รอยเท้าประธานโฮจิมินห์ที่ฝรั่งเศส

(VOVworld) – 105 ปีได้ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่ที่ประธานโฮจิมินห์เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส ครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของท่านโดยที่นี่ ประธานโฮจิมินห์สามารถแสวงหาหนทางกู้ชาติได้และกลายเป็นนักคอมมิวนิสต์คนแรก ของเวียดนาม
(VOVworld) – 105 ปีได้ผ่านพ้นไปนับตั้งแต่ที่ประธานโฮจิมินห์เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสครั้งแรก ซึ่งถือเป็นการตัดสินใจที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของท่านโดยที่นี่ประธานโฮจิมินห์สามารถแสวงหาหนทางกู้ชาติได้และกลายเป็นนักคอมมิวนิสต์คนแรกของเวียดนาม
รอยเท้าประธานโฮจิมินห์ที่ฝรั่งเศส - ảnh 1
ที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในสวนสาธารณะ Montreau นคร Montreuil
ประธานโฮจิมินห์อาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสเกือบ 7 ปี โดยเดินทางผ่านเมืองและท่าเรือ 5 แห่ง เช่น Marseille, Le Havre, Saint Adresse และ Dunkerque แต่ส่วนใหญ่ท่านอาศัยอยู่ที่กรุงปารีส ในหนังสือเรื่อง “โฮจิมินห์” ของนักเขียน Pierre Brocheux ได้เขียนว่า “คุณบา (คือชื่อของประธานโฮจิมินห์ในช่วงนั้น) ได้เดินทางถึงท่าเรือ Marseille พร้อมเงินในกระเป๋าเพียง 10 ฟรังก์เท่านั้นแต่ท่านก็สามารถค้นพบสิ่งที่ดีงามในประเทศฝรั่งเศสเพื่อให้ท่านเปรียบเทียบกับลัทธิล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสในอินโดจีน นักเขียน Pierre Brocheux เผยว่า “ก็เหมือนกับทุกคนที่โชคดีได้รับรู้เกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ ผมเห็นว่า นี่คือคนที่เปี่ยมไปด้วยมนุษยธรรมแต่ก็มีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวเพื่อแสวงหามาตรการและพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ท่านเป็นบุคคลที่พิเศษ เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ มีความรักใคร่และเรียบง่าย เฉลียวฉลาด ไม่เคยหมดหวังในระหว่างทางที่เดินไปถึงเป้าหมายของตนแม้จะต้องประสบความยากลำบากต่างๆแต่ ประธานโฮจิมินห์ก็สามารถฟันฝ่ามาได้และรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเพื่อถอนประสบการณ์”
ต่อจาก Marseille ประธานโฮจิมินห์ได้เดินทางไปยังท่าเรือ Le Havre โดยในปัจจุบัน ที่บ้านเลขที่ 1 ถนน Amiral Courbet ที่ Le Havre ซึ่งเป็นบ้านที่ประธานโฮจิมินห์เคยอาศัยอยู่ ยังคงมีป้ายทองแดงที่มีข้อความบ่งบอกว่าประธานโฮจิมินห์เคยอยู่ที่นี่ และตามเอกสารที่ถูกเผยแพร่เมื่อปี 2015 ได้ระบุว่า ประธานโฮจิมินห์เคยทำงานเป็นคนสวนของครอบครัวร่ำรวยแห่งหนึ่งที่เมือง Saint Adresse ในเขตชาญเมือง Le  Havre ในขณะที่รอการซ่อมแซมเรือ La Touche น็น็- Treville ช่วงปี 1911-1912 แม้อาศัยอยู่เป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่คุณ “บา” หรือประธานโฮจิมินห์ได้สร้างสายสัมพันธ์แห่งมนุษยธรรม ปัจจุบันนี้ บ้านพักและสวนที่ท่านเคยทำงานนั้นยังคงอยู่แต่พื้นที่เล็กกว่าก่อนเนื่องจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียมสองแห่ง ส่วนในเวลาข้างหน้า โครงการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมจะได้ปฏิบัติระหว่างทางการ Saint Adresse กับฝ่ายเวียดนาม เมื่อเดินทางไปเยือนร่องรอยต่างๆของประธานโฮจิมินห์ นายเหงียนหงอกเซิน เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำฝรั่งเศสได้กล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่า “มาที่นี่ ผมก็รู้สึกถึงความรักที่มีต่อประธานโฮจิมินห์และประเทศเวียดนามของเพื่อนๆชาวฝรั่งเศส ในเร็วๆนี้ สถานทูตเวียดนามประจำฝรั่งเศสจะจัดการเยือนแบบนี้ ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่สถานทูตเยาวชน คนรุ่นใหม่ นักศึกษาและชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในฝรั่งเศสเข้าร่วม เพื่อศึกษาสถานที่ประธานโฮจิมินห์เคยอาศัยอยู่ในฝรั่งเศสในระหว่างการแสวงหาหนทางกู้ชาติเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกียรติประวัติอันรุ่งโรจน์ของบรรพบุรุษให้แก่คนรุ่นหลัง”
รอยเท้าประธานโฮจิมินห์ที่ฝรั่งเศส - ảnh 2
เยือนบ้านเลขที่ 9 ซอย Compoint
ที่กรุงปารีส มีสถานที่อย่างน้อย 5 แห่งที่ประธานโฮจิมินห์เคยอาศัยอยู่ในช่วงทำการปฏิวัติ ซึ่งโด่งดังที่สุดคือบ้านเลขที่ 9 ซอย Compoint ที่ท่านอาศัยอยู่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี 1921 ถึงวันที่ 14 มีนาคมปี 1923 ปัจจุบันนี้ บ้านหลังนี้ได้กลายเป็นคอนโดมิเนียมแต่ยังคงติดป้ายทองแดงบอกเล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ประธานโฮจิมินห์อาศัยอยู่ ณ ที่นี่ ส่วนห้องพักที่ท่านอาศัยอยู่นั้นได้รับการจำลองที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในสวนสาธารณะ Montreau นคร Montreuil ชานเมืองกรุงปารีส โดยชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสและเพื่อนๆชาวฝรั่งเศสมักจะแวะมาเยือนเป็นประจำ นอกจากนี้ ยังมีบ้านพักที่เกี่ยวข้องกับประธานโฮจิมินห์อีกบางแห่งที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ เช่น บ้านเลขที่ 56 ถ. Monsieur Le Prince ที่ประธานโฮจิมินห์ได้เขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีสหรัฐที่เข้าร่วมการประชุมสันติภาพ Versaille เพื่อเรียกร้องให้เขาสนับสนุนหนังสือเรียกร้องของชาวอานนามเมื่อวันที่ 18 มิถุนายนปี 1919 และบ้านเลขที่ 6 ถ. Villa De Gobellins เขต 13 กรุงปารีสที่เหงียนอ๊ายก๊วกอาศัยอยู่กับนายฟานวันเจื่องและฟานโจว์จิง เป็นต้น
รอยเท้าประธานโฮจิมินห์ที่ฝรั่งเศส - ảnh 3
นาง Olivia Pelltier
นาง Olivia Pelltier ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอินโดจีน ซึ่งรวมไปถึงเอกสารที่สำคัญเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ในศูนย์จัดเก็บข้อมูลโพ้นทะเลของฝรั่งเศสเผยว่า “มีผู้อ่าน นักวิจัยชาวฝรั่งเศสและเวียดนามให้ความสนใจเอกสารเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ที่เรากำลังเก็บรักษา นอกจากนี้ ยังมีผู้จัดเก็บข้อมูลหลายๆคนมาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ ณ ที่นี่ ซึ่งต่างมีความพอใจมาก ส่วนดิฉันเองก็ได้ทำงานนี้ได้ 8ปีแล้ว ซึ่งบางครั้งก็รูสึกซาบซึ้งใจว่า ท่ามกลางภาพของนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ผู้นี้ ก็ยังมีภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายของบุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่ใบหน้าเปี่ยมด้วยความสุขและความเมตตา”
ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์ถูกเก็บไว้ที่นี่และผลการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญฝรั่งเศสทุกคนต่างแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและความปรารถนาอันแรงกล้าของนักปฏิวัติเหงียนอ๊ายก๊วกในการแสวงหาหนทางกู้ชาติ รวมไปถึงการมองอย่างมีภาวะวิสัยและมนุษยธรรมของประธานโฮจิมินห์ต่อประชาชนฝรั่งเศสอีกด้วย.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด