งานแสดงความกตัญญูของชนเผ่า​Raglai ในจังหวัดนิงห์ถวน

งานแสดงความกตัญญูของชนเผ่า​Raglai ในจังหวัดนิงห์ถวน

(VOVWORLD) -ชนเผ่ารักลาย (Raglai)ในอำเภอ บ๊ากอ๊าย จังหวัดนิงห์ถวน ยังคงอนุรักษ์และปฏิบัติประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างหนึ่งที่สะท้อนปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งคือ งานแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องจดจำเพื่อปฏิบัติตอนที่พ่อแม่ของตนยังมีชีวิตอยู่
ภาพศิลปะจากการเจาะรูบนกระดาษของชาวหนุ่งยิ้น

ภาพศิลปะจากการเจาะรูบนกระดาษของชาวหนุ่งยิ้น

(VOVWORLD) - ภาพจากการเจาะรูบนกระดาษเป็นงานฝีมือดั้งเดิมของชาวหนุ่งยิ้นในอำเภอเหมื่องเคือง จังหวัดลาวกาย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจากกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม โดย Chàng slaw...
Then ในชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจของชุมชนเผ่าไตและหนุ่ง

Then ในชีวิตทางวัฒนธรรมและจิตใจของชุมชนเผ่าไตและหนุ่ง

(VOVWORLD) - Then (แทน) คือกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้านความเลื่อมใสที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในวิถีชีวิตของชาวเผ่าไตและหนุ่งในเวียดนาม แม้จะผ่านระยะแห่งการพัฒนาต่างๆที่มีทั้งการผสมผสานกับวัฒนธรรมของยุคสมัยแต่ แทนยังคงได้รับการรักษาและดำเนินไปในชีวิตจิตใจของชาวบ้านอันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นพลังที่ยั่งยืนของจิตใจแห่งความเป็นประชาชาติของชนเผ่าต่างๆ
ประเพณี “búa phàn tziu” ของเผ่าเย้าเตี่ยนในจังหวัดเซินลา

ประเพณี “búa phàn tziu” ของเผ่าเย้าเตี่ยนในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆในเขตเขานั้นยังมีหลากหลายและทุกอย่างล้วนเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน วันนี้หลังจากได้ชมความสวยงามของดอกไม้ป่าธรรมชาติพร้อมเรื่องเล่าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทั้งตำนานและอาหารพื้นเมืองเรามาศึกษาเรื่องประเพณีกันต่อโดยวันนี้ขอแนะนำประเพณี “búa phàn tziu” ของเผ่าเย้าเตี่ยนในจังหวัดเซินลา
 “Khau cút“สัญลักษณ์ด้านความเลื่อมใสบนหลังคาบ้านของชาวเผ่าไทดำในจังหวัดเอียนบ๊าย

“Khau cút“สัญลักษณ์ด้านความเลื่อมใสบนหลังคาบ้านของชาวเผ่าไทดำในจังหวัดเอียนบ๊าย

(VOVWORLD) -"Khau cút" สัญลักษณ์ด้านความเลื่อมใสถูกประดับบนยอดหลังคาด้านหน้าที่มีประตูทางเข้าของบ้านไม้ยกพื้นของเผ่าไทดำในเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือรวมทั้งที่อำเภอเหมื่องหล่อจังหวัดเอียนบ๊าย ซึ่งตามข้อมูลการวิจัยนั้นประวัติความเป็นมาของ"Khau cút"ผูกพันกับกระบวนการอพยพย้ายถิ่นของเผ่าไทในศตวรรษที่11...
พิณติ๋ง เครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าไตในจังหวัดกว๋างนินห์

พิณติ๋ง เครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าไตในจังหวัดกว๋างนินห์

(VOVWORLD) -ชีวิตวัฒนธรรมสังคมของชุมชนเผ่าไตในจังหวัดกว๋างนินห์นั้นมีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจต่างๆเช่น งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ เทศกาลโหล่งโต่ง เทศกาลขอพรปีใหม่ การแสดงเพลงพื้นเมืองอย่างเพลงทำนองเหลือน โพงสะลือ เหลือนแทน...
ประเพณีการบูชาบรรพบุรุษของชุมชนเผ่าเย้าในเขตเขาตะวันตกภาคเหนือ

ประเพณีการบูชาบรรพบุรุษของชุมชนเผ่าเย้าในเขตเขาตะวันตกภาคเหนือ

(VOVWORLD)-ในชุมชนเผ่าเย้าที่อาศัยในเขตเขาตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม การบูชาบรรพบุรุษก็เป็นหนึ่งในประเพณีที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตโดยเฉพาะประเพณีการตั้งหิ้งบูชาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยพิธีสำคัญนี้จะต้องปฏิบัติภายในเวลา2ชั่วโมงตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันเก่าสู่รุ่งเช้าวันใหม่
Pa pỉnh tộp เมนูอาหารพื้นเมืองพิเศษของชนเผ่าไทในเขตเขาตะวันตกภาคเหนือ

Pa pỉnh tộp เมนูอาหารพื้นเมืองพิเศษของชนเผ่าไทในเขตเขาตะวันตกภาคเหนือ

(VOVWORLD) –เนื่องจากชาวเผ่าไทในเขตเขาภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามนั้นมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำลำธารจึงถนัดกับการจับปลามาเป็นอาหารและปลาก็เป็นหนึ่งในเมนูอาหารหลักที่มักพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน แต่หนึ่งในเมนูที่ต้องพูดถึงคือ “Pa pỉnh tộp” ซึ่งก็คือปลาพับย่างทั้งตัว...
 ปี่ Pí Lè เครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าไย้

ปี่ Pí Lè เครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนเผ่าไย้

(VOVWORLD) - ชนเผ่าไย้ที่อำเภอบ๊าตซาต จังหวัดลาวกายมีวัฒนธรรมที่หลากหลายโดดเด่น เฉพาะในดนตรีพื้นเมือง ซึ่งต้องเอ่ยถึงปี่ Pí lè ที่ชาวบ้านได้สืบสานกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าและได้ช่วยสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในชีวิตจิตใจของชุมชนเผ่าไย้
งานเทศกาลเซ่นไหว้เทพป่าของชาวเผ่าเกอตู

งานเทศกาลเซ่นไหว้เทพป่าของชาวเผ่าเกอตู

(VOVWORLD) -งานเซ่นไหว้เทพป่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ชนเผ่าเกอตูในอำเภอเตยยาง จังหวัดกว๋างนามได้สานต่อและปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นปีใหม่ โดยตามความเลื่อมใสของชาวบ้าน นอกจากการขอพรและเปิดงานเอาฤกษ์ดีในต้นปีใหม่แล้ว การเซ่นไหว้เทพป่าก็ถือเป็นการแสดงความขอบคุณและการให้คำสัญญาของชาวบ้านในการดูแลปกป้องป่าให้อุดมสมบูรณ์และการเชื่อมโยงในชุมชน
สีสันตรุษเต๊ตของชนกลุ่มน้อยต่างๆในเขตเขาของเวียดนาม

สีสันตรุษเต๊ตของชนกลุ่มน้อยต่างๆในเขตเขาของเวียดนาม

(VOVWORLD) -เวียดนามมี54ชนเผ่าพี่น้องที่อาศัยร่วมกันในท้องถิ่นต่างๆ แม้แต่ละชนเผ่าจะมีประเพณี ภาษา เครื่องแต่งกาย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอาหารการกิน ตลอดจนกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ที่ไม่เหมือนกันแต่ก็ล้วนมีความหลากหลายและมีความหมายที่ดีงามซึ่งได้รับการสืบสานและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความเป็นเอกลักษณ์ที่สมบูรณ์
ฤดู  r’dáo ของพี่น้องชนเผ่าเกอตูในภาคกลางเวียดนาม

ฤดู r’dáo ของพี่น้องชนเผ่าเกอตูในภาคกลางเวียดนาม

(VOVWORLD) -ชุมชนชนเผ่าเกอตูอาศัยส่วนใหญ่ในเขตเขาทางจังหวัดกว๋างนาม เว้ และดานัง ตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อฤดูทำไร่ทำนาเสร็จเรียบร้อย ข้าวเต็มถังเก็บเรียกร้อยในยุ้งฉาง ทุกคนก็จะกลับจากบ้านที่ไร่นาในป่าไปที่บ้านหลักในชุมชนหมู่บ้านเพื่อเตรียมงานฉลองปีใหม่ โดยหนึ่งในประเพณีที่ชาวบ้านมักจะปฏิบัติก่อนถึงตรุษเต๊ตคือไป...
เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นของตรุษเต๊ตประเพณีของชาวเผ่าลาหู

เอกลักษณ์วัฒนธรรมที่โดดเด่นของตรุษเต๊ตประเพณีของชาวเผ่าลาหู

(VOVWORLD) -ในเวียดนาม แต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมถึงประเพณีการฉลองปีใหม่ของตัวเอง โดยตรุษเต๊ตประเพณีของชนเผ่าลาหูที่อำเภอเหมื่องแต่ จังหวัดลายโจว์สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมชนเผ่าที่อาศัยในเขตเขาอย่างเด่นชัดและมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
เป็ดเผากระบอกไผ่ เมนูเด็ดของชาวเผ่าไทในจังหวัดเซินลา

เป็ดเผากระบอกไผ่ เมนูเด็ดของชาวเผ่าไทในจังหวัดเซินลา

(VOVWORLD) -เมื่อพูดถึง เป็ดย่าง ทุกคนอาจจะรู้สึกเฉย ๆ เพราะเป็นเมนูที่หาทานได้ง่าย แต่สำหรับเป็ดเผากระบอกไผ่ของเผ่าไทในจังหวัดเซินลานั้นเชื่อว่าน้อยคนจะรู้จัก...
เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าขมุ(เคอมู้)ที่จังหวัดลายโจว์

เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าขมุ(เคอมู้)ที่จังหวัดลายโจว์

(VOVWORLD) -เผ่าขมุ(เคอมู้)เป็นหนึ่งใน5กลุ่มชาติพันธ์ที่จังหวัดลายโจว์ โดยตั้งหลักอาศัยส่วนใหญ่ที่อำเภอเตินเอวียนและสิ่นโห่ ถึงแม้ชีวิตความเป็นอยู่ยังคงประสบอุปสรรคและลำบากในหลายด้านแต่ชีวิตจิตใจวัฒนธรรมยังมีความหลากหลายและโดดเด่น เป็นจุดหมายที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชอบค้นคว้าวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
การรำ ซวาง เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเผ่าบานา

การรำ ซวาง เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเผ่าบานา

(VOVWORLD) - ในคลังวัฒนธรรมของประชาชนในเขตเตยเงวียน โดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าต่างๆในจังหวัดกอนตุม การรำ ซวาง ได้กลายเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมแห่งตำนานที่ผูกพันกับวิถีชีวตของชุมชนชาวเตยเงวียนมาแต่เนิ่นนาน โดยไม่ว่าจะเป็นงานเทศกาลใดๆที่จัดขึ้นในเขตเตยเงวียนและมีเสียงฆ้องกังวาลไปทั่วก็จะมีการแสดงรำซวางมาประกอบด้วยเช่นกัน
กะพา เอกลักษณ์เครื่องจักรสานของเผ่าเอเด

กะพา เอกลักษณ์เครื่องจักรสานของเผ่าเอเด

(VOVWORLD) -สำหรับสตรีเผ่าเอเด กะพาเป็นเครื่องสานชนิดหนึ่งที่ขาดมิได้ในชีวิตประจำวัน เป็นของใช้สำหรับใส่สิ่งของสะพายไว้ที่หลังเหมือนเป้ ปัจจุบันนี้เเม้ชีวิตแบบทันสมัยได้เข้าถึงทุกหมู่บ้านชนเผ่าต่างๆ เครื่องใช้ไม้สอยก็มีความหลากหลายมากขึ้นแต่สตรีเผ่าเอเดในจังหวัดดั๊กลักยังคงใช้กะพาเพื่อขนส่งสินค้าไปตลาดหรือใส่สิ่งของไปทำไร่ทำนา
พี่น้องชนกลุ่มน้อยในจังหวัดหลางเซินร่วมกันอนุรักษ์เพลงพื้นเมือง

พี่น้องชนกลุ่มน้อยในจังหวัดหลางเซินร่วมกันอนุรักษ์เพลงพื้นเมือง

(VOVWORLD) -จังหวัดหลางเซินเป็นถิ่นอาศัยของหลายกลุ่มชาติพันธุ์พร้อมคลังวัฒนธรรมอันหลากหลายรวมทั้งเพลงพื้นเมืองต่างๆของเผ่าไต หนุ่ง เช่น เพลงทำนองแทน(then) เพลงทำนองสลี (sli ) เพลงทำนองโกเหลา (cỏ lẩu...
ประเพณีการแต่งงานของเผ่า Bố Y

ประเพณีการแต่งงานของเผ่า Bố Y

(VOVWORLD) -เมื่อลมหนาวเริ่มพัดผ่านเขตเขาสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนาม ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าถึงฤดูแห่งความรัก ถึงเวลานัดพบปะกันของหนุ่มสาวชนเผ่าเพื่อหาคู่เพื่อแต่งงานสร้างครอบครัว ซึ่งสำหรับประเพณีการแต่งงานของชาวเผ่าโบ๊อี(Bố Y)นั้นก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่สะท้อนให้เห็นเด่นชัดที่สุดผ่านการขอลดจำนวนสินสอดทองหมั้นและการที่แม่เจ้าบ่าวลองใจลูกสะไภ้ในพิธีแต่งงานของชุมชนเผ่าโบ๊อีที่อำเภอเหมื่องเคืองจังหวัดลาวกาย
พยายามอนุรักษ์อักษรโบราณของเผ่าไท

พยายามอนุรักษ์อักษรโบราณของเผ่าไท

(VOVWORLD) -ปัจจุบันเนื่องด้วยกระแสการพัฒนาใหม่ของยุคสมัยที่ทำให้เกิดการผสมผสานด้านวัฒนธรรมได้ทำให้เอกลักษณ์ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของหลายชนเผ่ารวมทั้งเผ่าไทเลือนหายไปตามกาลเวลา โดยเฉพาะภาษาเขียน จากสถานการณ์นี้ ทางการจังหวัดเดียนเบียนได้พยายามส่งเสริมกระบวนการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของชนเผ่าไทโดยเฉพาะภาษาพูดและภาษาเขียนผ่านการเปิดชั้นเรียนภาษาเผ่าไทโบราณให้แก่คนเผ่าไทในท้องถิ่น
Ninh đồng - ของใช้ที่จำเป็นในครอบครัวของชาวเผ่าไท

Ninh đồng - ของใช้ที่จำเป็นในครอบครัวของชาวเผ่าไท

(VOVWORLD) -ในครอบครัวของพี่น้องชนกลุ่มน้อยเผ่าไทในเวียดนามนั้น หนึ่งในของใช้ประจำของทุกบ้านคือ นิงด่ง (ninh đồng) ถ้าเรียกตามลักษณะทั่วไปนั้นก็คือหม้อนึ่งหรือเหมือนซึ้งนึ่งข้าวเหนียวของคนไทย...
เทศกาล Ok Om Bok กับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเขมรในเวียดนาม

เทศกาล Ok Om Bok กับวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าเขมรในเวียดนาม

(VOVWORLD) -ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ พี่น้องชนเผ่าเขมรในภาคใต้เวียดนามกำลังร่วมฉลองงานเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่เรียกว่า เทศกาล Ok Om Bok หรือ งานเทศกาล ดู๊ตก๊มแหยบ...
ประเพณีการแต่งงานของชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าแดงที่จังหวัดลาวกาย

ประเพณีการแต่งงานของชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าแดงที่จังหวัดลาวกาย

(VOVWORLD) -ตามประเพณีของชนกลุ่มน้อยเผ่าเย้าแดงในงานมงคลสำคัญต่างๆโดยเฉพาะงานแต่งงานจะต้องมีเสียงดนตรีประกอบตลอดงานอย่างคึกคัก โดยถือว่าบรรยากาศจากเสียงดนตรีพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่า เครื่องตีหรือเครื่องเคาะจะสะท้อนความชื่นบานความสุขสันต์ของครอบครัวในวันมงคลนี้