งานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศครั้งที่ 14 นิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงใหม่และความหลากหลาย

(VOVWORLD) -งานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “วิทยุกระจายเสียง – เปลี่ยนแปลงใหม่และความหลากหลาย”  ที่มีขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ณ จังหวัดด่งท๊าปได้เสร็จสิ้นลงด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม ซึ่งสร้างความประทับใจและความทรงจำที่ดีให้แก่ผู้ที่ทำงานในด้านวิทยุกระจายเสียง

งานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศครั้งที่ 14 นิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงใหม่และความหลากหลาย - ảnh 1 พิธีเปิดงาน

งานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศถูกจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี   ซึ่งเป็นโอกาสเพื่อให้ผู้ที่ทำงานในด้านวิทยุกระจายเสียงได้พบปะสังสรรค์ เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อให้วิทยุกระจายเสียงเข้าใกล้ผู้ฟังมากขึ้น  บรรดานักข่าวได้เห็นว่า ความเป็นมืออาชีพในการจัดงานของสถานีวิทยุเวียดนามได้มีส่วนร่วมต่อผลสำเร็จของงานมหกรรมครั้งนี้ ผ่านงานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศครั้งนี้ ผู้ที่ทำงานในด้านวิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการทำงานเพื่อดึงดูดผู้ฟังมากขึ้น   นักข่าว โด๋หว่ายหงอกเหยียมจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์นครเกิ่นเทอได้เผยว่า

“ งานมหกรรมครั้งต่างๆที่ถูกจัดขึ้นมีการเข้าร่วมของสถานีวิทยุต่างๆ ซึ่งเป็นโอกาสเพื่อให้พวกเราเรียนรู้และถอดประสบการณ์ใหม่ มีส่วนช่วยพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียงและนับวันมีหัวข้อใหม่ๆ”

นาย เหงวียนเท้กี๋ ประธานสถานีวิทยุเวียดนามและหัวหน้าคณะกรรมการจัดงานได้ย้ำว่า หัวข้อของงานมหกรรมปีนี้คือ “วิทยุกระจายเสียง – เปลี่ยนแปลงใหม่และความหลากหลาย”   โดยเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งด้านเนื้อหา รูปแบบ วิธีการนำเสนอ เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อเข้าใกล้ผู้ฟังมากขึ้น  สำนักงานสื่อมวลชน รวมทั้ง สถานีวิทยุต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่  โดยเฉพาะในยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ช่องทางสื่อสารนับวันมีความหลากหลาย บรรดานักข่าวและผู้ที่ทำงานในด้านวิทยุกระจายเสียงต้องประยุกต์ใช้การพัฒนาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อผลักดันการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

“ต้องเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งด้านเนื้อหาและวิธีการนำเสนอ รวมทั้งเทคโนโลยี  เผยแพร่รายการวิทยุผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ    การทำรายการวิทยุไม่เหมือนเมื่อก่อน  ถ้าหากไม่เปลี่ยนแปลงใหม่และไม่เพิ่มความหลากหลาย พวกเราก็จะไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้”

ในแนวโน้มแห่งการพัฒนาสังคมในปัจจุบัน ผู้ฟังไม่เพียงแต่ฟังรายการวิทยุผ่านเครื่องรับวิทยุเท่านั้นหากยังฟังผ่านอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือด้วย ซึ่งหัวข้อของงานมหกรรมปีนี้ได้เกาะติดแนวโน้มการพัฒนาของหน่วยงานวิทยุกระจายเสียงทั้งในมุมมอง วิธีการเข้าถึงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  ซึ่งหัวข้อนี้ได้แสดงให้เห็นว่า บรรดานักข่าว บรรณาธิการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงใหม่และเพิ่มความหลากหลายเพื่อเกาะติดความต้องการในยุคดิจิทัลและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในปัจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านวิทยุกระจายเสียงก็เพื่อเข้าใกล้ผู้ฟังมากขึ้น นักข่าวเจิ่นมิงถาวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แค้งหว่าได้ยืนยันว่า

“งานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงแต่ละครั้งมีความหมายสำคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างมากเพื่อให้ผู้ที่ทำงานในด้านวิทยุกระจายเสียงได้พบปะสังสรรค์ ประเมินการทำงานของตนเพื่อมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาหน่วยงานวิทยุกระจายเสียงของเวียดนาม โดยเฉพาะ วิทยุกระจายเสียงในแต่ท้องถิ่น”

ส่วนนักข่าวดั๋งถิห่งเทิม  รองหัวหน้าฝ่ายบรรณาธิการของสถานีวิทยุโทรทัศน์นิงบิ่งได้เผยว่า ผ่านงานมหกรรมต่างๆ ผู้ที่ทำงานในด้านวิทยุกระจายเสียงก็มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและรูปแบบการทำงานใหม่ๆเพื่อเข้าใกล้ผู้ฟังมากขึ้น

พวกเราได้มีการวิจัยใหม่เพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่เนื้อหาของรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ฟัง พวกเราเห็นว่า มีแอพพลิเคชั่นต่างๆที่มีส่วนช่วยเผยแพร่รายการวิทยุและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ทำงานในด้านวิทยุกระจายเสียง ”

งานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศครั้งที่ 14 ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของผู้ที่ทำงานในด้านวิทยุกระจายเสียง พร้อมทั้ง เป็นแนวทางที่ถูกต้องของหน่วยงานวิทยุกระจายเสียงเวียดนามคือ “เปลี่ยนแปลงใหม่และความหลากหลาย”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด