จังหวัดซอกจังพัฒนาป่าชายเลนเพื่อรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) -ระบบทำนบและพื้นที่ชายฝั่งในจังหวัดซอกจังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตริมฝั่งทะเล เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ นอกจากการบูรณะซ่อมแซมทำนบริมทะเล   จังหวัดซอกจังยังให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการปลูกป่าชายเลนเพื่อปกป้องชายฝั่ง   

จังหวัดซอกจังพัฒนาป่าชายเลนเพื่อรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ - ảnh 1ป่าในหมู่บ้านเอิวเถาะบี 

เมื่อมีโอกาสมาเยือนหมู่บ้านเอิวเถาะบี ตำบลหวิงหาย ทุกคนต่างก็ประทับใจต่อพื้นที่ป่าชายเลนนับร้อยเฮกตาร์ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งต้นโกงกางและต้นก๊อกและพื้นที่ป่าชายเลนที่นี่นับวันเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลป่าภายใต้การสนับสนุนขององค์การความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของเยอรมนี   นอกจากมีความรับผิดชอบในการบริหารแหล่งทรัพยากรจากป่าแล้ว ชาวบ้านยังได้ใช้ประโยชน์จากป่าและแหล่งสัตว์น้ำ โดยประชาชนจะร่วมกันดูแลป่าไม้เพื่อปกป้องป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน  วิธีการปฏิบัตินี้ช่วยให้พื้นที่ป่าชายเลนใกล้หมู่บ้านเอิวเถาะบีเพิ่มมากขึ้น จากอดีตที่มีชายฝั่งทะเลรวมระยะทาง 70 กิโลเมตร ซอกจังเป็นหนึ่งในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ดังนั้น นอกจากการก่อสร้างกิจการต่างๆ ทางการจังหวัดฯยังให้ความสนใจต่อการปลูกป่าเพื่อรับมือปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล นาย เหงวียนแทงตว่าน รองประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลหวิงหายได้เผยว่า

  “ถ้าหากพื้นที่ป่าชายเลนนอกทำนบได้รับการปกป้อง  ทำนบก็จะไม่ได้รับความเสียหายอีกและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลจะหมดไป ”

จังหวัดซอกจังพัฒนาป่าชายเลนเพื่อรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ - ảnh 2ประชาชนร่วมกันปกป้องป่า 

ผ่านการปฏิบัติโครงการต่างๆและการใช้แหล่งเงินทุนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ป่าชายเลนริมทะเลของจังหวัดซอกจังได้รับการปลูกและพัฒนา นับตั้งแต่ปี 2011 มาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดซอกจังได้ปลูกป่าเพิ่ม 1500 เฮกตาร์ ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 8000เฮกตาร์ นาย เจิ่นจ๋องเคียม หัวหน้าสำนักงานป่าไม้ได้ยืนยันว่า

“จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ไม่มีกิจการใดที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนเหมือนการปลูกป่าชายเลน  ภายหลัง 4 ปี พื้นที่ป่าชายเลนอยู่ที่ร้อยละ 60 -70 ซึ่งถือว่า ผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่   ในหลายปีที่ผ่านมา งานด้านการปลูกป่าของจังหวัดซอกจังได้รับการชื่นชมจากกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชน อัตราการพัฒนาป่าของจังหวัดซอกจังอยู่อันดับ 1 ในทั่วประเทศในการปฏิบัติโครงการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ”

ความสำเร็จของการปฏิบัติรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลป่าชายเลนในตำบลหวิงหาย  จังหวัดซอกจังได้รับการขยายการปฏิบัติในอำเภอริมทะเลต่างๆ เช่น เจิ่นเด่และกู่ลาวยุง   ซึ่งเป็นป่าชายเลนได้มีส่วนช่วยปกป้องทำนบริมทะเล    สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการดำเนินชีวิตและการผลิต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด