ผู้ที่เชื่อมโยงสถานีวิทยุเวียดนามกับครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ

(VOVWORLD) -ทุกๆสัปดาห์ เมื่อถึงเวลาออกอากาศรายการกระจายเสียง“ข้อมูลเกี่ยวกับทหารพลีชีพเพื่อชาติ”ของสถานีวิทยุเวียดนาม นาย เหงวียนเตี๊ยนซวน อายุ๘๑ปีในหมู่บ้านเจ๋อ ตำบลเวินแกง อำเภอหว่ายดึ๊ก กรุงฮานอยจะตั้งใจฟังและจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝังศพของทหารพลีชีพเพื่อชาติที่ยังไม่มีญาติมารับและในตลอดเกือบ๑๑ปีที่ผ่านมา นาย ซวนได้ส่งจดหมาย๑๗,๐๐๐ฉบับแจ้งข้อมูลสถานที่ฝังศพของทหารพลีชีพเพื่อชาติให้แก่ครอบครัวต่างๆในทั่วประเทศ  ซึ่งสิ่งที่นายซวนทำได้ช่วยให้นับร้อยครอบครัวได้พบจุดฝังศพของญาติๆพวกเขา

ผู้ที่เชื่อมโยงสถานีวิทยุเวียดนามกับครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 1สมุดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝังศพของทหารพลีชีพเพื่อชาติของนาย ซวน

นาย เหงวียนเตี๊ยนซวนเกิดในครอบครัวที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง คุณแม่ของเขาได้รับการรับรองสดุดีเป็นคุณแม่วีรชนเนื่องจากมีลูกชาย๒คนเป็นทหารพลีชีพเพื่อชาติในการต่อต้านนักล่าเมืองขึ้นฝรั่งเศส ซึ่งในปัจจุบันก็ยังหาอัฐิของพี่ชายของนายซวนไม่พบ  นับตั้งแต่ปี๒๐๐๗มาจนถึงปัจจุบัน ทุกๆวัน นาย เหงวียนเตี๊ยนซวนจะเขียนจดหมายเกี่ยวกับข้อมูลสถานที่ฝังศพทหารพลีชีพเพื่อชาติส่งให้แก่ครอบครัวต่างๆทั่วประเทศด้วยความประสงค์ว่า อัฐิทหารพลีชีพเพื่อชาติจะได้ถูกส่งกลับบ้านเกิดโดยเร็ว นาย เหงวียนเตี๊ยนซวนเล่าให้ฟังว่า “ผมฟังรายการกระจายเสียง “ข้อมูลเกี่ยวกับทหารพลีชีพเพื่อชาติ”ของสถานีวิทยุเวียดนามมาได้๑๑ปีแล้ว  ซึ่งรายการออกอากาศในเวลา๑๔.๑๕น. ทุกๆวันจันทร์ วันพุธและวันศุกร์ ผมคิดว่า มีความเป็นได้ที่หลายครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติไม่ได้ฟังรายการนี้ ดังนั้น ผมจึงเขียนจดหมายส่งไปให้ครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ สถานีวิทยุเวียดนามได้ออกอากาศรายการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติและผมก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสถานีวิทยุเวียดนามกับครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ นางบิ๊กห่าจากสถานีวิทยุเวียดนามได้ส่งจดหมายถึงผม โดยเขียนว่า “ทางรายการโชคดีมากๆที่ผมได้อาสาทำสิ่งนี้”

ผู้ที่เชื่อมโยงสถานีวิทยุเวียดนามกับครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ - ảnh 2นาย เหงวียนเตี๊ยนซวนและเข็มที่ระลึกเพื่อภารกิจการกระจายเสียงของสถานีวิทยุเวียดนาม  

เมื่อมีมาร์ทโฟน นาย เหงวียนเตี๊ยนซวนก็อัดรายการของสถานีวิทยุเวียดนามแล้วนำไปจดบันทึกเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง  เมื่อได้รับจดหมายของท้องถิ่นและครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ นายซวนก็เขียนจดหมายเพื่อแจ้งให้ทางผู้จัดทำรายการรับทราบเพื่อประกาศผ่านทางวิทยุ โดยเฉพาะ นายซวนยังดูแลสถานที่ฝังศพของทหารพลีชีพเพื่อชาติที่ครอบครัวประสบอุปสรรค์ นาย เหงวียนเตี๊ยนซวนได้เผยว่า “ปีนี้ นอกจากฟังรายการของสถานีวิทยุเวียดนามแล้ว ผมก็เปิดเว็บไซต์เพื่อค้นหาข้อมูล โดยสามารถค้นหาอัฐิทหาร๒๗๖ชุด ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะอัฐิทหารพลีชีพเพื่อชาติเป็นสมบัติพิเศษของประเทศ พรรค รัฐและประชาชนเวียดนามต่างสำนึกในบุญคุณของทหารพลีชีพเพื่อชาติ”

เมื่อปี๒๐๑๗ นาย เหงวียนเตี๊ยนซวนได้ส่งจดหมายถึงกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับการมอบรายชื่อทหารพลีชีพเพื่อชาติที่ได้รับการค้นหา พลเอกโงซวนหลิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนามได้มอบหน้าที่ให้กรมนโยบายสังกัดกระทรวงกลาโหมประสานงานกับกองบัญชาการทหารกรุงฮานอยเพื่อร่วมมือกับนายซวนในการส่งข้อมูลสถานที่ฝังศพของทหารพลีชีพเพื่อชาติให้แก่ครอบครัว สำหรับแผนการในเวลาที่จะถึง นาย เหงวียนเตี๊ยนซวนได้เผยว่า “ผมมีแผนการเปิดห้องจัดแสดงในบ้านของตนเพื่อจัดสรรข้อมูลให้แก่ครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ เมื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผมจะแจ้งให้สื่อมวลชนเพื่อประกาศให้แก่ครอบครัวต่างๆ  ใครอยากค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ฝังศพของทหารพลีชีพเพื่อชาติก็มาหาผม ผมจะเดินทางไปยังสำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมฮานอยเพื่อถามเกี่ยวกับสุสานทหารพลีชีพเกือบ๓,๐๐๐แห่งเพื่อให้การค้นหามีประสิทธิภาพมากขึ้น”

ปฏิบัติการดังกล่าวของนายซวนได้มีส่วนร่วมต่องานด้านการตอบแทนบุญคุณต่อทหารพลีชีพเพื่อชาติ จากส่วนร่วมที่มีความหมายต่างๆ นาย เหงวียนเตี๊ยนซวนได้รับมอบหนังสือชมเชยจากกระทรวงกลาโหมเวียดนาม ส่วนสถานีวิทยุเวียดนามก็มอบเข็มที่ระลึกเพื่อภารกิจการกระจายเสียงให้แก่นายซวน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด