ประกันสุขภาพมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคร้ายแรง

(VOVWORLD) -การที่คนยากจนต้องรักษาอาการป่วยร้ายแรงทำให้ครอบครัวของพวกเขาต้องประสบอุปสรรคเนื่องจากต้องเสียค่ารักษาจำนวนมาก ซึ่งประกันสุขภาพได้มีส่วนช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ให้สามารถต่อสู้กับโรคร้าย โดยไม่ต้องเป็นหนี้สิน 

ประกันสุขภาพมีประโยชน์สำหรับผู้ป่วยโรคร้ายแรง - ảnh 1ประชาชนกว่า 85 ล้านคนซื้อบัตรประกันสุขภาพ

ที่แผนกโลหิตวิทยา โรงพยาบาลเจ๋อไหร นครโฮจิมินห์ มีผู้ป่วยหลายรายที่ต้องได้รับการรักษาในระยะยาว ซึ่งเมื่อคิดค่ารักษาแล้ว ก็ต้องจ่ายมากถึงหลายหมื่นล้านด่ง  นาย แยงวัน อายุ 30 ปี ครูของโรงเรียนประถมศึกษาเตียนหาย ตำบลเตียนหาย จังหวัดเกียนยางก็เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว นาย วันป่วยเป็นโรคฮีโมฟีเลียหรือโรคเลือดออกง่ายหยุดยากตั้งแต่เกิด  โดยต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลและกินยาบ่อย หลังจากที่กระดูกต้นขาหัก นาย วัน ถูกย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ๋อไหร เนื่องจากเลือดไหลไม่หยุด ถ้าหาไม่ได้รับการรักษาอย่างทันการณ์ก็ต้องตัดขาทิ้ง ซึ่งหมอได้พยายามห้ามเลือดและช่วยชีวิตเขา 

ค่ารักษาของนายวันอยู่ที่เกือบ 1 หมื่นล้านด่งหรือคิดเป็นกว่า 4 แสนดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนประกันสุขภาพได้ช่วยชำระเงินให้ร้อยละ 80 ส่วนนาย วันต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลือคือประมาณ 1.5 พันล้านด่งหรือคิดเป็น 6 หมื่น 4 พันดอลลาร์สหรัฐแต่เนื่องจากนายวันซื้อบัตรประกันสุขภาพ 5 ปีติดต่อกัน ทำให้เขาไม่ต้องจ่ายในส่วนนี้  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายนที่ผ่านมา   นาย วัน ประสบอุบัติเหตุอีกครั้งจนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล โดยค่ารักษาอยู่ที่กว่า 1 พันล้านด่ง  ซึ่งกองทุนประกันสุขภาพก็รับผิดชอบค่ารักษาทั้งหมด 

ปัจจุบัน อาการของผมดีขึ้น ผมดีใจมากๆ ค่ารักษาแพงมากแต่กองทุนประกันสุขภาพจ่ายให้ทั้งหมด ถ้าไม่มีประกันสุขภาพ การรักษาของผมจะประสบอุปสรรคมากมาย”

แพทย์หญิง หว่างถิทวี๊ห่า รองหัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยา โรงพยาบาลเจ๋อไหรได้เผยว่า ทางโรงพยาบาลได้ทำการรักษาและผ่าตัดให้แก่นาย ฟานหึวเงียม ผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย ในระหว่างการผ่าตัด ต้องฉีดฮีโมฟีเลีย ซึ่งค่ารักษาแพงมากแต่โชคดีที่กองทุนประกันภัยสุขภาพจ่ายให้ทั้งหมด 

“นาย หึวเงียมได้รับการผ่าตัด 20 ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้ง การผ่าตัดเนื้องอกและการปลูกถ่ายผิวหนัง ซึ่งค่ารักษาของนาย เงียมสูงมาก”

ฝ่ายงานด้านสังคมของโรงพยาบาลเจ๋อไหรได้รับเอกสารขอความช่วยเหลือด้านค่ารักษาพยาบาลจากผู้ยากจนและครอบครัวที่ประสบอุปสรรคกว่า 100 ฉบับต่อเดือน ซึ่งในนั้น มีผู้ที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพรวมอยู่ด้วย ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ฝ่ายงานด้านสังคมได้ให้ความช่วยเหลือผู้ยากจนในการซื้อบัตรประกันสุขภาพ ซึ่งช่วยให้พวกเขาได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องหยุดชะงักงันเนื่องจากไม่มีเงิน   นาย เลมิงเหียน หัวหน้าฝ่ายกงานด้านสังคมได้เผยว่า

“ นโยบายเกี่ยวกับประกันสุขภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย พวกเราให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ป่วยในการซื้อบัตรประกันสุขภาพ”

ปัจจุบัน ประชาชนกว่า 85 ล้านคนที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพ ที่นครโฮจิมินห์มีผู้ที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพ 7.5 ล้านคน คิดเป็นเกือบร้อยละ 89  นาย ฟานวันเม้น ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมสาขานครโฮจิมินห์ได้เผยว่า จนถึงปลายปี 2020 ทางการนครฯจะเพิ่มจำนวนผู้ที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพขึ้นเป็น 8.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 90.7 ตามเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานประกันสาธารณสุขจะผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้แรงงาน 3 แสนคนและครอบครัว 3 แสนครอบครัวซื้อบัตรสุขภาพ นาย ฟานวันเม้นได้เผยต่อไปว่า

“ต้องผลักดันงานด้านการตรวจสอบการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาประกันสุขภาพในเขตและอำเภอต่างๆ โดยเน้นถึงกลุ่มนักศึกษาและนักเรียน ในปีนี้ พวกเราจะเสนอให้นักเรียนและนักศึกษาทั้งหมดซื้อบัตรประกันสุขภาพ”

เพื่อให้ผู้ยากจนเข้าถึงประกันสุขภาพ ทุกปี นครโฮจิมินห์ได้ใช้เงินจากกองทุนประกันสุขภาพเพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจนและครอบครัวใกล้ยากจนในการซื้อบัตรประกันสุขภาพ เมื่อปี 2019 ทางการนครฯได้ซื้อบัตรประกันสุขภาพกว่า 111,000 ใบให้แก่กลุ่มเป้าหมายนี้ รวมมูล่ากว่า 2 หมื่น 5 พันล้านด่ง องค์กรทางการเมืองและสังคม สมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนนครโฮจิมินห์ได้เรียกร้องให้ผู้ที่มีใจกุศลร่วมกันช่วยเหลือการซื้อบัตรประกันสุขภาพให้แก่ผู้ยากจน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด