได้ยืนยันว่า การศึกษาใหม่จะ “ฝึกอบรมนักเรียนให้กลายเป็นพลเมืองที่ทำประโยชน์ต่อประเทศเวียดนาม ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ของนักเรียนอย่างสมบูรณ์” ตามความเห็นของประธานโฮจิมินห์ การศึกษาใหม่ต้องเน้นให้การเรียนการสอนตามแนวทางรับใช้ปิตุภูมิและประชาชน ต่อจากนั้น ประธานโฮจิมินห์ได้ให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนที่มาจากความต้องการจากสถานการณ์ที่เป็นจริงของชีวิต

ตามความเห็นของประธานโฮจิมินห์ ในการศึกษา ความรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง แต่เนื้อหาของการศึกษาต้องเหมาะสมกับวัยและระดับการเรียน ในจดหมายที่ส่งถึงครูอาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่ข้าราชการและเยาวชนเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคมปี ๑๙๕๕ ประธานโฮจิมินห์ได้กำชับว่า “สำหรับมหาวิทยาลัยต้องผสานทฤษฎีทางวิชาการควบคู่กับภาคปฏิบัติ ศึกษาทฤษฎีและวิทยาการที่ก้าวหน้าของประเทศต่างๆ ผสานกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของประเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจการสร้างสรรค์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทัศนะเกี่ยวกับเนื้อหาการศึกษาที่ประธานโฮจิมินห์ได้ระบุดังกล่าวถือเป็นความต้องการภาคบังคับของหน่วยงานการศึกษาใหม่เพื่อฝึกอบรมคนยุคใหม่”

ประธานโฮจิมินห์ให้ความสำคัญต่อวิธีการศึกษา โดยย้ำว่า ถ้าอยากศึกษาเพื่อบรรลุผลการเรียนดีต้องมีวิธีการศึกษาที่ถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์คือทำให้ผู้เรียนมีทัศนะการศึกษาและฝึกอบรมที่เข้มแข็งและสมัครใจ ซึ่งจะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สำหรับปัญหานี้ รองศาตราจารย์ ดร เหงียนชี้แทง ได้ย้ำว่า“ประธานโฮจิมินห์กำชับว่า การเรียนและการปฏิบัติต้องควบคู่กันไป ซึ่งการปฏิบัตินั้นมิใช่แค่ทำตามสิ่งที่เราได้เรียนหากยังหมายถึงการสั่งสมประสบการณ์ใหม่ในระหว่างการปฏิบัติ นั่นคือแนวคิดที่สะท้อนในโครงการศึกษายุคปัจจุบัน”

พร้อมกับบทบบาท เนื้อหาและวิธีการศึกษา ประธานโฮจิมินห์ยังให้ความสนใจถึงมาตรการพัฒนาการศึกษา ในมาตรการพัฒนาการศึกษาที่ประธานโฮจินห์กล่าวถึง ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัวและสังคมคือมาตรการสำคัญในการพัฒนาการศึกษา

การประยุกต์ใช้แนวคิดโฮจิมินห์ในการพัฒนาการศึกษาในเวียดนามในปัจจุบัน

จากการประยุกต์ใช้แนวคิดโฮจิมินห์เกี่ยวกับการศึกษา พรรคและรัฐเวียดนามได้ให้ความสำคัญต่อบทบาทที่สำคัญของการศึกษา ถือการพัฒนาการศึกษาคือนโยบายที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ คือภารกิจของพรรคและประชาชน มติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่ ๒สมัยที่ ๘ เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมในยุคพัฒนาเป็นปะเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและหน้าที่ถึงปี ๒๐๐๐ ได้กำหนดแนวคิดชี้นำการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมในยุคพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

ในสภาวการณ์ใหม่พร้อมกับแนวโน้มโลกาภิวัตน์และการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก บนพื้นฐานการสรุปและสานต่อการปฏิบัติมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ ๒ สมัยที่ ๘ ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ ๘ สมัยที่ ๑๑ พรรคได้ประกาศใช้มติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาในขั้นพื้นฐานและทุกด้าน โดยทัศนะชี้นำการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาในขั้นพื้นฐานและทุกด้านในสถานการณ์ใหม่คือ การศึกษาและฝึกอบรมคือนโยบายที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ การพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมคือการยกระดับความรู้ของประชาชน ฝึกอบรมแหล่งบุคลากรและผู้ที่มีความสามารถ การพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรมต้องมีความผูกพันกับความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กันนั้น เปลี่ยนแปลงใหม่ระบบการศึกษาตามแนวทางที่เปิดกว้าง มีความคล่องตัว มีการรับรองระหว่างระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาและวิธีการศึกษาและฝึกอบรม เป็นฝ่ายรุกและมีความกระตือรือร้นในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกเพื่อพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรม และการศึกษาและฝึกอบรมต้องตอบสนองความต้องการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกเพื่อพัฒนาประเทศ นาย หวูดิ่งช้วน อธิบดีกรมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาและฝึกอบรมได้เผยว่า จนถึงปัจจุบัน ความเห็นของประธานโฮจิมินห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาในขั้นพื้นฐานและทุกด้านยังคงมีคุณค่าเหมือนเดิม “ผมคิดว่า นี่คือความเห็นที่ถูกต้อง วิธีการศึกษาของท่านคือถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูอาจารย์ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้ความรู้เท่านั้น หากยังเป็นผู้จัด ตรวจสอบ กำหนดแนวทางกิจกรรมของนักเรียนอีกด้วย ซึ่งด้วยบทบาทนั้น ครูต้องสร้างวิธีการเรียน สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่นักเรียนศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ ถ้าปฏิบัติบทบาทนี้ได้ดีก็หมายความว่า “สร้างแรงบันดาลใจ” ให้แก่ผู้เรียน”

แนวคิดการเรียนที่ต้องควบคู่กับภาคปฏิบัติของประธานโฮจิมินห์ ได้ถูกองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติหรือยูเนสโกระบุผ่าน ๔ เสาหลัก นั่นคือ “ศึกษาเพื่อเข้าใจ” “ศึกษาเพื่อปฏิบัติ” “ศึกษาเพื่ออยู่ร่วมกัน” และ “ศึกษาเพื่อเป็นมนุษย์” ซึ่งนี่ก็คือทัศนะหลัก ๔ อย่างของภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาในขั้นพื้นฐานและรอบด้านของเวียดนาม โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้การนำของครู การศึกษาเวียดนามมุ่งสู่เป้าหมาย “ให้การศึกษาแก่คนเวียดนามเพื่อพัฒนาในทุกด้านและส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ของทุกคน”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด