Gươl – สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชนเผ่าเกอตู

Gươl – สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของชนเผ่าเกอตู

(VOVWORLD) -ในกลุ่มชาติพันธุ์ 54 กลุ่มของเวียดนาม กลุ่มชาติพันธุ์เกอตูเป็นชนกลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในภาคกลางของเวียดนามตามแนวเทือกเขาเจื่องเซิน โดยเฉพาะที่จังหวัดเถื่อเทียนเว้และกว๋างนาม และบ้าน Gươl ของชาวเกอตูคือจุดที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เพียงแต่เป็นบ้านที่มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวเท่านั้น...
วัดของชาวเผ่าเขมรร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ภาษาเขียนและภาษาพูด

วัดของชาวเผ่าเขมรร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์ภาษาเขียนและภาษาพูด

(VOVWORLD) -สำหรับชาวเผ่าเขมรในเวียดนาม วัดไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่เพื่อการศึกษา การอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับวิถีการดำรงชีวิตและความเป็นมนุษย์อีกด้วย โดยวัดทั้ง 92...
กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ คือผู้สร้างเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติในดั๊กลัก

กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ คือผู้สร้างเสริมกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติในดั๊กลัก

(VOVWORLD) - ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือประจำหมู่บ้านต่างๆในจังหวัดดั๊กลักได้ยืนยันบทบาทต่อกระบวนการส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยต่างๆ ซึ่งได้มีส่วนร่วมสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรม พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนทั้งชาติอย่างมั่นคง
สนุกสนานการละเล่นพื้นบ้านของชนเผ่าม้งที่จังหวัดฮายาง

สนุกสนานการละเล่นพื้นบ้านของชนเผ่าม้งที่จังหวัดฮายาง

(VOVWORLD) - ในช่วงจัดงานเทศกาลต่างๆของชุมชนชาวม้งบนที่ราบสูงหินห่ายาง นอกจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การระบำรำฟ้อนแคนและร้องเพลงโต้ตอบกันแล้วก็ยังมี การละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ต่างๆ เช่น การตีทูลู การตีไม้ การแข่งชักเย่อ รวมถึงการเล่นตีลูกขนไก่
ความปราณีตในการทอผ้าลายพื้นเมือง วิธีการวัดความเป็นแม่ศรีเรือนที่ดีของเผ่าเอเด

ความปราณีตในการทอผ้าลายพื้นเมือง วิธีการวัดความเป็นแม่ศรีเรือนที่ดีของเผ่าเอเด

(VOVWORLD) -ในชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ เอเด ในจังหวัดดั๊กลักเด็กผู้หญิงได้รับการอบรมบ่มสอนจากแม่และยายเกี่ยวกับวิธีการทอผ้าพื้นเมืองเพื่อทำผ้าห่ม เป้อุ้มแบบสลิงหรือเสื้อผ้าใช้เองและใช้เป็นของขวัญสำหรับครอบครัวของฝ่ายชายเมื่อหญิงสาวไป "จับ" คู่สามีของเธอตามประเพณีของชนเผ่าตน
งานขอฝนของเผ่าเอเดในจังหวัดดั๊กลัก

งานขอฝนของเผ่าเอเดในจังหวัดดั๊กลัก

(VOVWORLD) - งาน ขอฝน ตามประเพณี ซึ่งเป็นหนึ่งในงานชุมชนที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและมีความหมายพิเศษด้านความเชื่อและความปรารถนาขอพรจาก อย่าง หรือเทพเจ้าให้ปกป้องคุ้มครอง ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลและพืชพันธุ์เจริญงอกงาม การผลิตได้ผลดี...
งานเซ่นไหว้ขอพรเพื่อให้ช้างมีความแข็งแรงในจังหวัดดั๊กลัก

งานเซ่นไหว้ขอพรเพื่อให้ช้างมีความแข็งแรงในจังหวัดดั๊กลัก

(VOVWORLD) -สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในที่ราบสูงตอนกลางเตยเงวียน ช้างไม่เพียงเป็นทรัพย์สินที่สำคัญเพื่อยืนยันสถานะของครอบครัวและวงตระกูลเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนของเทพเจ้าแห่งช้าง เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความรุ่งเรืองของทั้งหมู่บ้าน ดังนั้น จนถึงปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในที่ราบสูงเตยเงวียนยังคงรักษางานประเพณีต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายหลายงาน รวมถึง...
รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนเผ่าม้งในเขตเขาสูงหมู่กังฉายจังหวัดเอียนบ๊าย

รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชุมชนเผ่าม้งในเขตเขาสูงหมู่กังฉายจังหวัดเอียนบ๊าย

(VOVWORLD) -อำเภอหมู่กังฉาย จังหวัดเอียนบ๊ายมีประชากรร้อยละ95เป็นชนเผ่าม้ง โดยมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นต่างๆที่ชาวบ้านยังคงรักษาจากรุ่นสู่รุ่น อันเป็นการช่วยเสริมสร้างความหลากหลายในวิถีชีวิตทางจิตใจของพี่น้องประชาชนรวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างสรรค์ท้องถิ่นให้เจริญสวยงามยิ่งขึ้น
เทศกาล Thanh minh วันงานแห่งความกตัญญูรู้คุณของชนเผ่าเย้า

เทศกาล Thanh minh วันงานแห่งความกตัญญูรู้คุณของชนเผ่าเย้า

(VOVWORLD) -ในเดือนสามจันทรคติทุกปีเป็นช่วงเวลาที่ชุมชนเผ่าเย้าในหลายท้องถิ่นได้จัดงานเทศกาลแทงมิงห์ (Tết thanh minh) ซึ่งมีลักษณะเหมือนงาน เช็งเม้ง และเป็นหนึ่งในวันตรุษเต๊ตที่สำคัญของผู้คนพร้อมกับวันขึ้นปีใหม่และวันเพ็ญเดือนเจ็ดทางจันทรคติ แม้ว่าเทศกาล แทงมิงห์ ของชุมชนเผ่าเย้าแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะที่แตกต่างกันบ้าง...
เทศกาลขอฝนของชาวเผ่าไทขาวในเมืองเซินลา

เทศกาลขอฝนของชาวเผ่าไทขาวในเมืองเซินลา

(VOVWORLD) -ที่ราบสูงหมกโจว์ จังหวัดเซินลา ไม่เพียงแต่เป็นที่รู้จักว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจด้วยสภาพอากาศที่สดชื่น เย็นสบาย ด้วยภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่สวยสดงดงาม เท่านั้นหากท้องถิ่นแห่งนี้ยังดึงดูดความสนใจของผู้คนด้วยเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
รื่นเริงงานเทศกาล กาแฟ บวนมาถวด

รื่นเริงงานเทศกาล กาแฟ บวนมาถวด

(VOVWORLD) - ในระหว่างการจัดงานเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ตามชุมชนหมู่บ้านต่างๆ พี่น้องชนกลุ่มน้อยได้จัดกิจกรรมวัฒนธรรมศิลปะที่หลากหลายน่าสนใจและสะท้อนเอกลักษณ์ของผืนดินเตยเงวียนเพื่อขานรับเทศกาลกาแฟอย่างสนุกรื่นเริง
งานรับขวัญอายุยืน ประเพณีที่มีความหมายในวิถีชีวิตชาวเผ่า เมอนง เรอลำ

งานรับขวัญอายุยืน ประเพณีที่มีความหมายในวิถีชีวิตชาวเผ่า เมอนง เรอลำ

(VOVWORLD) - โดยทั่วไปแล้วชาว เมอนงเรอลำ ได้จัดงานรับขวัญอายุยืนเมื่อพ่อแม่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อแสดงความกตัญญู ซึ่งจะจัดในช่วงสองเดือนแรกของปีหลังจากเสร็จสิ้นฤดูทำนาต้นปี
เทศกาล Tiên Công ในชุมชนหมู่เกาะ ฮานาม

เทศกาล Tiên Công ในชุมชนหมู่เกาะ ฮานาม

(VOVWORLD) -เทศกาล เตียนโกง (Tiên Công) มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติยังคงได้รับการอนุรักษ์โดยชุมชนชาวเกาะ ฮานาม เมืองกว๋างเอียน จังหวัดกว๋างนิงห์...
วสันต์แห่งความรู้ของพี่น้องชนกลุ่มน้อยในจังหวัดเซินลา

วสันต์แห่งความรู้ของพี่น้องชนกลุ่มน้อยในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -ตรุษเต๊ตประเพณีปีนี้ถือเป็นตรุษเต๊ตพิเศษที่สุดสำหรับพี่น้องชนกลุ่มน้อยต่างๆในอำเภอซงหมาจังหวัดเซินลา เพราะชาวบ้านหลายคนสามารถอ่านออกเขียนได้และรู้จักคิดเลข โดยแสงไฟสว่างจากห้องเรียนเพื่อขจัดความไม่รู้หนังสือได้จุดประกายความมั่นใจและความใฝ่ฝันของพี่น้องชนกลุ่มน้อยในการที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่อิ่มหนำยิ่งขึ้นบนผืนดินแนวชายแดนทางเหนือของประเทศ
ส่งเสริมการใส่ชุดพื้นเมืองในโรงเรียนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ

ส่งเสริมการใส่ชุดพื้นเมืองในโรงเรียนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ

(VOVWORLD) -นี่คือแนวทางของหน่วยงานการศึกษาของอำเภอบิ่งห์เลียวในการให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อส่งเสริมให้เกิดความหวงแหนและความสำนึกในการอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ
วัดเขมรที่จังหวัดจ่าวิงห์ร่วมส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าเขมร

วัดเขมรที่จังหวัดจ่าวิงห์ร่วมส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมของชนเผ่าเขมร

(VOVWORLD) -จ่าวิงห์เป็นจังหวัดที่มีชนเผ่าเขมรอาศัยมากเป็นอันดับสองในเขตลุ่มแม่น้ำโขงรองจากจังหวัด ซอกจัง โดยจ่าวิงห์มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งเป็นชนเผ่าเขมรมากกว่า 3แสนคน ในจังหวัดมีวัดเขมร...
จังหวัดลาวกายอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

จังหวัดลาวกายอนุรักษ์วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

(VOVWORLD) -ปัจจุบัน จังหวัดลาวกายมีโบราณสถานทางวัฒนธรรมมากกว่า 50 แห่งที่ได้รับการจัดอันดับในระดับชาติและระดับจังหวัด พร้อมด้วยมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ระดับชาติกับมรดกที่เป็นตัวแทนของมนุษยชาติเกือบ 40...