อดีตรองนายกรัฐมนตรี เจืองหวิงจ่อง ผู้ที่ปลูกฝังความมุ่งมั่นตั้งใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

(VOVWORLD) -จากการได้ทำงานกับอดีตรองนายกรัฐมนตรี เจืองหวิงจ่อง มาเป็นเวลาหลายปี นาย หวูเตี๊ยนเชี้ยน อดีตสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค อดีตปลัดสำนักงานคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นได้กล่าวถึงความทรงจำเกี่ยวกับอดีตรองนายกรัฐมนตรี เจืองหวิงจ่อง ผู้นำที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อภารกิจร่วม มีความรักใคร่ มีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความใกล้ชิดกับประชาชนและท้องถิ่น ซึ่งอดีตรองนายกรัฐมนตรี เจืองหวิงจ่องได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

อดีตรองนายกรัฐมนตรี เจืองหวิงจ่อง ผู้ที่ปลูกฝังความมุ่งมั่นตั้งใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น - ảnh 1อดีตรองนายกรัฐมนตรี เจืองหวิงจ่อง และภริยา
 
 

สำหรับนาย หวูเตี๊ยนเชี้ยน ความทรงจำเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ทำงานกับอดีตรองนายกรัฐมนตรี เจืองหวิงจ่อง ยังคงสถิตอยู่ในใจของเขา ในช่วงปี 2001 -2004 นาย หวูเตี๊ยนเชี้ยนดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดเอียนบ๊าย ส่วนนาย เจืองหวิงจ่องดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะกรรมการกิจการภายในส่วนกลาง ในช่วงเวลาดังกล่าว ที่จังหวัดเอียนบ๊าย ได้เกิดปัญหาใหญ่เกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าที่ซับซ้อน โดยไม่สามารถแก้ไขได้ หลังจากที่ทางการจังหวัดขอความช่วยเหลือ นาย เจืองหวิงจ่องได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาสถานการณ์และประชุมกับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้ง หน่วยกิจการภายในของจังหวัดฯ หลังจากที่ทำการหารือ แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่อดีตหัวหน้าคณะกรรมการกิจการภายในส่วนกลาง เจืองหวิงจ่องยังคงกำชับให้ท้องถิ่นรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาเพราะทางการท้องถิ่นเป็นผู้ที่เข้าใจสถานการณ์อย่างดีที่สุด

“ นาย เจืองหวิงจ่องเห็นว่า แม้ปัญหาจะซับซ้อนมากแค่ไหนแต่ที่ทางการท้องถิ่นก็มีความเข้าใจที่สุดและท้องถิ่นต้องเป็นฝ่ายแก้ไข ส่วนส่วนกลางจะคอยให้การสนับสนุน เมื่อปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไข ท้องถิ่นจะมีประสบการณ์ นี่คือการตัดสินใจที่พวกเราประทับใจเกี่ยวกับความระมัดระวังและไหวพริบของอดีตรองนายกรัฐมนตรี เจืองหวิงจ่อง ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในท้องถิ่นและเพิ่มทักษะความสามารถของทางการท้องถิ่น”

แม้จะเกิดที่เขตตะวันตกภาคใต้แต่นาย เจืองหวิงจ่องก็มีความทรงจำและมีความผูกพันกับชนเผ่าต่างๆในเขตตะวันตกเฉียงเหนือในวาระดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกเฉียงเหนือ  สิ่งที่นาย หวูเตี๊ยนเชียนประทับใจที่สุดเกี่ยวกับผู้นำคนนี้คือบุคลิกภาพในการทำงานของท่าน เจืองหวิงจ่องที่มีความคล่องตัว มีความคิดสร้างสรรค์และใกล้ชิดประชาชน   ตอนที่เพิ่งขึ้นดำรงตำแหน่งใหม่ๆ นาย เจืองหวิงจ่องได้ลงพื้นที่ตำบลเขตเขาอำเภอหลุกเอียน จังหวัดเอียนบ๊าย

“  การเดินทางประสบอุปสรรคมากแต่นาย เจืองหวิงจ่องบอกว่า ถ้าหากพวกคุไต่เขาได้ ผมก็ไต่เขาได้เหมือนกัน ถ้าหากไม่เข้าใจและใกล้ชิดกับประชาชนก็ไม่สามารถทำอะไรได้ โรงเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือโรงเรียนประชาชน เจ้าหน้าที่หลายรุ่นได้เรียนรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ ต่อต้านอเมริกาเพื่อกู้ชาติและประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์ลัทธิสังคมนิยม นี่เป็นบทเรียนที่ผมจำได้ไม่เคยลืม”

อดีตรองนายกรัฐมนตรี เจืองหวิงจ่อง ผู้ที่ปลูกฝังความมุ่งมั่นตั้งใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น - ảnh 2นาย หวูเตี๊ยนเชี้ยน อดีตสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค อดีตปลัดสำนักงานคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น

เมื่อคิดถึงช่วงเวลาที่ทำงานกับอดีตรองนายกรฐมนตรี เจืองหวิงจ่อง นาย หวูเตี๊ยนเชี้ยนได้เผยว่า อดีตรองนายกรัฐมนตรี เจืองหวิงจ่องให้ความสนใจต่อการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยย้ำว่า “มนุษย์เป็นปัจจัยชี้ขาด” ในช่วงปี 2006 -2011 นาย เจืองหวิงจ่องขึ้นดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ส่วนนาย หวูเตี๊ยนเชี้ยนดำรงตำแหน่งปลัดสำนักงานของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นมีประสิทธิภาพสูง อดีตรองนายกรัฐมนตรี เจืองหวิงจ่อง ได้มีมาตรการและความคิดริเริ่มต่างๆเช่น การจัดการประชุมสดุดีผู้ที่กล้าร้องเรียนความผิดและการทุจริตคอร์รัปชั่นใน 3 ภาค ซึ่งมีส่วนช่วยปลูกฝังจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในหมู่ประชาชน สิ่งที่น่าสนใจคือ นาย เจืองหวิงจ่องได้มีส่วนร่วมไม่น้อยต่อการประกาศมติที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 10 เกี่ยวกับ “การผลักดันการนำของพรรคในงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและความฟุ่มเฟือย”  ให้คำปรึกษาและชี้นำการดำเนินคดี การทุจริตคอร์รัปชั่นที่ซับซ้อน

“ หลังจากที่ประกาศใช้มติที่ 3 ของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 10   นโยบายที่สำคัญต่างๆ ได้รับการปฏิบัติ เช่น กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เวียดนามเข้าร่วมอนุสัญญาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของสหประชาชาติ จัดตั้งคณะกรรมการชี้นำเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งมติดังกล่าวเป็นพื้นฐานเพื่อให้พวกเราประสบผลสำเร็จในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบัน”

 ซึ่งในใจของประชาชนและผู้ที่เคยมีโอกาสทำงานกับอดีตรองนายกรัฐมนตรี เจืองหวิงจ่อง ท่านเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ มีความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงาน เป็นผู้นำที่ใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อนสหายและเพื่อนร่วมอาชีพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด