เปิดเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาชนเผ่าไท

(VOVWORLD) -ด้วยความปรารถนาที่จะจุดประกายความรักภาษาของชนเผ่าและเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านภาษาให้แก่คนรุ่นใหม่ในชุมชนเผ่าไท มีกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและครูของโรงเรียนชนกลุ่มน้อยจังหวัดเดียนเบียนได้คิดค้นและจัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาชนเผ่าไท ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งในการประกวดความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและยุวชนทั่วประเทศครั้งที่15ปี2019และได้รับการประเมินว่าจะสร้างประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติจริง
เปิดเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาชนเผ่าไท - ảnh 1หน้าเว็บไซต์ที่แนะนำการเรียนตัวอักษรและการเขียนภาษาเผ่าไท (baodantoc.vn)

ในสภาวการณ์ที่เห็นว่าภาษาชนเผ่ากำลังถูกหลงลืมจนอาจจะไม่มีคนรู้จักในอนาคต เด็กหญิง หล่อถิกิม นักเรียนม.6 โรงเรียนชนกลุ่มน้อยจังหวัดเดียนเบียนก็เริ่มมีความคิดที่จะเขียนซอฟแวร์สนับสนุนการเรียนภาษาชนเผ่าไทตั้งแต่เริ่มเข้าม.4 โดยในตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมาเธอกับกลุ่มเพื่อนในโรงเรียนได้จัดตั้งสโมสรผู้รักภาษาชนเผ่าไทและได้รับการสนับสนุนจากครูอาจารย์เพื่อปฏิบัติความใฝ่ฝันจนมีการเปิดดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนภาษาเผ่าไทผ่านเว็บไซต์"hocchuthai.com" โดยได้รับการช่วยเหลือจากนักวิจัยวัฒนธรรมชนเผ่าไทในท้องถิ่น ทางสโมสรได้ออกแบบและเรียบเรียงเอกสารข้อมูลแนะนำวิธีการเรียนและเขียนภาษาเผ่าไทด้วยวิธีการที่ทันสมัยและมีชีวิตชีวาน่าสนใจ เด็กหญิง หล่อถิกิมเผยว่า “พวกเราจัดทำโครงการนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนชนเผ่าไทในการเรียนภาษาเขียนเพราะพวกเขาส่วนใหญ่สามารถพูดและสื่อสารด้วยภาษาชนเผ่าตนได้ดีแล้วจึงสะดวกเมื่อเรียนเขียนตัวอักษรและฝึกอ่านภาษาชนเผ่าไท ส่วนสำหรับเยาวชนชนเผ่าอื่นถ้าอยากเรียนภาษาชนเผ่าไทก็สามารถหาข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เพื่อฝึกเรียนด้วยตนเองได้เพราะมีทั้งบทเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง มีการแนะนำตัวอักษร วิธีการเขียนและการออกเสียงที่ถูกต้องรวมทั้งการตั้งประโยคและหลักการในการประกอบตัวอักษรเป็นคำศัพท์”

เปิดเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนการเรียนภาษาชนเผ่าไท - ảnh 2ครูและนักเรียนในสโมสรรักภาษาชนเผ่าไท(baodantoc.vn

ภายหลังเปิดเว็บไซต์"hocchuthai.com" ที่ใช้หัวข้อ รักภาษาชนเผ่าไทในเวียดนามเป็นเวลา1ปี ได้มีผู้สนใจลงสมัครเป็นสมาชิกกว่า100คน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยสนับสนุนในการเรียนภาษาเท่านั้นหากยังเป็นช่องทางเพื่อศึกษาวัฒนธรรมของชนเผ่าไทในเวียดนามอีกด้วย เป็นการจุดประกายความรักวัฒนธรรมและภาษาของชนเผ่าตนเพื่อร่วมกันสานต่อและพัฒนาภาษาของเผ่าไทให้คงอยู่ต่อไป คุณครูเลแทงลอง ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนชนกลุ่มน้อยจังหวัดเดียนเบียนซึ่งก็เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติโครงการนี้เผยว่า นี่เป็นโครงการในเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชนกลุ่มน้อยและเขาจะร่วมกับนักเรียนของตนปรับปรุงเว็บไซต์นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและช่วยขยายผลให้ถึงผู้ที่มีความต้องการทั้งในจังหวัดเดียนเบียนและในท้องถิ่นอื่นๆทั่วประเทศ “ในเวลาข้างหน้า ทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนด้านการเงินและเทคโนโลยีเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสพัฒนาขยายผลโครงการนี้ต่อไป เพื่อให้โครงการสามารถเข้าถึงผู้ใช้อย่างเต็มที่เพื่อสร้างประโยชน์ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่า”

ในปีการศึกษา 2019 – 2020 ทางโรงเรียนมีนักเรียน 591 คนจาก 17 กลุ่มชาติพันธุ์ โดยมี248คนเป็นนักเรียนชนเผ่าไท คิดเป็นร้อยละ48ของนักเรียนทั้งหมด จากการสำรวจปรากฎว่า นักเรียนชนเผ่าไทร้อยละ95สามารถสื่อสารด้วยภาษาชนเผ่าไทได้แต่ไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาชนเผ่าตนได้ ดังนั้นการจัดทำโครงการและเปิดเว็บไซต์แนะนำการเรียนภาษาชนเผ่าไทนั้นถือว่ามีความหมายเป็นอย่างยิ่งต่อนักเรียนเพราะไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับจิตสำนึกในการเรียนภาษาของชนเผ่าตนเท่านั้นหากยังเป็นการเพิ่มความรักและความปรารถนาในการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่าในหมู่ชนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด