จังหวัดเถื่อเทียนเว้มุ่งสู่การสร้างสรรค์ให้เป็น “เมืองแห่งชุดอ๊าวหย่าย” ในภาคกลาง

(VOVWORLD) -งานเทศกาลอ๊าวหย่ายเว้จะเป็นจุดเด่นในงานเฟสติวัลเว้ 2020 ที่จะมีขึ้นในต้นเดือนกันยายนนี้และเป็นหนึ่งในกิจกรรมต่างๆในกรอบงานเทศกาลประจำปีของจังหวัดเถื่อเทียนเว้  ซึ่งมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของชุดอ๊าวหย่ายเวียดนาม โดยเฉพาะชุดอ๊าวหย่ายเว้ต่อเพื่อนมิตรชาวต่างชาติเพื่อมุ่งสู่การอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรมของชุดอ๊าวหย่ายเวียดนาม ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์

จังหวัดเถื่อเทียนเว้มุ่งสู่การสร้างสรรค์ให้เป็น “เมืองแห่งชุดอ๊าวหย่าย” ในภาคกลาง - ảnh 1ชุดอ๊าวหย่ายเว้

เมื่อปี 1744 หลังจากที่ขึ้นครองราชย์ กษัตริย์เหงวียนฟุกควาด ทรงให้ความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนชุดแต่งกาย ซึ่งชุดอ๊าวหย่ายได้กลายเป็นชุดแต่งกายหลักของประชาชนในตอนนั้น ผ่านความผันผวนของประวัติศาสตร์ จากถิ่นกำเนิดในกรุงเก่าเว้ ชุดอ๊าวหย่ายเวียดนามได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมในด้านชุดแต่งกายเวียดนาม แต่การระบุกรุงเก่าเว้เป็นถิ่นกำเนิดของชุดอ๊าวหย่ายเวียดนามและเอกลักษณ์วัฒนธรรมเว้ที่ได้รับการแสดงให้เห็นผ่านชุดอ๊าวหย่ายยังไม่ได้รับการวิจัยอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น จังหวัดเถื่อเทียนเว้มีความประสงค์ในการสร้างเครื่องหมายการค้าชุดอ๊าวหย่ายเว้ ส่งเสริมคุณค่าของในถิ่นกำเนิดของชุดอ๊าวหย่าย โดยนอกจากการส่งเสริมให้ประชาชนใส่ชุดอ๊าวหย่ายในช่วงที่จัดงานเทศกาลชุดอ๊าวหย่ายแล้ว คณะกรรมการประชาชนจังหวัดเถื่อเทียนเว้และสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องจะจัด 5 กิจกรรมในชุมชน เช่น ชุดอ๊าวหย่ายของสตรีเว้ ชุดอ๊าวหย่ายในโรงเรียน ชุดอ๊าวหย่ายในชีวิตประจำวัน  ชุดอ๊าวหย่ายในงานเทศกาลพื้นเมืองและชุดอ๊าวหย่ายในงานของตระกูล เพื่อมีส่วนร่วมส่งเสริมบทบาทของชาวเว้ในการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าของชุดอ๊าวหย่ายเว้ นักออกแบบดั๋งถิมิงแห่งได้เผยว่า

“ในจิตใจของชาวเวียดนาม เมื่อกล่าวถึงเว้ พวกเราต่างนึกถึงภาพของชุดอ๊าวหย่ายสีม่วง งอบและผมยาวของสตรีเว้ ซึ่งได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเว้”

บรรดาผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า เอกสารและสิ่งของวัตถุจากโครงการวิจัยชุดอ๊าวหย่ายจะเป็นพื้นฐานเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชุดอ๊าวหย่ายเวียดนาม นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสมาเยือนเว้ ควบคู่กันนั้น สำนักงานวัฒนธรรมของจังหวัดเถื่อเทียนเว้จะอนุรักษ์ “ชุดอ๊าวหย่ายหงูเทิน”หรือชุดเสื้อยาว5ส่วนพื้นเมือง จัดการประกวดการออกแบบชุดอ๊าวหย่ายเข้ากับยุคสมัย จิตรกร เหงวียนดึ๊กบิ่ง หัวหน้าสโมสรดิ่งหล่างเวียดได้เสนอว่า

“ผมขอเสนอให้ทางการจังหวัดฯลงทุนให้แก่การวิจัยชุดอ๊าวหย่ายสำหรับผู้ชายและผู้หญิง ผมคิดว่า เว้ต้องมีพิพิธภัณฑ์ชุดอ๊าวหย่าย ซึ่งเป็นสถานที่ส่งเสริมคุณค่า  เก็บรักษาและทำการวิจัย ฟื้นฟูอาชีพการตัดชุดอ๊าวหย่ายหงูเทิน  ซึ่งอาชีพนี้ในกรุงเก่าเว้กำลังจะสูญหายไป         ดังนั้น ต้องมีนโยบายให้สิทธิพิเศษเพื่อพัฒนาอาชีพนี้”

จังหวัดเถื่อเทียนเว้มุ่งสู่การสร้างสรรค์ให้เป็น “เมืองแห่งชุดอ๊าวหย่าย” ในภาคกลาง - ảnh 2จังหวัดเถื่อเทียนเว้มุ่งสู่การสร้างสรรค์ให้เป็น “เมืองแห่งชุดอ๊าวหย่าย” ในภาคกลาง 

จนถึงขณะนี้ ชุดอ๊าวหย่ายเวียดนามยังไม่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรม จังหวัดเถื่อเทียนเว้กำลังจัดทำเอกสารขอรับรองชุดอ๊าวหย่ายพื้นเมืองเว้เป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมระดับชาติ ต่อจากนั้น จะเสนอให้ยูเนสโกรับรองชุดอ๊าวหย่ายเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ นาย ฟานหงอกเถาะ ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเถื่อเทียนเว้ได้เผยว่า

“แน่นอนว่า ในโครงการสร้างสรรค์กรุงเก่าเว้ให้เป็นเมืองของชุดอ๊าวหย่าย  จะมีการจัดพิพิธภัณฑ์เพื่อจัดแสดงและแนะนำชุดอ๊าวหย่ายของเวียดนาม รวมทั้ง ชุดอ๊าวหย่ายเว้ สองคือ จะมีงานชุดอ๊าวหย่ายในวันที่ 2 กันยายน โดยในวันนั้น ประชาชนเว้จะใส่ชุดอ๊าวหย่าย ซึ่งอยู่ในกรอบของงานเฟสติวัลเว้และมุ่งสู่วันที่ประชาชนทั่วประเทศใส่ชุดอ๊าวหย่าย”

ในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก การอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชุดอ๊าวหย่ายในถิ่นกำเนิดของชุดอ๊าวหย่ายจะทำให้กรุงเก่าเว้กลายเป็น “เมืองแห่งชุดอ๊าวหย่าย”ในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด