ผลักดันการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมสำหรับคนจนในนครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - เพื่อแก้ไขผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 4 ควบคู่กับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชน การค้ำประกันงานด้านสวัสดิการสังคมได้รับความสนใจเป็นพิเศษ นครโฮจิมินห์ได้ปฏิบัติมาตรการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมระยะที่ 3 เพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ที่ประสบอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ผลักดันการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมสำหรับคนจนในนครโฮจิมินห์ - ảnh 1ผู้บริหารเขต 5 นครโฮจิมินห์มอบถุงยังชีพและเงินสนับสนุนให้แก่ประชาชน (tuoitre.vn)

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุปสรรคจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาสภาประชาชนนครโฮจิมินห์ได้ออกมติที่ 09 ซึ่งใช้งบประมาณสนับสนุนประมาณ 9 แสนล้านด่ง ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ออกมติที่ 68 ของรัฐบาลที่มีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ รวมมูลค่า 26 ล้านล้านด่ง

ชุดมาตรการช่วยเหลือสวัสดิการสังคมระยะที่ 3 ได้ดำเนินตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนถึงวันที่ 4 ตุลาคมปี 2021  เมื่อเทียบกับระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ในระยะที่ 3 นี้ได้มีการขยายเป้าหมายที่ผู้รับการช่วยเหลือเพิ่มอีก 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ที่พำนักอาศัยถาวร ผู้ที่พำนักอาศัยชั่วคราวและผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น ตำบล แขวง ตัวเมืองและอำเภอ มีการจัดตั้งสภาพิจารณาที่สมาชิกประกอบด้วยอาทิเช่น ประธาน รองประธาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม หัวหน้าสถานีตำรวจตำบล เจ้าหน้าที่ของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามและตัวแทนของท้องถิ่นและองค์กรมวลชน ซึ่งรายชื่อของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือที่ได้รับการอนุมัติจะต้องส่งต่อให้แก่ทางการระดับเขตและอำเภอทันที อีกทั้งต้องเผยแพร่และติดประกาศไว้ที่สำนักงานของคณะกรรมการประชาชนในแขวง ตำบลและตัวเมืองเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามตรวจสอบ นาย เลมิงเติ๊น ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมนครโฮจิมินห์ได้ย้ำ

“การมอบเงินช่วยเหลือจะดำเนินการในหมู่บ้านเล็กๆที่ยากจนและในพื้นที่ที่ประชาชนกำลังประสบความยากลำบากก่อน ในครั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากโครงการในระยะที่1 และ 2 จะได้รับการช่วยเหลือในระยะที่ 3นี้ นี่เป็นนโยบายของนครโฮจิมินห์เพื่อบรรเทาอุปสรรคในช่วงเกิดการระบาดอย่างหนัก”

ครอบครัวของนาง ฟาน ถิ บิ่งห์ ในเขต 4 เป็นแรงงานอิสระ ที่กำลังรอให้สถานการณ์ดีขึ้นเพื่อจะได้ออกไปทำงานหาเงินดูแลสมาชิกทั้ง 5 ชีวิตในครอบครัว นาง ฟาน ถิ บิ่งห์ เผยว่า

“ดิฉันได้รับเงินช่วยเหลือในระยะที่ 2 ตอนนี้ รัฐบาลก็ยังคงให้สนใจช่วยเหลือผ่านโครงการระยะที่ 3 ดิฉันรู้สึกดีใจมากที่ภาครัฐมอบเงิน ข้าวและอาหารให้แก่ครอบครัวดิฉัน”

ผลักดันการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมสำหรับคนจนในนครโฮจิมินห์ - ảnh 2นาย เลมิงเติ๊น ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมนครโฮจิมินห์ (tuoitre.vn)

ทางการนครฯยังคงพยายามกระจายการช่วยเหลือในระยะที่ 3 นี้ให้คลอบคลุมประชาชนให้ได้มากที่สุดภายใต้แนวทาง “มีเท่าไหร่ให้เท่านั้น”  ไม่ให้มีใครถูกมองข้ามและให้การช่วยเหลือซ้ำซ้อน โดยบางเขตได้นำระบบ QR code มาใช้เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ นาย จุงก๊วกเกื่อง ในแขวงเตินถ่วนไต เขต 7 ที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้ เผยว่า

“แต่ละครั้ง ผมได้รับเงินสนับสุน 1.5 ล้านด่ง ผมได้รับสองครั้งแล้ว ผมดีใจมาก เงินช่วยเหลือนี้ผมจะนำไปจ่ายค่าเช่าห้อง”

ในขณะเดียวกัน ศูนย์สวัสดิการสังคมนครโฮจิมินห์ได้ปฏิบัติโครงการ S0S เพื่อดูแลและช่วยเหลือผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ ทางศูนย์ฯกำลังเตรียมถุงยังชีพ 2 ล้านชุด มูลค่าชุดละ 300,000 ด่องเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมนอกเหนือจากถุงยังชีพของทางนครโฮจิมินห์จำนวน  2 ล้านชุด มูลค่าชุดละ 6 แสนล้านด่ง นาง โตถิบิ๊กโจว์ ประธานแนวร่วมปิตุภูมินครโฮจิมินห์ได้เสนอว่า

“เราหวังว่า ชุดมาตรการช่วยเหลือเหล่านี้จะได้รับการส่งถึงมือของประชาชนโดยเร็วที่สุด และสามารถระดมการสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจากอาสาสมัคร ขณะนี้มีปัญหาคือเราต้องปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางสังคมควบคู่กับการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ดังนั้น จึงต้องทำการวางแผนการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่”

ภาครัฐได้ปฏิบัตินโยบายต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ การช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคม โดยชุดมาตรการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมระยะที่ 3 ถือเป็น "การช่วยต่อชีวิต" อย่างแท้จริงสำหรับชาวนครโฮจิมินห์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชน 3 ถึง 4 ล้านคนที่จะได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือครั้งนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด