เนื้อเปรี้ยว เมนูเด็ดของชาวเผ่าเหมื่องในจังหวัดฟู้เถาะ

เนื้อเปรี้ยว เมนูเด็ดของชาวเผ่าเหมื่องในจังหวัดฟู้เถาะ

(VOVWORLD) -แทงเซินเป็นถิ่นพำนักของพี่น้องเผ่าเหมื่องมาแต่เนิ่นนาน ซึ่งไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงด้วยทัศนียภาพที่สวยงามเท่านั้น หากยังดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยเมนูอาหารพื้นเมืองต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเหมื่องและหนึ่งในเมนูเด็ดที่เราอยากแนะนำคือ ถิดชัว หรือ เนื้อเปรี้ยว...
เทศกาล เต้นไฟ (Nhảy lửa) ของเผ่าเย้าแดงที่จังหวัดเดียนเบียน

เทศกาล เต้นไฟ (Nhảy lửa) ของเผ่าเย้าแดงที่จังหวัดเดียนเบียน

(VOVWORLD) -ชุมชนเผ่าเย้าที่จังหวัดเดียนเบียนทางภาคเหนือเวียดนามมีประชากรกว่า6พันคน อาศัยมากที่สุดที่อ.เหมื่องเเย้ เนิมโป และตั๋วจั่ว โดยแบ่งเป็นกลุ่มเย้าแดง เย้าก่วนเจต เย้าเคา เป็นต้น ซึ่งในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวเย้านั้นจะมีการจัดงานเทศกาลต่างๆและหนึ่งในงานที่น่าสนใจที่สะท้อนเอกลักษณ์ชนเผ่าได้เด่นชัดที่สุดคืองานเทศกาล...
” Ta điêu”  ในชีวิตจิตใจของชนกลุ่มน้อยเผ่าไทในเวียดนาม

” Ta điêu” ในชีวิตจิตใจของชนกลุ่มน้อยเผ่าไทในเวียดนาม

(VOVWORLD) -ในคลังวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นต่างๆของชนเผ่าไทในเวียดนาม ประเพณีการปักหรือผูก "ตาเดียว" (Ta điêu) ซึ่งเป็นสิ่งของชนิดหนึ่งที่สานด้วยไผ่ที่ใช้สำหรับป้องกันผีหรือไล่ อาถรรพ์ร้ายที่ชาวบ้านได้สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลในทุกครอบครัวโดยเฉพาะชุมชนเผ่าไทที่จังหวัดเซินลาทางภาคเหนือของเวียดนาม
สนุกสนานเทศกาลเต๊ต ซิบซี้ (Xíp xí) ของชนกลุ่มน้อยไทขาว

สนุกสนานเทศกาลเต๊ต ซิบซี้ (Xíp xí) ของชนกลุ่มน้อยไทขาว

(VOVWORLD) -ทุกปีเมื่อถึงวันที่14เดือน7จันทรคติ ชุมชนเผ่าไทขาวในเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามจะร่วมจัดเทศกาลเต๊ต ซิบซี้ (Xíp xí)ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าตน นี่ถือเป็นงานเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของปีที่จัดขึ้นในช่วงใกล้ถึงฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งชาวเผ่าไทขาวในทั่วสารทิศจะมุ่งใจสู่บรรพบุรุษ...
ชนเผ่าเย้าแดงกับประเพณีการบูชาเทพที่เป็นเจ้าแห่งฟ้าผ่า

ชนเผ่าเย้าแดงกับประเพณีการบูชาเทพที่เป็นเจ้าแห่งฟ้าผ่า

(VOVWORLD) .แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ต่างก็มีประเพณีที่ห้ามปฏิบัติกันในปี รวมถึงชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าแดงที่จังหวัดเอียนบ๊าย โดยในรอบปีเผ่าเย้าแดงจะมีกำหนดหลายวันที่ต้องงดทำกิจกรรมอะไรบางอย่าง เช่น วันสำหรับเทพลม เทพฝน เทพีฟ้าแลบ โดยเฉพาะ...
ชุดแต่งกายของสตรีชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึอที่เมืองลายโจว์

ชุดแต่งกายของสตรีชนกลุ่มน้อยเผ่าหลึอที่เมืองลายโจว์

(VOVWORLD) -ตั้งแต่โบราณกาล ชาวเผ่าหลึอที่จังหวัดลายโจว์ได้รู้จักการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและปลูกฝ้ายขาวเพื่อผลิตเสื้อผ้าใช้ในชุมชน โดยเฉพาะชุดแต่งกายของสตรีเผ่าหลึอนั้นจะมีสีสันสดใสลวดลายหลากหลายที่สะท้อนภาพของธรรมชาติอย่างเด่นชัด จนถึงปัจจุบัน แม้ชีวิตจะมีการพัฒนา แต่สตรีเผ่าหลึอก็ยังคงรักษาประเพณีการทอผ้าเย็บผ้าเพื่อใช้เอง ซึ่งเสมือนเป็นการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าตนเอาไว้
ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกของชนกลุ่มน้อยเผ่าไตในเวียดนาม

ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกของชนกลุ่มน้อยเผ่าไตในเวียดนาม

(VOVWORLD) -ศิลปะการเชิดหุ่นกระบอกหรือหุ่นไม้เป็นศิลปะพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมของชนเผ่าไต โดยมักจะแสดงในงานเทศกาลประเพณีต่างๆเช่นงานปีใหม่ งานแรกนาขวัญ เป็นต้นเพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสอธิฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์ทั้งหลายให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล การเก็บเกี่ยวได้ผลดี ชีวิตมีความสุขสบาย ตลอดจนในเนื้อหาการแสดงหุ่นยังแฝงไว้ซึ่งการเชิดชูยกย่องการศึกษาและผู้ที่มีวุฒิการศึกษา
เครื่องเงินในชีวิตของชาวเขาภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

เครื่องเงินในชีวิตของชาวเขาภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) -แต่ไหนแต่ไรมา ชนเผ่าต่างๆโดยเฉพาะเผ่าไทที่อาศัยในเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือต่างให้ความสำคัญต่อเครื่องเงินในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ในบ้านหรือเครื่องประดับ โดยเฉพาะเครื่องเงินยังมีบทบาทสำคัญในการทำเป็นของที่ระลึกหรือเป็นสินสอดในงานสำคัญต่างๆ
วัฒนธรรมผ้าครามและความงามสง่าของเครื่องแต่งกายผู้หญิงชนเผ่าไต

วัฒนธรรมผ้าครามและความงามสง่าของเครื่องแต่งกายผู้หญิงชนเผ่าไต

(VOVWORLD) -ประเทศเวียดนามเป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันของ 54 ชนเผ่า ซึ่งแต่ละชนเผ่ามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเฉพาะตัว ความโดดเด่นอย่างหนึ่งที่สร้างเอกลักษณ์ให้แก่แต่ละชนเผ่าก็คือชุดประจำชนเผ่า...
ชาวเผ่าห่า หญี่โล้ชิงช้าในวันตรุษฤดูฝน

ชาวเผ่าห่า หญี่โล้ชิงช้าในวันตรุษฤดูฝน

(VOVWORLD) -ตรุษฤดูฝน (แจ๊ ขู่ ฉ่า) เป็นหนึ่งในเทศกาลที่ใหญ่และสะท้อนวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างชัดเจนที่สุดของเผ่าห่า หญี่ ที่อำเภอเมือง แต จังหวัดลาย โจว โดยมีขึ้นในช่วงกลางฤดูฝนประมาณกลางเดือน...
เครื่องแต่งกายและผ้าโพกศีรษะของผู้หญิงเผ่าซีลา

เครื่องแต่งกายและผ้าโพกศีรษะของผู้หญิงเผ่าซีลา

(VOVWORLD) -ชนเผ่าซีลาเป็นชนกลุ่มน้อย1ใน5เผ่าที่มีประชากรน้อยที่สุดในเวียดนาม ปัจจุบันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่เขตเขาในอำเภอเมืองแญ้ จังหวัดเดี่ยน เบียน และอำเภอเมืองแต่ จังหวัดลาย เจิว เครื่องแต่งกายเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญในอัตลักษณ์ของเผ่าซีลา ประวัติการอยู่อาศัยที่มีความผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติทำให้ชุดประจำเผ่าซีลามีกลิ่นอายของความเป็นธรรมชาติ...
เที่ยวตลาดบั๊ก ห่า หาซื้อสุนัขพันธุ์พื้นเมืองของเผ่าม้ง

เที่ยวตลาดบั๊ก ห่า หาซื้อสุนัขพันธุ์พื้นเมืองของเผ่าม้ง

(VOVWORLD) -เป็นที่ทราบกันว่า ตลาดนัดบั๊ก ห่าเป็นหนึ่งในตลาดนัดชนเผ่าที่น่าสนใจมากในเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นตลาดไม่กี่แห่งที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตลาดนัดโบราณของชนเผ่าม้งได้ นักท่องเที่ยวหลายคนเดินทางมา นอกจากเดินเที่ยวเล่นในตลาดแล้ว ยังมาหาซื้อสุนัขหางสั้นของเผ่าม้ง...
เอกลักษณ์เครื่องแต่งกายของผู้หญิงเผ่าม้งขาว จังหวัดห่า ญาง

เอกลักษณ์เครื่องแต่งกายของผู้หญิงเผ่าม้งขาว จังหวัดห่า ญาง

(VOVWORLD) -นอกจากภาษาพูดและตัวอักษรใช้เขียน เครื่องนุ่งห่มก็เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์สำคัญช่วยให้เราสามารถรับรู้และแยกแยะระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่นเดียวกับหลายกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพื้นที่สูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เครื่องแต่งกายของผู้หญิงเผ่าม้งและโดยเฉพาะเผ่าม้งขาว
กังวานเสียงกลองและฆ้องเกอตู

กังวานเสียงกลองและฆ้องเกอตู

(VOVWORLD) -เผ่าเกอตูที่อำเภอเติย ญาง จังหวัดกว๋างนาม นิยมใช้ฆ้องและกลองในกิจกรรมของชุมชน กลองและฆ้องเป็นทั้งเครื่องดนตรี ทั้งใช้ให้สัญญาณเพื่อเริ่มต้นงานเทศกาลและกิจกรรมของหมู่บ้านในบ้านรวมจะมีชุดกลองน้อยใหญ่ตั้งไว้บนชั้น พร้อมให้ชาวบ้านนำออกมาใช้เวลามีงาน
เผ่าเย้าจังหวัดก๋วางนิงห์อนุรักษ์แหล่งสมุนไพรท้องถิ่น

เผ่าเย้าจังหวัดก๋วางนิงห์อนุรักษ์แหล่งสมุนไพรท้องถิ่น

(VOVWORLD) -อำเภอหวั่งโบ่ เขตภูเขาในจังหวัดก๋วางนิงห์ขึ้นชื่อเกี่ยวกับสูตรยารักษาโรคแบบพื้นบ้านของชนเผ่าเย้า และยาสมุนไพรหลายชนิดที่มีค่าและหาได้ที่เขตป่าเขา หวั่งโบ่ เท่านั้น ชาวบ้านเผ่าเย้ามองเห็นศักยภาพทางธรรมชาติในท้องถิ่น จึงมีการดำเนินในเชิงรุกเพื่ออนุรักษ์สมุนไพรที่มีอยู่และพัฒนาสมุนไพรพันธุ์ใหม่ มุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาก๋วางนิงห์ให้เป็นศูนย์สมุนไพรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณค่าความสำคัญของ แจ๊ หรือ ไหในวิถีชีวิตชนเผ่า เอเด

คุณค่าความสำคัญของ แจ๊ หรือ ไหในวิถีชีวิตชนเผ่า เอเด

(VOVWORLD) - เอเด เป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูงเติย เงวียน บริเวณภาคกลางของเวียดนาม มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของอารยธรรมการเกษตรทำไร่ ในด้านความเชื่อ ชนเผ่า เอเดมีความเชื่อแบบพหุเทวนิยม กล่าวคือเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์...
ปฏิทินโบราณของเผ่าไทดำจังหวัดเซิน ลา

ปฏิทินโบราณของเผ่าไทดำจังหวัดเซิน ลา

(VOVWORLD) -ตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวเผ่าไทดำที่จังหวัดเซิน ลา มีปฏิทินเป็นของตนเองที่ใช้ในทุกกิจกรรมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นงานศพ งานแต่ง ปลูกบ้าน...