พิธีกรรมสำคัญในงานแต่งงานของชาวเผ่าเย้าเคา

พิธีกรรมสำคัญในงานแต่งงานของชาวเผ่าเย้าเคา

(VOVWORLD) -ตามประเพณีวัฒนธรรมในงานแต่งงานของชาวเผ่าเย้าเคา (Dao Khau) ในอำเภอสิ่นโห่ จังหวัด ลายโจว์ จะมีพิธีกรรมต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะขั้นตอนการกราบไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคู่บ่าวสาวที่เรียกว่า พิธี...
ประเพณีการเซ่นไหว้บ้านเรือนในวันปีใหม่ของชุมชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลา

ประเพณีการเซ่นไหว้บ้านเรือนในวันปีใหม่ของชุมชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -ประเพณี "เซนเฮือน" (Xên hươn) หรือการเซ่นไหว้บ้านเรือนในวันขึ้นปีใหม่ของชุมชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลาถือเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดและปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน โดยมีความหมายเพื่อขอบคุณบรรพบุรุษที่คอยปกป้องทุกคนและประทานพรให้การผลิตได้ผลดีรวมทั้งขอพรให้ปีใหม่ชีวิตมั่งมีศรีสุขและแข็งแรงปลอดโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง
งานเซ่นไหว้ป่ารับวสันต์ฤดู ประเพณีที่ดีงามของชนเผ่าเย้าแดงในจังหวัดลาวกาย

งานเซ่นไหว้ป่ารับวสันต์ฤดู ประเพณีที่ดีงามของชนเผ่าเย้าแดงในจังหวัดลาวกาย

(VOVWORLD) -ในวันเพ็ญเดือนอ้ายของทุกปี ชาวเย้าแดง ในอ.บ๋าวทั้ง จ.ลาวกาย จะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีสักการะป่าเขา ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน...
ประเพณีการตั้งชื่อเด็กของชนเผ่าม้งในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ

ประเพณีการตั้งชื่อเด็กของชนเผ่าม้งในเขตตะวันตกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) -กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าม้งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเขาของจังหวัดห่ายาง เตวียนกวาง เอียนบ๊าย ลายเจิว เดี่ยนเบียน เซินลา...
การแสดงเชิดสิงโตแมวที่เป็นเอกลักษณ์ในฤดูใบไม้ผลิของชุมชนเผ่าไต-หนุ่งที่จังหวัดหลางเซิน

การแสดงเชิดสิงโตแมวที่เป็นเอกลักษณ์ในฤดูใบไม้ผลิของชุมชนเผ่าไต-หนุ่งที่จังหวัดหลางเซิน

(VOVWORLD) -ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ ทุกหมู่บ้านของชาวเผ่าไตและหนุ่งในอำเภอ กาวหลก จังหวัดหลางเซิน จะคึกคักไปด้วยเสียงกลองเสียงฆ้องประกอบการแสดงเชิดสิงโตแมว นี่เป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไต-หนุ่งซึ่งได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชาติเมื่อปี...
พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต้นปีใหม่ของชาวเผ่าม้งที่จังหวัดเซินลา

พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในต้นปีใหม่ของชาวเผ่าม้งที่จังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -ในช่วงวันขึ้นปีใหม่ ชาวเผ่าม้งมักจะจัดพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้า โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวพบเจอเรื่องไม่ดีในการประกอบธุรกิจและการผลิตเกษตรเพื่อขอพรจากบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประทานพรให้ครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงและสัตว์เลี้ยงในบ้านพัฒนาเติบโตมากขึ้น
ประเพณีการแปะกระดาษสีแดงในวันขึ้นปีใหม่ของชุมชนเผ่าไตและหนุ่ง

ประเพณีการแปะกระดาษสีแดงในวันขึ้นปีใหม่ของชุมชนเผ่าไตและหนุ่ง

(VOVWORLD) - ในประเพณีการอำลาปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่ ชาวเผ่าไตและหนุ่งจะตกแต่งบ้านด้วยกระดาษสีแดง โดยจะติดกระดาษสีแดงบนสิ่งของ ต้นไม้ หรือแม้แต่เล้าสัตว์ด้วยความปรารถนาที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย อธิษฐานขอให้ปีใหม่มีความสงบสุข พืชพันธุ์เจริญงอกงามและชีวิตพัฒนา
ประเพณีต้อนรับตรุษเต๊ตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

ประเพณีต้อนรับตรุษเต๊ตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) -วันตรุษเต๊ตประเพณีมีความสำคัญมากสำหรับคนเวียดนาม ในวันปีใหม่สมาชิกในครอบครัวอยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพื่อสังสรรค์พูดคุยและอวยพรกัน ซึ่งในช่วงการฉลองปีใหม่นั้น ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่น่าสนใจต่างๆก็สะท้อนเอกลักษณ์ ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งสร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์54เผ่าพี่น้องในเวียดนาม โดยเฉพาะในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามที่เป็นถิ่นอาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มเช่น ไท...
พิธีกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าบานา

พิธีกรรมเพื่อแสดงความขอบคุณบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชนเผ่าบานา

(VOVWORLD) -ในช่วงปลายปีเมื่อเดินทางถึงหมู่บ้านของชนเผ่าบานาในที่ราบสูงตอนกลางเตยเงวียนที่มีแต่แดดจ้าลมแรง ก็จะเห็นภาพผู้คนรวมตัวกันรอบไหเหล้าที่บ้านโรง ร่วมกันส่งความปรารถนาดีเพื่อขอพรให้หมู่บ้านและชาวบ้านทุกคนมีชีวิตที่เปี่ยมด้วยความสุข นั่นคือพิธีกรรมขอบคุณบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบานาในเขตเตยเงวียน
การละเล่นพื้นบ้านและวิธีการสังสรรค์หาคู่ระหว่างหนุ่มสาวเผ่าม้งในจังหวัดเซินลา

การละเล่นพื้นบ้านและวิธีการสังสรรค์หาคู่ระหว่างหนุ่มสาวเผ่าม้งในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -การละเล่นพื้นบ้านของชนกลุ่มน้อยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในคลังมรดกวัฒนธรรมของประชาชาติเวียดนาม โดยเกิดจากการทำงานและการผลิตเกษตรที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีรากฐานทางวัฒนธรรม และได้รับการสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดกิจกรรมละเล่นต่างๆในงานเทศกาลวัฒนธรรมของชุมชนชนกลุ่มน้อย ตัวอย่างเช่น การตีขนไก่ของชาวม้งในจังหวัดเซินลา
ประเพณีขอบคุณพ่อตาแม่ยายของชนเผ่าเกอตูในจังหวัดกว๋างนาม

ประเพณีขอบคุณพ่อตาแม่ยายของชนเผ่าเกอตูในจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) -ชนเผ่าเกอตูเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เชิดชูการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในความเป็นชุมชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากประเพณีการเยี่ยมเยือนกันระหว่างครอบครัวของคู่บ่าวสาวหลังจากที่แต่งงานแล้ว และมิใช่เป็นการพบปะระหว่างพ่อแม่และพี่น้องของสองฝ่ายเท่านั้นหากยังขยายไปถึงเครือญาติอีกด้วย โดยในการเยี่ยมเยือนกันนั้นฝ่ายชายมักจะนำสัตว์สี่ขาไปมอบเป็นของขวัญ ส่วนฝ่ายหญิงมักเตรียมสัตว์สองขาเป็นของขวัญตอบแทน
ชาวบ้านฮิน พยายามอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ชาวบ้านฮิน พยายามอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรมพื้นบ้าน

(VOVWORLD) -หมู่บ้านฮิน แขวง เจี่ยงอาน นครเซินลา จังหวัดเซินลา เป็นที่รู้จักของคนในชุมชนว่าเป็นถิ่นกำเนิดศิลปินเพลงพื้นเมืองชนเผ่าไท ศิลปินเป่าปี่...
หม้อนึ่งข้าวเหนียวของใช้สำคัญในครอบครัวชนเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

หม้อนึ่งข้าวเหนียวของใช้สำคัญในครอบครัวชนเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือ

(VOVWORLD) - แต่ไหนแต่ไรมา ในครอบครัวของพี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าไทในเวียดนามนั้น หนึ่งในของใช้ประจำของทุกบ้านคือ หม้อนึ่งข้าวเหนียว แม้จะเป็นของใช้ธรรมดาและชีวิตสมัยมีการเปลี่ยนแปลงแต่สำหรับชาวเผ่าไทนั้นนี่เป็นเหมือนสมบัติที่ไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ต้องมีหนึ่งอันไว้ใช้ในครัวเรือน
การนับปฏิทินของชนเผ่าไทในจังหวัด เซินลา

การนับปฏิทินของชนเผ่าไทในจังหวัด เซินลา

(VOVWORLD) -เป็นเวลานานมาแล้วที่ชุมชนเผ่าไทในจังหวัดเซินลาได้มีวิธีการนับปฏิทินแบบเฉพาะเพื่อใช้ในทุกกิจกรรมในชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานศพ งานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ การผลิตตามฤดูกาล เป็นต้น สำหรับประเพณีนี้เป็นอย่างไรขอเชิญท่านฟังสารคดีเรื่อง การนับปฏิทินของชนเผ่าไทในจังหวัด...
Lù cở ของใช้ประจำวันในวิถีชีวิตของชาวเผ่าม้งในจังหวัดเซินลา

Lù cở ของใช้ประจำวันในวิถีชีวิตของชาวเผ่าม้งในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -ชาวม้งส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนภูเขาสูง ดังนั้นจึงรู้จักการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ในป่ามาทำเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกะพาหรือในภาษาชนเผ่าเรียกว่า หลู่เก๋อ ( lù cở)...
ยอดมันสำปะหลังดอง อาหารพื้นเมืองของชนเผ่าเย้าแดง

ยอดมันสำปะหลังดอง อาหารพื้นเมืองของชนเผ่าเย้าแดง

(VOVWORLD) -“Mờ sán sui” เป็นชื่อพื้นเมืองที่ชาวเผ่าเย้าแดงในจังหวัดเอียนบ๊ายเรียกอาหารที่ทำจากยอดมันสำปะหลังดอง ซึ่งเมื่อต้นมันสำปะหลังขึ้นสูงประมาณ1เมตรก็จะเด็ดยอดไปดองเพราะเป็นช่วงที่ยอดอ่อนนั้นอร่อยที่สุด ซึ่งสามารถปรุงเป็นอาหารหลายอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ในวัฒนธรรมอาหารการกินของชนเผ่าเย้าแดง
ชาวเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือฝากความปรารถนาขอให้สุขภาพแข็งแรงและความสงบสุขผ่านการผูกข้อมือ

ชาวเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือฝากความปรารถนาขอให้สุขภาพแข็งแรงและความสงบสุขผ่านการผูกข้อมือ

(VOVWORLD) -ชุมชนเผ่าไทในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์น่าสนใจมากมาย รวมถึงประเพณีการผูกข้อมือซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณที่ชาวบ้านได้สืบสานกันมาหลายชั่วคน