ตู๊ถิ Hand Embroidery- Start up จากความรักอาชีพพื้นเมือง

(VOVWORLD) -คุณ บุ่ยถิมายลาน เคยเป็นนักข่าวสายวัฒนธรรมของสำนักข่าวใหญ่แห่งหนึ่ง โดยในสายตาของเพื่อนร่วมงาน คุณ มายลานเป็นผู้ที่ทุ่มเทให้แก่การทำงานและชอบลงพื้นที่ศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมในเขตตะวันตกเฉียงเหนือและเขตที่มีมรดกวัฒนธรรมของประเทศเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการรายงานข่าว ดังนั้น การที่เธอตัดสินใจลาออกจากการเป็นนักข่าวเพื่อหันมาประกอบธุรกิจแฟชั่นด้วยการผลิตสินค้าที่เป็นงานฝีมือเย็บปักถักร้อยจึงทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกแปลกใจ

ตู๊ถิ Hand Embroidery- Start up จากความรักอาชีพพื้นเมือง - ảnh 1บูธของ ตู๊ถิ Hand Embroidery

แม้คุณ มายลานจะเกิดที่หมู่บ้านศิลปาชีพเย็บปักถักร้อยก๊วดด๋ง อำเภอเถื่องติ๊น กรุงฮานอย แต่ด้วยเรื่องการเรียน อาชีพและงานที่ทำ ทำให้เธอลืมอาชีพพื้นเมืองของบ้านเกิดไป โดยในช่วงที่ประกอบอาชีพเป็นนักข่าวสายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คุณ มายลานได้มีโอกาสไปเยือนสถานที่ต่างๆ รวมทั้ง หมู่บ้านศิลปาชีพในทั่วประเทศ ซึ่งทำให้เธอคิดถึงอาชีพเย็บปักถักร้อยพื้นเมืองของบ้านเกิดและอยากแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ แต่เธอก็ไม่เคยคิดว่า วันหนึ่งเธอจะเลิกอาชีพนักข่าวแล้วหันมาประกอบอาชีพเย็บปักถักร้อย

เวลาผ่านไปและหลังจากได้กลับบ้านเกิดแล้ว มีโอกาสพูดคุยกับคุณลุง คุณป้าและพี่น้องในบ้านเกิด เรียนรู้ขั้นตอนของอาชีพการเย็บปักถักร้อยและสถานการณ์ของหมู่บ้านศิลปาชีพ จนถึงกลางปี 2017 คุณ มายลานได้ตัดสินใจเปิดร้านแนะนำผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อยพื้นเมืองตู๊ถิ ที่บ้านเลขที่ 23 ถนนห่างถุ่ง กรุงฮานอย “ตู๊ถิ"คือชื่อของวิหารที่บูชาบรรพบุรุษผู้ที่ให้กำเนิดอาชีพเย็บปักถักร้อย คำว่า “ตู๊”หมายถึงการเย็บปักถักร้อย ส่วน “ถิ”หมายถึง ตลาด  ดังนั้น“ตู๊ถิดิ่ง”จึงหมายความว่า วิหารตลาดการเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นความหมายของชื่อร้านของดิฉัน ดิฉันเกิดที่หมู่บ้านศิลปาชีพเย็บปักถักร้อยก๊วดด๋ง คุณย่าได้สอนวิธีการเย็บปักถักร้อยให้แก่ดิฉันตั้งแต่เป็นเด็กและภาพของช่างศิลป์โดยเฉพาะคุณย่าที่นั่งปักผ้าหน้าบ้านได้สถิตอยู่ในความทรงจำของดิฉันมาตลอด การเปิดร้านนี้ก็เป็นวิธีแนะนำอาชีพพื้นเมืองของกรุงฮานอยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ”

แม้จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพเย็บปักถักร้อยแต่เมื่อเริ่มทำ คุณ มายลานก็ประสบอุปสรรคมากมาย ซึ่งช่างศิลป์หรือช่างเย็บปักถักร้อยในหมู่บ้านก๊วดด๋งต่างเป็นเกษตรกรจึงได้ถืออาชีพเย็บปักถักร้อยเป็นอาชีพรองที่จะทำแต่ในช่วงว่างเว้นจากการทำนา ส่วนคุณ มายลานคิดว่า พวกเขาเองคือก็เป็นผู้ที่สร้างความเป็นเอกลักษณ์ของอาชีพเย็บปักถักร้อยพื้นเมือง จึงได้ตัดสินใจเปิดร้านด้วยการจ้างช่างศิลป์เหล่านั้น “ผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมได้สะท้อนจิตวิญญาณของช่างศิลป์ ถ้าหากเขาทำด้วยใจที่ไม่สบาย ก็จะส่งผลต่อสีสันและรูปแบบของงานที่ออกมา  ดังนั้น เราต้องเห็นอกเห็นใจ มีความเข้าใจให้กำลังใจและรู้จักจุดประกายความเป็นศิลปะของพวกเขาในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีและทำงานกับเราไปนาน ๆ”

ตู๊ถิ Hand Embroidery- Start up จากความรักอาชีพพื้นเมือง - ảnh 2ผลิตภัณฑ์แรกของร้านเย็บปักถักร้อยตู๊ถิส่วนใหญ่คือชุดอ๊าวหย่าย 

ผลิตภัณฑ์แรกของร้านเย็บปักถักร้อยตู๊ถิส่วนใหญ่คือชุดอ๊าวหย่ายและเสื้อเชิ้ตที่มีลายปักดอกไม้นกและสัตว์น่ารักต่างๆและมาจนถึงปัจจุบันทางร้านได้ผลิตของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของฮานอยไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูโต๊ะ กระเป๋าและภาพปัก เป็นต้น “ผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อยของหมู่บ้านเย็บปักถักร้อยก๊วดด๋งได้รับการส่งออกไปยังประเทศยุโรป สหรัฐและญี่ปุ่น มีแบรนด์เนมแฟชั่นที่มีชื่อเสียงในโลก เช่น Zara ก็ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านก๊วดด๋ง  ฝีมือช่างศิลป์ของหมู่บ้านก๊วดด่งไม่แพ้ช่างศิลป์ของประเทศอื่น ดังนั้น ดิฉันก็ตั้งใจพยายามส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเลือกผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านก๊วดด๋งเป็นของฝาก ดิฉันคิดว่า เพื่อได้รับความนิยมของลูกค้า ผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อยต้องมีคุณภาพดี.”

ในกระบวนการพัฒนาอาชีพพื้นเมืองนี้  ความพยายามของคุณ มายลานและตู๊ถิ Hand Embroidery เริ่มไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และตอนนั้น เธอก็มีเพื่อนร่วมงานอีกคนคือ คุณ ห่าจาง เพื่อนสนิทและเป็นเพื่อนร่วมงานในสมัยที่เธอยังเป็นนักข่าวที่เห็นใจมาช่วย  พัฒนาตู๊ถิ Hand Embroideryได้เผยว่า “ ตอนแรก ดิฉันไม่เชื่อว่า  มายลานจะทำได้เพราะ อาชีพนักข่าวและการประกอบธุรกิจไม่เหมือรกันโดยสิ้นเชิง แต่หลังจากที่มาเยือนร้านและหมู่บ้านก๊วดด่งเพื่อเรียนรู้อาชีพเย็บปักถักร้อย ดิฉันก็ตัดสินใจร่วมมือกับคุณ มายลานเพื่อพัฒนาร้านตู๊ถิ พวกเรากำหนดว่า ถ้าตัดสินใจทำก็ต้องเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ดังนั้น พวกเราจึงแบ่งหน้าที่กัน คือศึกษาวิธีการประกอบธุรกิจ และศึกษาการออกแบบเพื่อสามารถเข้าร่วมกระบวนการผลิต ซึ่งพวกเราทำเพื่อความสุขและความชื่นชอบและเชื่อมั่นว่า จะได้รับการสนับสนุนจากทุกคน”

ในช่วงต้นปี 2019  ตู๊ถิ Hand Embroidery ได้เปิดสาขาใหม่ที่เมืองฮอยอัน   จังหวัดกว๋างนาม จากความปรารถนาที่จะพัฒนาเป็นสถานประกอบการด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและชุมชนในอนาคต คุณ มายลานได้เผยว่า  ตู๊ถิ Hand Embroidery กำลังมุ่งสู่การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเยือนหมู่บ้านศิลปาชีพเย็บปักถักร้อย เรียนรู้วิธีการเย็บปักถักร้อย ซื้อผลิตภัณฑ์และช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่คนอื่นและคุณ มายลานก็จะสงวนรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์อาชีพพื้นเมืองของหมู่บ้านศิลปาชีพก๊วดด๋งให้พัฒนาคงอยู่ต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด