แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเปลี่ยนแปลงใหม่การตรวจสอบและวิจารณ์

(VOVworld) - ปัญหาที่สำคัญในการประชุมครั้งที่ 7 คณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามสมัยที่ 7 ที่มีขึ้นในสัปดาห์นี้คือการปฏิบัติระเบียบการตรวจสอบและการวิจารณ์สังคมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งคือหน้าที่สำคัญของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในปี 2014 และปีต่อๆไป
(VOVworld) - ปัญหาที่สำคัญในการประชุมครั้งที่ 7 คณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามสมัยที่ 7 ที่มีขึ้นในสัปดาห์นี้คือการปฏิบัติระเบียบการตรวจสอบและการวิจารณ์สังคมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งคือหน้าที่สำคัญของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในปี 2014 และปีต่อๆไป
แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามเปลี่ยนแปลงใหม่การตรวจสอบและวิจารณ์ - ảnh 1
นางห่าถิเคียด สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

การตรวจสอบและการวิจารณ์สังคมคือหน้าที่สำคัญของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม นับเป็นครั้งแรกที่รัฐธรรมนูญประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้ระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่การตรวจสอบและวิจารณ์อย่างเป็นระบบระเบียบการ โดยแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามทุกระดับพร้อมกับองค์กรการเมืองและองค์การสังคมในสังกัด 5 องค์กรคือ สมาคมเกษตรกร สมาคมสตรี สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม สหภาพแรงงานเวียดนามและกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์จะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหน่วยงานทั้งในระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่น ตรวจสอบเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค ผู้แทนที่มาจากการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ข้าราชการตลอดจนทำการวิจารณ์แนวทางของพรรค นโยบายและกฎหมายของรัฐ
            เพิ่มแหล่งบุคลากร
            การตรวจสอบและการวิจารณ์สังคมเป็นหน้าที่เดิมแต่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในกิจกรรมของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม ปัจจุบัน การตรวจสอบและการวิจารณ์ในระดับพื้นฐานส่วนใหญ่ผ่านกิจกรรมการตรวจสอบของประชาชนและการลงทุนในชุมชนเท่านั้น แต่มีบางท้องถิ่นเท่านั้นที่มีแหล่งบุคลากรเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่นี้ ส่วนที่เหลือยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนและการปฏิบัติยังขาดประสิทธิภาพเนื่องจากขาดเงินทุนและบุคลากร ดังนั้น จำเป็นต้องเพิ่มแหล่งบุคลากรให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวประสบประสิทธิภาพ นายเหงียนแทงกวาง อดีประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครดานังเผยว่า “ผมคิดว่า การรับสมัครและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้แก่แนวร่วมปิตุภูมิฯต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อจะได้เจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ ความรู้และสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ เรายังไม่มีนโยบายดึงดูดเจ้าหน้าที่และยังไม่มีการลงทุนอีกด้วย ดังนั้นผมขอเสนอว่า ต้องให้ความสนใจถึงการรับสมัครการฝึกอบรม การวางแผนและพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบัน
            ต้องอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น
            ตามระเบียบการ การตรวจสอบและวิจารณ์ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของหน่วยงาน องค์การและบุคคล นายโด๋เฝือง อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวเวียดนาม หัวหน้าสภาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการศึกษาของคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามเผยว่า ต้องรู้จักเลือกปัญหาที่จะตรวจสอบก่อนแล้วค่อยคำนึงถึงการวิจารณ์ โดยเฉพาะแนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น นายโด๋เฝืองย้ำว่า           “เนื้อหาการวิจารณ์และตรวจสอบต้องมีการคัดเลือก เช่นในปี 2014 ต้องตรวจสอบเรื่องอะไรแล้วจะตั้งคำถามว่าจะวิจารณ์เรื่องอะไร แล้วใครจะเป็นผู้ตรวจสอบ  โดยจะเลือกผู้แทนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมาทำการตรวจสอบเพื่อให้การวิจารณ์เกิดประสิทธิภาพ ต้องทำการเปลี่ยนแปลงให้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น จึงจะช่วยให้แนวร่วมปิตุภูมิปฏิบัติบทบาทของตนได้เป็นอย่างดี
            นายหลู่วันแกว หัวหน้าสภาที่ปรึกษาเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามเผยว่า สิ่งที่สำคัญในการปฏิบัติระเบียบการตรวจสอบและการวิจารณ์คือเจ้าหน้าที่ของแนวร่วมฯต้องเข้าใจประชาชน ต้องวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรม  แนวร่วมไม่เพียงแต่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชี้แจงข้อครหาให้กับประชาชนเท่านั้นหากยังต้องทำให้พวกเขาเชื่อมั่นอีกด้วย ตลอดจนแปรระเบียบการตรวจสอบและการวิจารณ์เป็นกฎหมายซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบและวิจารณ์มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง นายหลู่วันแกวเผยว่า “ต้องปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับแนวร่วมฯโดยเร็ว การตรวจตราตรวจสอบและการวิจารณ์ก็ต้องมีกฎหมายรองรับ เพราะถ้าอยากให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพก็ต้องแปรระเบียบนี้เป็นกฎหมาย
            ปี 2014 แนวร่วมปิตุภูมิส่วนกลางเวียดนามตั้งเป้าให้แก่โครงการตรวจสอบและการวิจารณ์คือเน้นถึงการปฏิบัตินโยบายกฎหมายต่อผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง นโยบายการประกันสังคมและการตรวจสอบการบริหารการใช้อุปกรณ์ทางการเกษตร การเปลี่ยนแปลงใหม่เนื้อหาและแนวทางการปฏิบัติของแนวร่วมปิตุภูมิจะช่วยให้การตรวจสอบและการวิจารณ์สังคมในเวลาที่จะถึงมีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด