ประกาศการประชุมครั้งที่2คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่13

ประกาศการประชุมครั้งที่2คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่13

(VOVWORLD) -ตั้งแต่วันที่ 8-9 มีนาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมการกลางพรรคฯสมัยที่13ได้ประชุมครั้งที่2เพื่อหารือและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆเช่น...
การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล: พลังขับเคลื่อนแห่งการพัฒนา

การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล: พลังขับเคลื่อนแห่งการพัฒนา

(VOVWORLD) - หนึ่งในก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกระบุในมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 คือการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างพร้อมเพรียงและทันสมัยทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม สร้างพื้นฐานให้แก่การพัฒนาระบบดิจิทัลแห่งชาติและการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมดิจิทัล
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ส่วนกลางจัดการประชุมแจ้งผลการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ส่วนกลางจัดการประชุมแจ้งผลการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ส่วนกลางได้จัดการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อแจ้งผลงการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้แก่ทางการเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สำนักงาน องค์การ บรรดานักวิชาการและนักวิจัยของรัสเซียทราบ
สมาชิกพรรคเป็นผู้เดินหน้าในการแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคเข้าสู่ชีวิต

สมาชิกพรรคเป็นผู้เดินหน้าในการแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคเข้าสู่ชีวิต

(VOVWORLD) -ชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยที่ตำบลลุกคู อำเภอห่ากว๋าง จังหวัดกาวบั่งได้รับการยกระดับให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสมาชิกพรรคในตำบลได้ถ่ายทอดความรู้ในการปลูกธัญญาพืชพันธุ์ใหม่ๆและพืชเฉพาะถิ่น เช่น ขิง ขมิ้น ถั่วลิสงขาว และประกอบอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์
ศึกษา ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

ศึกษา ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

(VOVWORLD) -เมื่อเร็วๆนี้ ในนามของกรมการเมือง ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานประเทศได้ลงนามอนุมัติคำสั่งเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษา ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13
เพื่อให้นครโฮจิมินห์พัฒนาต่อไป

เพื่อให้นครโฮจิมินห์พัฒนาต่อไป

(VOVWORLD) -ปี 2021 เป็นปีแรกของการปฏิบัติมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 และมติของการประชุมใหญ่พรรคสาขานครโฮจิมินห์สมัยที่ 11 ซึ่งนครโฮจิมินห์ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติเป้าหมายที่วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะเน้นเป็นพิเศษในการสร้างสรรค์การปกครองตัวเมืองและปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน
จังหวัดแค้งหว่าดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชนกลุ่มน้อย

จังหวัดแค้งหว่าดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) - พรรคสาขาจังหวัดแค้งหว่าได้ประกาศใช้มติเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขาจังหวัดแค้งหว่าช่วงปี 2021-2025 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2030 โดยจนถึงปี 2030 จะแก้ไขปัญหาบ้านชำรุดทรุดโทรม วางแผนอพยพและตั้งถิ่นฐานใหม่ให้แก่ประชาชนชนกลุ่มน้อยในเขตทุรกันดารที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาดินถล่มและน้ำหลาก
องค์กรพรรคของสำนักงานตัวแทนเวียดนามในประเทศอินเดียจัดการประชุมเผยแพร่เนื้อหาของมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13

องค์กรพรรคของสำนักงานตัวแทนเวียดนามในประเทศอินเดียจัดการประชุมเผยแพร่เนื้อหาของมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - เมื่อเร็วๆนี้ องค์กรพรรคของสำนักงานตัวแทนเวียดนามในประเทศอินเดียได้จัดการประชุมศึกษาและปฏิบัติตามมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13
ท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

ท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

(VOVWORLD) -นาย เจิ่นดึ๊กก๋วน เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดเลิมด่งได้เผยว่า จังหวัดเลิมด่งกำลังผลักดันการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เนื้อหาของเอกสารการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชน ระดมการเข้าร่วมของทางการทุกระดับ หน่วยงาน...
ท้องถิ่นต่างๆเน้นแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เป็นรูปธรรมในชีวิต

ท้องถิ่นต่างๆเน้นแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เป็นรูปธรรมในชีวิต

(VOVWORLD) - ภายหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 จังหวัดกว๋างบิ่งได้จัดการประชุมประกาศผลการประชุมสมัชชาใหญ่พรรค
สถานีวิทยุเวียดนามจัดการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

สถานีวิทยุเวียดนามจัดการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผลการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - ข้อมูลในการสัมมนามาจากผู้รายงานระดับสูงที่เข้าร่วมการจัดทำเอกสารของสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 โดยตรง ซึ่งเป็นเอกสารที่มีค่า ช่วยให้ผู้สื่อข่าวและบรรณาธิการมีความรู้และประสบการณ์มากขึ้น รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับมติของสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่บทความและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการนำมติของสมัชชาใหญ่พรรคฯเข้าสู่ชีวิต
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับบทบาการเป็นผู้นำของพรรค

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับบทบาการเป็นผู้นำของพรรค

(VOVWORLD) -ในการกล่าวปราศรัยต่อการประชุมประจำของรัฐบาลเพื่อสรุปผลการจัดตรุษเต๊ตปีฉลู 2021 ให้แก่ประชาชน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กได้ระบุถึง 5 ด้านที่ต้องเน้นปฏิบัติเพื่อให้ประเทศมีความสมดุล ซึ่งล้วนแต่เป็นการปฏิบัติ “ความปรารถนาของพรรคและประชาชน”
บรรดาเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆมีความเชื่อมั่นว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะนำเวียดนามบรรลุก้าวกระโดดด้านเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่

บรรดาเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆมีความเชื่อมั่นว่า พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามจะนำเวียดนามบรรลุก้าวกระโดดด้านเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่

(VOVWORLD) -บรรดาเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆประจำเวียดนามได้แสดงความสนใจต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 พร้อมทั้ง ชื่นชมบทบาทของพรรคต่อประชาชาติเวียดนาม
สื่อโปแลนด์เชื่อมั่นว่าเวียดนามจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์“ประเทศที่มั่งคั่งและมีความสุข“

สื่อโปแลนด์เชื่อมั่นว่าเวียดนามจะบรรลุเป้าหมายในการสร้างสรรค์“ประเทศที่มั่งคั่งและมีความสุข“

(VOVWORLD) - “ตามดัชนีโลกมีสุข ปัจจุบันเวียดนามอยู่ในอันดับที่ 5 จาก 140 ประเทศที่ได้รับการจัดลำดับ โดยเมื่อ30ปีก่อนเวียดนามอยู่ในอันดับที่ 121”
ผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียมีความเชื่อมั่นว่า เวียดนามมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆในภูมิภาค

ผู้เชี่ยวชาญออสเตรเลียมีความเชื่อมั่นว่า เวียดนามมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาต่างๆในภูมิภาค

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ สถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศออสเตรเลีย หรือ AIIA ได้ลงบทความของนายKyle Springer นักวิเคราะห์จากศูนย์...
ปฏิบัติโครงการต่างๆเพื่อเร่งแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 เข้าสู่ชีวิต

ปฏิบัติโครงการต่างๆเพื่อเร่งแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 เข้าสู่ชีวิต

(VOVWORLD) -หลังจากที่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ได้เสร็จสิ้นลงด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนได้แสดงความยินดีและเชื่อมั่นต่อการนำของพรรคและรัฐในการสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ
พื้นฐานเพื่อให้เวียดนามก้าวรุดหน้าไปอย่างเข้มแข็งบนเส้นทางแห่งการพัฒนา

พื้นฐานเพื่อให้เวียดนามก้าวรุดหน้าไปอย่างเข้มแข็งบนเส้นทางแห่งการพัฒนา

(VOVWORLD) -ผลสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13ได้ดึงดูดความสนใจเป็นพิเศษจากประชาคมโลก
บรรดานักเคลื่อนไหวสหรัฐมีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาของเวียดนามหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

บรรดานักเคลื่อนไหวสหรัฐมีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาของเวียดนามหลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ นางMerle Ratner นักเคลื่อนไหวชาวสหรัฐและศาสตราจารย์ โงแทงหญ่าน ผู้ประสานงานขององค์การเรียกร้องความช่วยเหลือและความรับผิดชอลต่อผู้เคราะห์ร้ายจากสารพิษสีส้มไดอ๊อกซินเวียดนามประจำสหรัฐได้เห็นว่า การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเพื่อช่วยให้เวียดนามก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ตามแนวทางสังคมนิยม