วัฒนธรรมของกรรมกรเหมืองแร่-คุณค่าและแนวทางในยุคแห่งการผสมผสาน

(VOVWORLD) -เมื่อพูดถึงเกียรติประวัติวัฒนธรรมของกรรมกรเหมืองแร่ บรรดากรรมกรในเขตเหมืองถ่านหินจังหวัดกว๋างนิงต่างยืนยันว่า คุณค่าหลักที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะของหน่วยงานถ่านหินคือจิตใจแห่งความมีวินัยในการทำงานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวผ่านระยะต่างๆของประวัติศาสตร์ คุณค่าวัฒนธรรมของกรรมกรเหมืองแร่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมของชนชั้นกรรมกรเวียดนาม

วัฒนธรรมของกรรมกรเหมืองแร่-คุณค่าและแนวทางในยุคแห่งการผสมผสาน - ảnh 1กรรมกรบริษัทถ่านหินท้งเหญิด (Photo: thanhtravietnam.vn)

การทำเหมืองถ่านหินถือเป็นงานหนัก  อันตรายและต้องสัมผัสกับสารพิษ  เป็นการผลิตที่มีหลายขั้นตอน ซึ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก รวมถึงความมีวินัยและความเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยแต่ละขั้นตอนมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การขุดเจาะถ่านหิน การจัดสรรอุปกรณ์ การขนส่งถ่านหิน การแปรรูปและการจำหน่าย เป็นต้น  

วัฒนธรรมของหน่วยงานถ่านหินเวียดนามมีความผูกพันกับวัฒนธรรมของกรรมกรเหมืองแร่  รวมถึงกรรมกรเหมืองถ่านหินทั่วโลก ในกระบวนการผลิต กรรมกรเหมืองแร่ต้องทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดและเพื่อความปลอดภัย อีกทั้ง ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าหน่วยอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็เหมือนทหารที่ทำการต่อสู้ในสนามรบ นาย เหงวียนวันนาม กรรมกรบริษัทถ่านหินท้งเหญิดเห็นว่า

“ผมได้ฟังและศึกษาประสบการณ์จากคนรุ่นก่อน จากการตระหนักถึงจิตใจแห่งความมีวินัยในการทำงานของหน่วยงานเหมืองแร่ ผมและกรรมกรเหมืองแร่คนอื่นๆพยายามเรียนรู้ประสบการณ์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิต เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาบริษัท”

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกรรมกรถ่านหินได้สร้างจุดเด่นในเอกลักษณ์หน่วยงานถ่านหิน   ซึ่งอาชีพของกรรมกรเหมืองถ่านหินมีความยากลำบากและอันตรายที่สุดเนื่องจากต้องทำงานในเหมืองใต้ดิน  ดังนั้น  กรรมกรเหมืองแร่จึงมีความผูกพันกันอย่างใกล้ชิด    นาย ดิงวันเหียบ กรรมกรเหมืองแร่ของบริษัทถ่านหินท้งเหญิดได้เผยว่า

“พวกเราได้อยู่อาศัยในบ้านสวัสดิการของบริษัท ซึ่งดีกว่าบ้านเช่า   ช่วยให้พวกเรามีความมั่นใจในการทำงาน”

กรรมกรเหมืองแร่เวียดนามส่วนใหญ่เกิดในเขตชนบท ดังนั้น วัฒนธรรมของหน่วยงานถ่านหินจึงมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของหมู่บ้านชนบท ในกระบวนการทำงานและการผลิต เจ้าหน้าที่พนักงานและกรรมกรเหมืองถ่านหินต้องร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ

วัฒนธรรมของกรรมกรเหมืองแร่-คุณค่าและแนวทางในยุคแห่งการผสมผสาน - ảnh 2การทำเหมืองถ่านหินถือเป็นงานหนัก  อันตรายและต้องสัมผัสกับสารพิษ (Photo: tapchicongthuong.vn)

เครือบริษัทถ่านหินแร่ธาตุเวียดนามได้ปฏิบัติโครงการ “ส่งเสริมเกียรติประวัติวัฒนธรรมกรรมกรเหมืองแร่ในยุคใหม่” โดยยืนยันเอกลักษณ์วัฒนธรรมเฉพาะของหน่วยงานถ่านหิน สร้างสรรค์ภาพลักษณ์ของกรรมกรเหมืองแร่ที่เปรียบเสมือนนักรบเพื่อสดุดีภาพลักษณ์ “วัฒนธรรมของกรรมกร” เป็นต้น ดอกเตอร์ หญากฟานลิง รองหัวหน้าสถาบันกรรมกรและสหภาพแรงงานและรองหัวหน้าโครงการ “ส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมกรรมกรเหมืองแร่ในยุคใหม่”ได้เผยว่า

“วัฒนธรรมแห่งกรรมกรเหมืองแร่เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์วัฒนธรรมขั้นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงจิตใจ คุณค่าเกียรติประวัติ ทฤษฎีเกี่ยวกับชนชั้นกรรมกร       ขบวนการกรรมกรในประวัติศาสตร์ ในสภาวการณ์แห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ความมีวินัยในการทำงานและความเป็นหนึ่งเดียวของหน่วยงานถ่านหินจะได้รับการขยายผลในหน่วยงานอื่นๆ มีส่วนช่วยเพิ่มผลผลิต ผลิตภาพแรงงานและมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ”

เกียรติประวัติของขบวนการกรรมกรเหมืองแร่และส่วนร่วมของกรรมกรถ่านหินได้ช่วยผลักดันภารกิจการสร้างสรรค์ชนชั้นกรรมกรและองค์กรสหภาพแรงงานเวียดนาม การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของกรรมกรเหมืองแร่ในยุคใหม่มีส่วนร่วมเสริมสร้างและยกระดับเครื่องหมายการค้าของเครือบริษัทถ่านหินแร่ธาตุเวียดนามเพื่อพัฒนาหน่วยงานถ่านหินเวียดนามอย่างยั่งยืน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด