10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามปี2019

(VOVWORLD) - 10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามปี2019จัดโดยสถานีวิทยุเวียดนาม 


10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามปี2019 - ảnh 1

1. เวียดนามประสบความสำเร็จในการปฏิบัติเป้าหมายคู่คือ รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพการขยายตัว

เวียดนามสามารถบรรลุ12เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามที่รัฐสภาได้วางไว้ การขยายตัวจีดีพีสูงกว่าร้อยละ7 ซึ่งสูงสุดในรอบ10ปี มูลค่าการนำเข้าส่งออกบรรลุกว่า5ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้เปรียบดุลการค้า9.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นปีที่4ติดต่อกัน ที่น่าสนใจคือแม้เศรษฐกิจจะขยายตัวในระดับสูงแต่เวียดนามยังธำรงเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคได้ดี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจดำเนินไปถูกทิศทาง ดัชนีซีพีไอเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ2.57เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและก็เป็นอัตราการเพิ่มดัชนีซีพีไอที่ต่ำที่สุดในรอบ3ปีมานี้.

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามปี2019 - ảnh 2

2. 50 ปีปฏิบัติพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์ ผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิดและคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ควบคู่กับงานด้านการปรับปรุงสร้างสรรค์พรรค

50ปีแห่งการปฏิบัติพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญในภารกิจการปฏิวัติเวียดนามโดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นผู้นำ ซึ่งได้ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่ว่าในสภาวการณ์ใด พรรค กองทัพและประชาชนทั้งมวลต่างสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยืนหยัดเดินตามเส้นทางที่ได้เลือกเฟ้นเพื่อพัฒนาประเทศที่ประชาชนมั่งคั่ง ประเทศเจริญเข้มแข็ง ประชาธิปไตย ยุติธรรมและอารยธรรม การปฏิบัติพินัยกรรมควบคู่กับการปฏิบัติมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่4สมัยที่11และ12เกี่ยวกับการปรับปรุงสร้างสรรค์องค์กรพรรคและคำสั่ง05ของกรมการเมืองเกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติตามแนวคิดและคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ได้มีส่วนร่วมพัฒนาองค์กรพรรคให้เข้มแข็งมั่นคงในทุกด้าน.  

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามปี2019 - ảnh 3

3. การเปลี่ยนแปลงใหม่ การปรับกลไกการบริหารราชการให้มีความกระทัดรัด

จากการปฏิบัติมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่6สมัยที่12 การแก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาของกฎหมายว่าด้วยเจ้าหน้าที่ข้าราชการ กฎหมายพนักงานราชการ กฎหมายว่าด้วยองค์กรรัฐบาล  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ทั้งประเทศสามารถปรับลดหน่วยราชการระดับอำเภอ5หน่วย ระดับตำบล560หน่วย ลดสำนักงานระดับทบวงเทียบเท่า 7แห่ง ระดับกรมหรือเทียบเท่า84แห่ง สำนักงานบริหารราชการระดับส่วนกลาง73แห่ง ลดตำแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าส่วนกว่า1หมื่น5พันตำแหน่ง ซึ่งคิดรวมในรอบ2ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในปี2019ทั้งประเทศสามารถปรับลดตำแหน่งงานที่ไม่จำเป็นได้กว่า2แสน3หมื่นตำแหน่ง ลดภาระให้แก่งบประมาณแผ่นดินได้อย่างน้อยสิบล้านล้านด่งต่อปี.

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามปี2019 - ảnh 4

4. งานด้านการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่นได้รับการผลักดันและบรรลุผลงานสำคัญ

ท่านเหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ พร้อมคณะผู้นำพรรคและรัฐได้ยืนหยัดภารกิจป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเข้มแข็ง โดยมีผู้กระทำผิดในคดีคอรัปชั่นใหญ่หลายร้อยคนถูกดำเนินคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูง เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารระดับนายพล

เพื่อเพิ่มความเข้มงวดรัดกุมในการควบคุมการใช้อำนาจในงานด้านเจ้าหน้าที่และการแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ กรมการเมืองได้ประกาศข้อกำหนดที่205 ซึ่งเป็นการแปรมติของสมัชชาพรรคสมัยที่12และมติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคและกรมการเมืองเกี่ยวกับงานด้านการสร้างสรรค์พรรคและงานด้านเจ้าหน้าที่ให้เป็นรูปธรรมในภาคปฏิบัติ.

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามปี2019 - ảnh 5

5.ผลงานด้านการต่างประเทศ

เวียดนามได้รับเลือกเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยเสียงสนับสนุน192 เสียง จาก193เสียง รับตำแหน่งประธานอาเซียนปี2020และเป็นเจ้าภาพจัดการพบปะสุดยอดสหรัฐ-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีครั้งที่สอง

การผสมผสานและการทูตเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศบรรลุก้าวกระโดด โดยเวียดนามได้ปฏิบัติข้อตกลง ซีพีทีพีพี ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับอียูหรืออีวีเอฟทีเอและข้อตกลงคุ้มครองการลงทุน

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามปี2019 - ảnh 6

6. หน่วยงานเกษตรเปลี่ยนแปลงอย่างเข้มแข็งตามแนวทางส่งเสริมการผลิตเชิงพาณิชย์ เพิ่มปริมาณและคุณภาพ

เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของหน่วยงานการเกษตรต้องรับมือการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อผู้เลี้ยงสุกรและทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนเนื้อสุกรในตลาดอย่างหนักในช่วงปลายปี

การส่งออกสินค้าเกษตรบรรลุมูลค่ากว่า4หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ มีตำบลร้อยละ54บรรลุมาตรฐานชนบทใหม่ ข้าวพันธุ์ ST25ของเวียดนามได้รับรางวัลข้าวที่อร่อยที่สุดในโลก ซึ่งมีส่วนร่วมยกระดับชื่อเสียงของข้าวเวียดนามในตลาดโลก สร้างพลังขับเคลื่อนให้ทั้งเกษตรกร ทางการท้องถิ่นและสถานประกอบการเน้นความสนใจลงทุนผลิตข้าวที่มีคุณภาพ.

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามปี2019 - ảnh 7

7. เวียดนามยืนหยัดแนวทาง มาตรการที่เสมอต้นเสมอปลายและเหมาะสมเพื่อปกป้องอธิปไตยและสิทธิด้านอธิปไตยของเวียดนามในทะเลตะวันออก.

เดือนกรกฎาคมปี2019 จีนได้ส่งกลุ่มเรือไหหยาง8เข้าไปในแนวปะการัง ตือชิ้ง เพื่อปฏิบัติในสิ่งที่เรียกว่า "สำรวจ" แต่แท้จริงแล้ว นี่คือการรุกล้ำเขตเศรษฐกิจจำเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนาม ซึ่งรัฐบาล กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานต่างๆของเวียดนามได้ยืนหยัดทัศนะรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพ ยืนหยัดต่อสู้และปฏิบัติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982 พร้อมทั้งได้มีปฏิบัติการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องเขตทะเลที่อยู่ในอธิปไตยของเวียดนาม โดยประชามติระหว่างประเทศรวมทั้งเวียดนามต่างต้องตระหนักและไม่ประมาทต่อกลยุทธ "บุกรุกทางวัฒนธรรม"ของจีนเพื่อมีมาตรการคัดค้านและป้องกันการนำแผนที่เส้นประ9เส้นแอบแฝงไว้ในสิ่งพิมพ์ทางวัฒนธรรมหรือในภาพยนต์ต่างๆที่ถูกเผยแพร่ในทั่วโลก

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามปี2019 - ảnh 8

8. ทัพนักกีฬาเวียดนามบรรลุผลงานที่โดดเด่นในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 30

ด้วยผลสำเร็จที่น่าประทับใจที่อยู่อันดับ2ในตารางเหรียญรางวัลด้วย98เหรียญทอง วงการกีฬาเวียดนามได้มีโอกาสยืนยันชื่อเสียงในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะผลงานที่โดดเด่นที่สุดคือการคว้าแชมป์ฟุตบอลซีเกมส์ทั้งชายและหญิง นอกจากนั้นนักกีฬาเวียดนามที่แข่งขันในกีฬาหลายประเภทเช่น ว่ายน้ำ กรีฑา ยกน้ำหนักก็สามารถคว้าเหรียญทองและสร้างสถิติซีเกมส์ใหม่ ซึ่งผลสำเร็จต่างๆดังกล่าวบวกกับการที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติเวียดนามมีคะแนนเป็นอันดับ1ของกลุ่มในแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนั้นจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้ทีมฟุตบอลทีมชาติเวียดนามต้องพยายามผ่านเข้ารอบสองของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือกโซนเอเชียต่อไป.

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามปี2019 - ảnh 9

9. สภาแห่งชาติอนุมัติประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข ขยายเกณฑ์อายุเกษียณราชการและยกเลิกการบรรจุเป็นข้าราชการตลอดชีพ

ที่ประชุมครั้งที่8สภาแห่งชาติสมัยที่14ได้อนุมัติประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข โดยมีมาตรที่169ระบุเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์อายุเกษียณราชการที่ขยายเพิ่มขึ้นเป็น62ปีสำหรับผู้ชายตั้งแต่ปี2028และ60ปีสำหรับผู้หญิงตั้งแต่ปี2035 สภาแห่งชาติยังได้อนุมัติกฎหมายฉบับแก้ไขบางมาตราของกฎหมายเจ้าหน้าที่ข้าราชการและกฎหมายพนักงานราชการ โดยมีข้อใหม่คือยกเลิกการบรรจุเข้าเป็นข้าราชการตลอดชีพและระบุข้อกำหนดทำสัญญาจ้างงานที่มีกำหนดเวลาตามระยะแทน.

10เหตุการณ์เด่นของเวียดนามปี2019 - ảnh 10

10. เหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นได้สะท้อนให้เห็นการบริหารที่ขาดประสิทธิผลของสำนักงานที่เกี่ยวข้อง  

ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและน้ำท่วมอย่างรุนแรงในตัวเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ นครเกิ่นเทอ นครวิงห์และฟู้ก๊วกในปี2019 โดยเฉพาะเรื่องของฝุ่นละออง PM2.5  ในกรุงฮานอย นครโฮจิมินห์และตัวเมืองใหญ่ๆของเวียดนามที่อยู่ในระดับสีแดนั้น นอกจากปัจจัยภายนอกแล้วก็ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดูแลปัญหาดังกล่าวและการปฏิบัติที่จริงจังของทุกหน่วยงานและประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิต./. 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด