ช่วยเหลือผู้ยากจนฟันฝ่าอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

(VOVWORLD) -การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้แรงงานจำนวนมากในนครโฮจิมินห์ต้องตกงาน ถูกลดเงินเดือนหรือต้องหยุดงานโดยไม่มีเงินเดือน ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากนี้ การช่วยเหลือของทางการทุกระดับ โดยเฉพาะ สหภาพแรงงานทุกระดับได้มีส่วนช่วยเหลือแรงงานยากจนฟันฝ่าอุปสรรค

ช่วยเหลือผู้ยากจนฟันฝ่าอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 - ảnh 1 ครู เลืองถิถวี ได้รับของช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานเขตบิงแถ่ง

ในตลอดกว่า 2 เดือนที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นาง เลืองถิถวี อายุ 30 ปี ครูของโรงเรียนอนุบาลคายชี้ในเขตบิ่งแถ่ง นครโฮจิมินห์ต้องหยุดงานชั่วคราว ตอนที่ไปทำงาน เธอได้รับเงินเดือนกว่า 5 ล้านด่ง  เมื่อรวมกับเงินเดือนของสามีจะอยู่ที่ 12 ล้านด่ง หลังจากที่หักค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็เหลือเงินเก็บไม่มากนัก ดังนั้น ในช่วงที่ต้องหยุดงาน นางถวีก็ต้องประหยัดการใช้จ่ายให้ได้มากที่สุด หลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือประกอบด้วยเงินสด 1 ล้านด่ง ข้าว น้ำปลาและน้ำมันพืชทำให้นางถวีรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมาก

“ดิฉันประสบอุปสรรคเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่มีรายได้และต้องอาศัยแต่เงินเดือนของสามี  ดิฉันเพิ่งได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานสาขาเขตบิ่งแถ่งและโรงเรียน ดิฉันดีใจเป็นอย่างมาก”

นาง ถวี ก็เป็นหนึ่งในแรงงานสตรี50 คนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหภาพแรงงานสาขาเขตบิ่งแถ่ง จากการเป็นเขตที่ไม่มีกรรมกรเป็นจำนวนมากเหมือนเขตต่างๆ  ดังนั้น งานด้านการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชนในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดจึงเน้นถึงแรงงานสตรีตั้งครรภ์ แรงงานเป็นสตรีที่กำลังเลี้ยงบุตรและขาดรายได้  ครูโรงเรียนอนุบาลที่ต้องหยุดงาน กรรมกรสตรีที่ตกงานเนื่องจากสถานประกอบการหยุดดำเนินการหรือลดขนาดการประกอบธุรกิจ เป็นต้น นาย ฝามวันฮวา รองประธานสหภาพแรงงานสาขาเขตบิ่งแถ่งได้เผยว่า นับตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางการเขตฯได้มอบของช่วยเหลือ 50 ชุด มูลค่าชุดละ 1.2 ล้านด่งให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงานที่เป็นสตรีที่ประสบความยากลำบากหรือกำลังเลี้ยงดูบุตรที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี จนถึงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา สหภาพแรงงานสาขาเขตบิ่งแถ่งได้ให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ประสบอุปสรรคกว่า 200 คน

“ทางสหภาพแรงงานฯกำหนดว่า นี่เป็นงานที่ต้องปฏิบัติในระยะยาว ก็แล้วแต่สถานการณ์การแพร่ระบาด  ก่อนอื่น พวกเราเน้นให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานที่ทำงานในโรงเรียนของรัฐที่ถูกลดเงินเดือนหรือตกงาน”

ช่วยเหลือผู้ยากจนฟันฝ่าอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 - ảnh 2สหภาพแรงงานสาขาเขต 9 ได้แจกอาหารเที่ยงให้แก่แรงงานที่ยากจน 200 คน   

สหภาพแรงงานระดับท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ยากจน โดยสหภาพแรงงานสาขาเขตเตยบิ่งได้สงวนวงเงินช่วยเหลือมูลค่า 500 ล้านด่งเพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการติดตั้งตู้ ATM แจกข้าวสารฟรีตู้ที่ 2 ในเขตนี้ หลังจากที่ได้รับข้าวสาร 2 กิโลกรัม จะมีการแจกไข่ไก่ให้แก่แรงงานยากจน     จนถึงขณะนี้ โครงการได้รับข้าวสาร 15 ตันและกำลังเรียกร้องความช่วยเหลือจากชุมชน ส่วนที่เขต 9 ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด สหภาพแรงงานสาขาเขต 9 ได้แจกอาหารเที่ยงให้แก่แรงงานที่ยากจน 200 คน  รวมทั้งแจกข้าวสาร ไข่ นมและเงินสดให้แก่ครอบครัวที่ยากจนและครอบครัวที่ไกล้ยากจนในท้องถิ่น

ตามข้อมูลสถิติของสหภาพแรงงานนครโฮจิมินห์ นครโฮจิมินห์มีแรงงานประมาณ 6 หมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  ซึ่งสหภาพแรงงานทุกระดับได้พยายามให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานที่ยากจนกว่า 8,600 คน รวมยอดเงินช่วยเหลืออยู่ที่กว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นาย โห่ซวนเลิม รองประธานสหภาพแรงงานนครโฮจิมินห์ได้เผยว่า กิจกรรมการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ผู้ยากจนได้รับการปฏิบัติบนเจตนารมณ์ “ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง”

“สหภาพแรงงานทุกระดับเน้นดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่แรงงานอิสระ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสหภาพแรงงานในการดูแลและปกป้องสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของแรงงาน ผ่านการปฏิบัติแผนการที่เป็นรูปธรรม สถานประกอบการและแรงงานจะสามารถฟันฝ่าอุสรรคนี้ได้โดยเร็ว”

ในช่วงที่เต็มไปด้วยความยากลำบาก เกียรติประวัติแห่งความช่วยเหลือจุนเจือกันของชาวเวียดนามได้รับการส่งเสริม ซึ่งกิจกรรมการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่คนจนของสหภาพแรงงานทุกระดับในนครโฮจิมินห์ได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนจนในการฟันฝ่าอุปสรรค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด