ประสิทธิภาพจากการเลี้ยงกวางดาวเป็นการนำร่องในอำเภอ มางยาง จังหวัดยาลาย

(VOVWORLD) - ถึงแม้เพิ่งปฏิบัติ แต่รูปแบบการเลี้ยงกวางดาวเพื่อใช้เขากวางอ่อนและเพื่อการเพาะพันธุ์ในอำเภอ มางยาง จังหวัดยาลาย ได้เกิดประสิทธิภาพในเบื้องต้น โดยรูปแบบนี้กำลังช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะครอบครัวชนกลุ่มน้อยเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น
ประสิทธิภาพจากการเลี้ยงกวางดาวเป็นการนำร่องในอำเภอ มางยาง จังหวัดยาลาย - ảnh 1
ประชาชนในอำเภอยางมาง จังหวัดยาลาย ได้ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกวางดาวในเบื้องต้น

นาย หวูวันเยิน ในเขตชุมชน 4 อำเภอเมือง กอนเหยิง เป็นหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับการสนับสนุนจากอำเภอ มางยาง จังหวัดยาลายในการเลี้ยงกวางดาว 3 ตัวซึ่งเป็นกวางตัวผู้ 2 ตัวและกวางตัวเมีย 1 ตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี 2020 จากการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในกระบวนการดูแลกวาง จนถึงขณะนี้ กวางได้เติบโตและพัฒนาเป็นอย่างดี ออกลูกและสามารถตัดเขากวางอ่อนได้ นาย หวูวันเยิน เผยว่า

“ทุกเช้า เราใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงในการดูแลกวางเท่านั้น ในฤดูฝน หญ้าเจริญได้ดี ใช้เวลาตัดหญ้าเพียง 10 นาทีก็ได้หญ้าเพียงพอสำหรับเลี้ยงกวางทั้งวัน เมื่อกวางโตจนมีเขากวางอ่อน เราจะให้กวางกินกล้วยข้าวโพดและมันสำปะหลังเพิ่มเต็มเพื่อให้เขากวางอ่อนที่มีคุณภาพดี ผมมีความประสงค์ที่จะขยายรูปแบบนี้เพื่อพัฒนาฐานะให้มั่นคง”

ถึงแม้เพิ่งปฏิบัติ แต่ทุกครอบครัวก็ได้มีผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนสำหรับขายและลูกกวางดั่งเช่นครอบครัวของนาย นงวันด่าว ในหมู่บ้านเดเบอตุก ตำบลดั๊กเจอตา ในอำเภอมางยาง นาย ด่าว เผยว่า เมื่อก่อน ครอบครัวเขาเคยเลี้ยงแพะและวัว  แต่สัตว์เหล่านี้มักติดโรคและราคาไม่มีเสถียรภาพ ส่วน การเลี้ยงกวางดาวนั้นให้ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูง เหมาะสมกับศักยภาพการเพาะเลี้ยงของประชาชน โดยเฉพาะในเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยและจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความมั่นคง

“เราขอขอบคุณรัฐที่ให้ความสนใจในการแนะนำรูปแบบเลี้ยงกวางดาวนี้มาเผยแพร่ให้แก่ประชาชน ในเบื้องต้น รูปแบบนี้มีประสิทธิภาพ เช่นครอบครัวผมเลี้ยงกวางดาวเป็นเวลาไม่ถึง 1 ปีก็สามารถตัดเขากวางอ่อนได้ 2 ครั้งและกวางคลอดลูกเพิ่มอีก 1 ตัว ผมเห็นว่า รูปแบบนี้มีประโยชน์มากและก็อยากขยายผลรูปแบบนี้และสร้างฝูงกวางใหม่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านเรียนรู้ปฏิบัติตาม”

ครอบครัวต่างๆในท้องถิ่นเผยว่า การเลี้ยงกวางไม่มีความยุ่งยากโดยเน้นเรื่องความสะอาด 3 อย่าง ได้แก่ อาหารสะอาด น้ำสะอาดและมีสภาพแวดล้อมสะอาด อาหารของกวางส่วนใหญ่คือใบไม้ แต่เมื่อกวางเริ่มมีเขากวางอ่อนก็ต้องให้การดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้เขากวางอ่อนมีคุณภาพดีที่สุด กวางอายุ 3 ปีก็สามารถตัดเขากวางอ่อนได้แล้ว กวางตัวเต็มวัยจะได้เขากวางอ่อนประมาณ 0.5 กิโลกรัมต่อครั้งและทุกปีตัดเขากวางอ่อนได้ 2 ครั้ง ตามราคาขายในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2.5 ล้านด่งต่อขีด กวางหนึ่งตัวจะสร้างรายได้ 25 ล้านด่งต่อปีจากการขายเขากวางอ่อน  นอกจากรายได้จากการขายเขากวางอ่อนแล้ว เกษตรกรยังมีรายได้จากการขายเนื้อและกวางพันธุ์อีกด้วย 

นาย เจิ่นนามแยง หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ - โครงสร้างพื้นฐานของอำเภอ มางยาง จังหวัดยาลายเผยว่า รูปแบบเลี้ยงกวางดาวได้รับการปฏิบัติจากแหล่งเงินทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอำเภอและส่วนหนึ่งจากประชาชน สำหรับครอบครัวยากจน รูปแบบนี้ได้เกิดประสิทธิผลและช่วยให้ชาวท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

“เมื่อปฏิบัติโครงการนี้ พวกเราได้เชื่อมโยงกับสหกรณ์ต่างๆเพื่อรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชาชนและสร้างความมั่นใจให้แก่พวกเขา ในเวลาที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ปฏิบัติรูปแบบนี้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีความสุขมากและขอให้ขยายผลรูปแบบนี้ในอำเภอให้พัฒนามากขึ้น”

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุ์พืชและสัตว์อย่างเหมาะสมเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อพัฒนาการเกษตรของท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งจังหวัดยาลาย โดยรูปแบบการเลี้ยงกวางดาวในอำเภอมางยางกำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้บริโภค จากการสนับสนุนของทางการปกครองท้องถิ่น ประชาชนในอำเภอมางยางได้ลงทุนพัฒนารูปแบบเลี้ยงกวางดาวเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ความสำเร็จของรูปแบบเลี้ยงกวางเพื่อใช้เขากวางอ่อนของครอบครัวในอำเภอยางมางเป็นตัวอย่างในกระบวนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการพัฒนาการเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดยาลาย./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด